Aktualności

Uwaga pilne -Pikieta – Solidarność Zielona Góra! Aktualizacja 21 czerwca 2021 r.

Koleżanki i koledzy wzięliśmy  udział w Pikiecie wspierającej nasze koleżanki i kolegów ze Szpitala w Ciborzu. Po pięciu miesiącach cierpliwej…

Dziś manifestacja „Solidarności” w Warszawie

„Zagrożona jest suwerenność i bezpieczeństwo energetyczne kraju” O godzinie 12 odbędzie się manifestacja organizowana przez „Solidarność”. Manifestacja organizowana jest przez Krajowy…

Protest Regionalny

Koleżanki i koledzy. Przewodniczący Komisji Decyzją Prezydium Zarządu Regionu zaczynamy mailową akcję protestu przeciwko stanowisku Kierownictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla…

Prezentacja wystawy „Tu rodziła się »Solidarność«” – Zielona Góra, 26 marca – 14 kwietnia 2021

Szanowni Państwo Z okazji 40. Rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”  Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Regionem Zielonogórskim zaprasza…

O Solidarności

Historia "Solidarności"

Historia „Solidarności” to historia zapisana na stronach setek tysięcy dokumentów, zdjęciach, filmach i nagraniach dźwiękowych. To także proza i wiersze, pamiątkowe stemple, karykatury i plakaty, wspomnienia wielu tysięcy ludzi.

Naszym celem jest jak najszersze upowszechnienie wiedzy, programu oraz idei „Solidarności” na podstawie autentycznych dokumentów. Podejmujemy ten wysiłek dla uczestników i świadków wydarzeń, jak i dla przyszłych pokoleń. Nie możemy dopuścić do tego, aby dorobek „Solidarności” i wciąż prowadzona walka o godność każdego człowieka, o solidarność całego społeczeństwa, była zapomniana. Chcielibyśmy, aby nasze społeczeństwo żyło, a przyszłe pokolenia były wychowane, w duchu ideałów i szacunku dla tradycji „Solidarności”. Uważamy, że tak jak śpiewał Jacek Kaczmarski, „Źródło wciąż bije” i dlatego naszym obowiązkiem jest zachowanie od zapomnienia i promowanie tego, o co walczyło wiele milionów uczestników związku zawodowego i ruchu społecznego „Solidarność”.

Pragniemy stopniowo wzbogacać prezentowane zbiory o kolejne dokumenty z archiwum Komisji Krajowej „Solidarności” oraz o nowe pamiątki przekazywane przez osoby prywatne i instytucje.

zobacz więcej

Wydarzenia

Kondolencje

 “I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni    trudu  już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.” (Apok.21.4) 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy w dniu dzisiejszym wiadomość o śmierci 

Kolegi 

Śp. JANUSZA SZOSTAK 

Męża naszej koleżanki Anny Szostak członka Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze. Rodzinie zmarłego Wyrazy głębokiego współczucia 

Składają: 

Przewodniczący Bogusław Motowidełko wraz z członkami i pracownikami Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze. 


Alleluja!


Ciąg dalszy sporu w Ciborzu!

Spór zbiorowy w Szpitalu w Ciborzu. Komunikat z kolejnej rundy rokowań.W dniu 16 marca 2021 r. podczas rokowań nastąpił pozytywny przełom ze strony pracodawcy i jest pierwsza próba uzgodnień z Komisją Zakładową NSZZ Solidarność. Dyrektor Szpitala po ustaleniach z Dyrektorem Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego uzgodniła z przedstawicielami NSZZ "Solidarność ", że od 1 marca 2021 r. salowi, opiekunowie i opiekunki oraz inni pracownicy których dotyczą żądania sporu zbiorowego otrzymają wzrost płacy zasadniczej o 100 zł brutto czyli 2600 zł. To nie kończy sporu zbiorowego. Nadal dążymy do osiągnięcia płacy zasadniczej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace tj. 2800 zł brutto oraz wyrównania tzw. dodatku COVID.Wobec zaistniałych okoliczności, Prezydium Zarządu Regionu wstrzymało decyzję ZR o ogłoszeniu pogotowia protestacyjnego dla Regionu Zielonogórskiego NSZZ"Solidarnosć" . Jesteśmy w stałym kontakcie z Marszałek województwa Panią Elżbietą Polak i Dyrektorem Departamentu Ochrony Zdrowia upoważnionego do rozmów z NSZZ "Solidarność" Prezydium Zarządu Regionu.

