Wspólny Komunikat z negocjacji pomiędzy Burmistrzem Świebodzina a NSZZ „Solidarność”

Udostępnij artykuł:

Po kolejnej rundzie procesu uzgodnień mających na celu wprowadzenie do budżetu Gminy Świebodzin na rok 2024 odpowiedniej wysokości środków na podwyżkę wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi Świebodzina zawarto porozumienie pomiędzy Burmistrzem Świebodzina i NSZZ „Solidarność” na mocy którego , wprowadzono (powyżej minimalnego wynagrodzenia za prace na mocy obowiązującej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu) podwyżki płacy zasadniczej dla pracowników samorządowych jednostek samorządowych objętych działaniem związku NSZZ „Solidarność” podlegających Burmistrzowi Świebodzina według uzgodnionych etapów:

– od 1 kwietnia 2024 z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 w wysokości 400,00 zł do płacy zasadniczej na jeden etat

– od 1 lipca 2024r. w wysokości 240,00 do płacy zasadniczej na jeden etat

W tym celu Dyrektor jednostki otrzyma na jeden etat środki finansowe na podwyżki wynagrodzeń w podanych wyżej wysokościach wynagrodzenia zasadniczego brutto wszystkich zatrudnionych w niej pracowników niebędących nauczycielami. Podwyżka wyliczona jest od płacy zasadniczej brutto pracownika.

2.Szczegółowe zasady podziału środków na wynagrodzenia w wysokości jak w pkt. 1. dla pracowników jednostek samorządowych niebędących nauczycielami, zgodnie z art.27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 854 t.j.) , uregulowane zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy zakładową organizacją związkową NSZZ Solidarność a właściwymi Dyrektorami jednostek samorządowych objętych działaniem związku.

3. Negocjacje w sprawie wzrostu dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli szkół i przedszkoli będą kontynuowane w terminie umożliwiającym wprowadzenie zwiększonego dodatku od 1 września 2024r.

4. Porozumienie obowiązuje z mocą od 1 stycznia 2024r.

Bogusław Motowidełko – Przewodniczący Zarządu Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność”

Udostępnij artykuł: