Region Zielonogórski  jest jedną z 34 regionalnych struktur NSZZ „Solidarność”.

Skupia ponad 7 500 członków zrzeszonych w 140 organizacjach zakładowych, podzakładowych             i międzyzakładowych. Działa na terenie dawnego województwa zielonogórskiego (na terenie województwa  Lubuskiego działają dwie struktury regionalne     w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim).

Działania regionu opierają się na  Biurach Terenowych, tzw. Powiatowych Komisjach Koordynacyjnych, które działają w powiatach: Nowej Soli, Żarach i Świebodzinie.Oddziały są organami przedstawicielskimi Zarządu Regionu i nie są władzą związkową.

 

Struktura organizacyjna Regionu Zielonogórskiego:

  1. Etatowi działacze Zarządu Regionu (Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego ZR, członkowie Prezydium ZR).
  2. Biuro Porad Prawnych.
  3. Biuro Konsultacyjno-Negocjacyjne.
  4. Dział Informacji.
  5. Sekretariat.
  6. Księgowość.
  7. Dział Szkoleń.
  8. Dział Rozwoju i Promocji Związku.

 Praca etatowych działaczy Prezydium, prawników, eksperta Biura Konsultacyjno-Negocjacyjnego odbywa się również na terenie Oddziałów Zarządu Regionu i bezpośrednio  w komisjach zakładowych.
Nazwa „zarząd regionu" to zarówno: nazwa podmiotu - jednostki organizacyjnej, posiadającej własną strukturę administracyjną, finansową i majątkową oraz nazwa władzy - nadrzędnej wobec organizacji związkowych działających na terenie zakładów pracy, i regionalnych struktur branżowych.
Co roku, w zależności od potrzeb region, organizuje szkolenia dla działaczy organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność”. Szkolenia dotyczą m.in. Kodeksu pracy, prowadzenia negocjacji z pracodawcą, przeprowadzania wyborów w związku, pracy związkowych komisji rewizyjnych, skarbników. Szkolenia dla członków Rad Pracowników oraz Społecznych Inspektorów Pracy.
Zespół związkowych prawników udziela co roku wiele porad dotyczących bieżącej działalności organizacji zakładowych, z zakresu prawa pracy, trybu rozwiązywania sporów zbiorowych i negocjacji z pracodawcą. Członkowie związku mogą również otrzymać bezpłatną pomoc prawną w sprawach osobistych.