Spór zbiorowy w Szpitalu w Ciborzu. Komunikat z kolejnej rundy rokowań.W dniu 16 marca 2021 r. podczas rokowań nastąpił pozytywny przełom ze strony pracodawcy i jest pierwsza próba uzgodnień z Komisja Zskladową NSZZ Solidarność. Dyrektor Szpitala po ustaleniach z Dyrektorem Departamentu Ochrony Zdrowia Udzędu Marszałkowskiego zuzgodniła z przedstawicielami NSZZ "Solidarność ", że od 1 marca 2021 r. salowi, salowi , opiekunowie i opiekunki oraz inni pracownicy których dotyczą żadania sporu zbiorowego otrzymają wzrost płacy zasadniczej o 100 zl brutto czyli 2600 zł.To nie kończy sporu zbiorowego. Nadal dążymy do osiągnięcia płacy zasadniczejw wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace tj. 2800 zl brutto oraz wyrównania tzw. dodatku COVID.Wobec zaistniałych okoliczności, Prezydium Zarządu Regionu wstrzymało decyzję ZR o ogłoszeniu pogotowia protestacyjne dla Regionu Zielonogorskiego NSZZ"Solidarnosć" . Jesteśmy w stałym kontakcie z Marszałek województwa Panią Elżbietą Polak i Dyrektorem Departamentu Ochrony Zdrowia upoważnionego do rozmów z NSZZ "Solidarność" Prezydium Zarządu Regionu.

post z 2 marca 2021:

Jak już informowaliśmy w szpitalu w Ciborzu trwa spór zbiorowy. Niestety pomimo zapewnień Pani Marszałek, dyrekcja nie podpisała w dniu dzisiejszym 2 marca 2021 r. porozumienia. Aktualnie trwa okupacja biura dyrekcji szpitala.

https://lubuskie24.pl/wiadomosc/715-to-nie-jest-wasz-prywatny-szpital-zwiazkowcy-okupuja-biuro-zarzadu-szpitala-w-ciborzu.html?fbclid=IwAR1Q2u2O3HXWMMPml61VcfwO1yeucvk5BJOlwA06vFpm913BvYZ1Qe_VdR0

Strażacy ze Świebodzina  wspierają okupujących pracowników Szpitala w Ciborzu Pracownicy Szpitala i Przewodniczący Zarządu Regionu Bogusław Motowidełko dziękują świebodzińskim strażakom z NSZZ "Solidarność'" za osobiste  wsparcie protestu.

W dniu wczorajszym po godz. 22:00 po piśmie od Pani Marszałek, okupujący opuścili biuro dyrekcji Szpitala w Ciborzu. Treść pisma poniżej:

Komisja Zakładowa NSZZ”Solidarność”

przy Szpitalu w Ciborzu

W nawiązaniu do spotkania, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w dniu 24 lutego br. z udziałem dyrektor Szpitala Pani Beaty Sudnik-Kotus i przedstawicieli komisji zakładowej NSSZ „Solidarność” oraz Przewodniczącego Regionu NSZZ „Solidarność” B. Motowidełki, dotyczącego uregulowania wypłaty wynagrodzenia minimalnego w Szpitalu, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, żądania podniesienia płacy zasadniczej do wysokości 2.800 zł oraz podwyższenia kwoty przyznanych nagród pragnę poinformować, że ustalony został termin spotkania z trzema pozostałymi organizacjami związkowymi działającymi przy Szpitalu w Ciborzu na 5 marca 2021 r. o godz. 11.00 natomiast o godzinie 13.00 ponownie dojdzie do spotkania z komisją zakładową NSZZ „Solidarność” w celu kontynuacji rozmów.

