Dlaczego warto

  • Pracownik nie będący członkiem Związku nie będzie ostrzeżony o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę.Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy – podejmując uchwałę w dniu 20.06.1991 r. (I PZP 11/91) następującej treści: „Kierownik zakładu pracy nie ma obowiązku zawiadamiania na podstawie art. 38 par. 1k.p. o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę działających w zakładzie pracy organizacji związkowych w sytuacji, gdy pracownik nie zrzeszony nie wskazał do obrony swoich praw zakładowej organizacji, która wyraziła na to zgodę”
  • Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę musi zasięgnąć opinii związku. Sprzeciw Solidarności powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza, niż kiedy bronisz się sam.
  • Zasady Twojego wynagradzania ustalane są w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym. Nie jesteś skazany na jedyną propozycję „nie do odrzucenia” jaką przedstawi Ci pracodawca.
  • Związek egzekwuje świadczenia należne Tobie i Twoim kolegom wynikające z zasad bezpieczeństwa i warunków pracy.
  • Gdy w zakładzie naruszane są przepisy prawa pracy to z inicjatywy związków zawodowych w tym zakładzie może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.
  • Pracodawca naruszając Twoją godność spotyka się z reakcją przedstawicieli NSZZ Solidarność.
  • Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania wydatków z funduszu socjalnego i mieszkaniowego.

Jest wiele innych powodów, o których przekonasz się będąc członkiem naszego Związku.

Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem związku

i masz problemy pracownicze lub inne – to zapisz się do NSZZ „Solidarność – aby mieć pewność, że Komisja Zakładowa działająca w Twoim zakładzie, będzie mogła skuteczniej reprezentować Cię przed pracodawcą.

JEŻELI JESTEŚ CZŁONKIEM NSZZ SOLIDARNOŚĆ

i potrzebujesz pomocy, to możesz liczyć na pomoc działaczy i pracowników Zarządu Regionu. Potrzebne informacje i porady otrzymasz w siedzibie Zarządu Regionu lub jego Biurach Terenowych.

Prawnicy związkowi udzielają bezpłatnych porad dla członków Związku i pomagają w procesach sądowych dotyczących spraw pracowniczych. Prawnicy przyjmują we wszystkie dni robocze tygodnia w siedzibie Zarządu Regionu.
Informacje i porady można także uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 68 327-13-80.

Jeżeli NSZZ Solidarność w Twoim zakładzie pracy nie działa spróbuj wtedy zrobić coś dla siebie i dla innych.

Dokumenty

Ważne! Rozliczenie z urzędem skarbowym

Rozliczenie organizacji związkowej z urzędem skarbowym

Ankieta informacyjna

Liczba członków na 31 grudnia 2020

Nowa deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Legitymacja członkowska

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji

Wolność związkowa

Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP

czytaj więcej

Pomoc dla represjonowanych

Instytut Pamięci Narodowej

czytaj więcej

Dokumenty dot. CIT-8

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.