Dzisiaj otrzymałam informację o skutkach finansowych wynikających ze zmian do których  dąży komisja zakładowa NSZZ „Solidarność”. Tylko w tym roku sięgną one kwoty 1.920 tys. zł. Dzisiaj również wpłynęła opinia prawna wyjaśniająca jakie obowiązki ciążą na pracodawcy wynikające z określenia minimalnego wynagrodzenia.

Pani Beata Sudnik-Kotus przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim, a osobą ją zastępującą w tym czasie jest Pan Grzegorz Rossa- z-ca dyrektora ds. lecznictwa. Proszę, z uwagi na nieobecność dyrektor B. Sudnik-Kotus, w pracy od dwóch dni, dać możliwość analizy sytuacji przez zastępcę dyrektora Szpitala z pomocą Urzędu Marszałkowskiego.

Mając na uwadze czasową nieobecność dyrektor Szpitala Pani B. Sudnik-Kotus proponuję kontynuację rozmów w dniu 5 marca br. z udziałem zastępcy dyrektora Szpitala – Pana G. Rossy w celu wspólnego wypracowania rekomendacji zaakceptowanych przez strony sporu zbiorowego.

Kompromis jest możliwy po przeanalizowaniu skutków finansowych ponieważ Szpital obciążony jest stratą za rok ubiegły w wysokości 3 854 tys zł oraz udzieloną pożyczką w wysokości 1 500 tys. zł.

W odpowiedzialności za finansowe decyzje w omawianym zakresie proszę o zachowanie spokoju i prowadzenie uzgodnień z zachowaniem staranności i poszanowaniem stron oraz szpitala.

                   Elżbieta Polak

                   Marszałek Województwa Lubuskiego


Negatywna opinia Zarządu Regionu na temat utworzenia Zespołu Edukacyjnego nr. 2 w ŚwiebodzinieSpór zbiorowy w Ciborzu!

W dniu 12.01.2021 r. Komisja Zakładowa NSZZ”Solidarność” poinformowała dyrekcję, że z powodu nie uwzględnieniu żądań przez pracodawcę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu od dnia 5 stycznia 2021 r. istnieje spór zbiorowy.

Poniżej nasze żądania:

1.Dokonanie podwyżek wynagrodzenia polegających na zwiększeniu podstawy wynagrodzenia w grupie zawodowej Salowa/Salowy do kwoty dwa tysiące osiemset złotych do dnia 08.01.2021 r.

2.Naprawienia szkody jaką wyrządzono pracownikom procentowym podziałem pożyczki na „dodatek COVID” i wypłacenia wyrównania do kwoty 2995 złotych brutto tym pracownikom którzy nie otrzymali takiej kwoty do dnia 08.01.2021 r.


Odszedł Andrzej Kwaliński, Główny Inspektor Pracy kondolencje

8 stycznia 2021 r. odszedł niespodziewanie do wieczności  Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński, doświadczony inspektor pracy, ceniony szef i kolega. 24 września 2020 r. decyzją marszałek Sejmu został powołany na stanowisko Głównego Inspektora Pracy. Pozostawił po sobie głęboki smutek współpracowników.  Z Państwową Inspekcją Pracy był związany zawodowo przez 36 lat,  przez ostatnie trzy lata był wiceszefem PIP.

Rodzinie i Współpracownikom
śp.
Andrzeja Kwalińskiego
Głównego Inspektora Pracy
w imieniu  Regionu Zielonogórskiego
składam
wyrazy głębokiego współczucia
Bogusław Motowidełko
Przewodniczący ZR  NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze


Życzenia Święta Bożego Narodzenia.

Koleżanki i koledzy .

Przewodniczący Komisji

członkowie Komisji

członkowie naszego związku

NSZZ "Solidarność"

Tuż przed nami upragnione Święta Bożego Narodzenia i czas oczekiwania na przyjście Dzieciątka Jezusa Chrystusa.

Moi drodzy życzę Wam i najbliższym, rodzinnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia . Miłości , ciepła i bliskości.

W dziwnych i trudnych czasach dobrego słowa i wspomnienia momentów, gdy gromadziliśmy się przy jednym stole.

Boże Narodzenie niech da nam Nadzieję, że będzie bez pandemii fajnie i normalnie, a bliskość człowieka już za rogiem czeka.
Niech Nowonarodzone Dziecię ,w nędznej szopie narodzone, odnowi wszystko wokół nas, niech dotrzyma towarzystwa,

wypełni puste miejsca przy stole i spełni wszystkie życzenia.

Bóg się rodzi, moc truchleje!
Niech te Święta Bożego Narodzenia będą przede wszystkim czasem refleksji ale i radości , i  umocnią wszystkich  w tej Nadziei,

Radości i Zdrowiu w każdym dniu Nowego 2021 Roku. 

Bogusław Motowidełko Przewodniczący ZR , członkowie prezydium i pracownicy Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze


Zbyszek Godlewski 17 grudzień 1970

W dniu dzisiejszym , 17 grudnia ,  w 50 rocznicę czarnego czwartku i masakry robotników  na Wybrzeżu w Grudniu’70r. , upamiętniając zamordowanego w tym dniu Zbyszka Godlewskiego ,przedstawiciele Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze złożyli kwiaty

Słyszeliście o Zbyszku Godlewskim? Ale o bohaterze słynnej "Ballada o Janku Wiśniewskim" słyszeliście? To jedna i ta samo osoba. Zbyszek urodził się w 1952 r. w Zielonej Górze, a w listopadzie 2009r. został tu patronem ulicy.

Te zdjęcie z czarnego czwartku 17 grudnia 1970t.  pokazywały wszystkie telewizje świata i największe gazety. Powtarzane jest prawie w każdym programie o wydarzeniach na Wybrzeżu w 1970 r. Milicja i wojsko strzelały do demonstrujących stoczniowców. Zginęło kilkadziesiąt osób. Jednym z nich był 18-letni Zbyszek Godlewski. Zginął o 9.40 na wiadukcie w Gdyni. Demonstranci położyli zwłoki na drzwi i pomaszerowali przez Gdynię do urzędu miejskiego. To jemu poświęcona jest "Ballada o Janku Wiśniewskim". Autor piosenki Krzysztof  Dowgiałło nie znał nazwiska ofiary, dlatego użył symbolicznego nazwiska.

Na zielonogórski trop w życiu Zbyszka Godlewskiego wpadł dyrektor Archiwum Państwowego Tadeusz Dzwonkowski. To on zainspirował Marka Kamińskiego i Jacka Budzińskiego  do złożenia wniosku o nazwanie ulicy imieniem Zbyszka Godlewskiego 

Fragment "Ballady o Janku Wiśniewskim"

Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni
Dzisiaj milicja użyła broni,
Dzielnieśmy stali, celnie rzucali
Janek Wiśniewski padł.
Nie płaczcie matki, to nie na darmo
Nad stocznią sztandar z czarną kokardą
Za chleb i wolność, i nową Polskę
Janek Wiśniewski padł.


Uroczystości w Regionie Zielonogórskim w intencji ofiar komunistycznego reżimu , w 39 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Zarząd Regionu NSZZ Solidarność w Zielonej Górze zaprasza na uroczyste Msze św.  w intencji ofiar komunistycznego reżimu , w 39 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego , które odprawione zostaną 13 grudnia 2020 r. w :

Zielona Góra

13 grudnia 2020r. o godz.9.00  w Kościele pw.  Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze al. Niepodległości 28, 

Świebodzin

13 grudnia 2020r. o godz.12.00 w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świebodzinie, Park Chopina 4

Nowa Sól

13 grudnia 2020r. o godz.18.30 .00  w Kościele pw. Św. Antoniego Marszałka Józefa Piłsudskiego 14


Praca Zarządu Regionu 12 – 16 kwietnia 2021 r.

Organizacja pracy Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze  w dniach 12 -16 kwietnia 2021 r. według codziennych godzin pracy


Zmarł Andrzej Geneja

Z przykrością informujemy, że zmarł Andrzej Geneja, przedstawiciel nowosolskiej “Solidarności” w Zarządzie Regionu NSZZ “S” Dolny Śląsk w 1981 roku.

Był założycielem Związku i przewodniczącym w Zakładzie “Odra” w Nowej Soli, a później w “Dozamecie”. W czasie internowania został dotkliwie pobity.

W ostatnim czasie był oskarżycielem posiłkowym w procesie przeciwko SB, dotyczącym podpisywania aktów internowania.

Został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Cześć Jego Pamięci!

Pogrzeb: śp. Andrzej Geneja. Nowa Sól Cm. ul. Wandy sobota 14.11. 2020 godz. 9.45.


Kondolencje

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko." Ks. Jan Twardowski

Pani Mecenas Joannie Bojarskiej wyrazy głębokiego współczucia w chwilach smutku i bólu po stracie ojca składają
Zarząd Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność” oraz członkowie NSZZ „Solidarność”


Stanowisko Prezydium KK NSZZ „Solidarność”

Gdańsk, 29 października 2020 r.

Stanowisko Prezydium KK NSZZ „Solidarność”
w spr. wczorajszego incydentu podczas manifestacji w Gdyni

Zbliżamy się do obchodów 50. rocznicy grudniowej masakry na Wybrzeżu  1970 roku. Jak zawsze będziemy czcić Ofiary zrywu, który przyczynił się do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i przywrócił społeczeństwu wolną Ojczyznę. W tej sytuacji porażające były wczorajsze wydarzenia w Gdyni, gdzie w ramach proaborcyjnej manifestacji zbezczeszczono pamięć naszych Bohaterów.

Nie ma dość ostrych słów, by wyrazić oburzenie po sparodiowaniu przez uczestników manifestacji w Gdyni Ofiary Grudnia 1970 – Zbyszka Godlewskiego. A tak naprawdę wszystkich Ofiar tego zrywu! Trzeba by użyć wulgaryzmów, jakich używają uczestnicy tych manifestacji, ale do tego poziomu nie wolno się zniżać.

Pozostaje nam jedynie w imieniu NSZZ „Solidarność” połączyć się w bólu z rodzinami Ofiar, gdyż trudno sobie wyobrazić co muszą czuć, gdy po raz kolejny pomiata się pamięcią ofiar ich bliskich.

Przykład ten uświadamia, że w Polsce nie jest respektowane prawo i nie ma już żadnych granic. Policja i służby państwowe zaniechały przez ostatnie lata egzekucji prawa, gdy nasilały się profanacje najświętszych dla katolików symboli religijnych, niszczone były pomniki, gdy atakowani byli ludzie, którzy próbowali się temu przeciwstawiać. Dzisiaj zbieramy tego owoce, a sytuacja będzie coraz gorsza. Poczucie bezkarności powoduje eskalację żądań, a sam wyrok Trybunału Konstytucyjnego okazał się tylko pretekstem. Tak więc bierność, która miała deeskalować, stała się przyczyną eskalacji.

Obecnie stoimy w obliczu powszechnej anarchizacji, zmuszającej milczącą dotąd większość społeczeństwa do samoorganizacji i samoobrony. To z kolei może doprowadzić do tego, że sytuacja całkowicie wymknie się spod kontroli. Szczególnie w obliczu szalejącej pandemii.

Apelujemy, aby organa państwa wzięły wreszcie odpowiedzialność i zaczęły się wywiązywać ze swoich podstawowych obowiązków: zapewnienia praworządności i wolności obywatelskich. Prawo jednych nie może deptać praw drugich.

Za Prezydium KK NSZZ "Solidarność"
Piotr Duda


Pilne! Apel Przewodniczącego NSZZ „S” do Członków: Brońcie naszych kościołów

Gdańsk, 27 października 2020 r.

Członkowie i Sympatycy

NSZZ „Solidarność”

Drodzy Członkowie i Sympatycy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”! Drodzy Przyjaciele!


Zwracam się do Was z gorącym apelem – brońcie naszych Kościołów. Angażujcie się w ochronę świętości Mszy Świętych, przeciwdziałajcie profanacjom symboli religijnych i naszych Świątyń. Nie pozwólcie, aby Kościół, na który zawsze mogliśmy liczyć, wobec bezprecedensowych napaści pozostał dzisiaj osamotniony.

„Solidarność” przy ogromnym wsparciu Kościoła, wywalczyła Polsce wolność. W tym wolność do protestów i zgromadzeń. Każdy, nawet w najostrzejszej formie, ma prawo do wyrażania swoich postulatów. Każdy ma prawo wyjść na ulicę i wykrzyczeć swoje żądania. Wielokrotnie robiliśmy to również my, związkowcy. Ale każda wolność ma swoje granice, a tą granicą są prawa i wolności innych ludzi. W tym prawo do swobodnego wyznawania swojej wiary.

To się nazywa t-o-l-e-r-a-n-c-j-a!

Demonstranci profanując Kościoły i zakłócając Msze Święte, tę granicę już dawno przekroczyli. Do rangi symbolu urastają profanacje figur Jana Pawła II, dzięki któremu „Solidarność” powstała, a któremu Polska w drodze do odzyskania niepodległości tak wiele zawdzięcza.

Niestety, poziom agresji, niespotykany wulgaryzm i napaści fizyczne na księży i uczestników nabożeństw, zmuszają nas katolików do obrony. Dlatego proszę, abyście włączali się w działania Straży Narodowej, lub inne spontanicznie tworzone grupy chroniące nasze kościoły. Bądźcie też w kontakcie ze swoimi proboszczami. Kiedyś my mogliśmy liczyć na ich pomoc, dzisiaj oni tej pomocy od nas potrzebują.

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy wczoraj włączyli się w ochronę kościołów. Otrzymałem wiele sygnałów, że nie zabrakło wśród nich Członków „Solidarności”. Ja osobiście – jako katolik, ale też człowiek „Solidarności”, również nie będę w tej sytuacji bierny.

Ze związkowym pozdrowieniem

Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ “S”

Linki do Apelu Przewodniczącego NSZZ “Solidarność”:  https://www.tysol.pl/a55678-Pilne-Apel-Przewodniczacego-NSZZ-S-do-Czlonkow-Broncie-naszych-kosciolow

http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/19934-pilne-apel-przewodniczacego-nszz-s-do-czlonkow-broncie-naszych-kosciolow

Link do relacji z Oddziału Jaworzno: https://www.tysol.pl/a55712-Relacja-wlasna-Jaworzno-sie-skrzyknelo-Byla-tez-i-Solidarnosc


Posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy 22 września 2020 r. Wyjątkowe zebranie, bo w ramach obchodów 40 rocznicy "S", odbyło się w historycznej sali BHP. Zebranie z udziałem Przewodniczącego NSZZ "S" Piotra Dudy , przedstawicieli GIP, i wojewody pomorskiego. Podczas obrad omówiono min.
1.Działania prewencyjno-promocyjne Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze legalności zatrudnienia - kampania "Pracuję legalnie" 2017-2019
2.Analiza zjawisk i tendencji na tunku usług agencji zatrudnienia w świetle działań kontrolno-nadzorczych PIP realizowanych w latach 2017-2019
3. Rada Ochrony Pracy przyjęła rezygnację Wiesława Łyszczka z funkcji Głównego Inspektora Pracy. Rada wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Pana Andrzeja Kwalińskiego na stanowisko Głównego Infpektora Pracy przez Marszałek Sejmu Panią Elżbietę Witek.
4. Stanowisko ROP w sprawie bezpieczeństwa pracy na budowach .

W obradach ROP uczestniczył członek rady z ramienia Komisji Krajowej NSZZ "S" Przewodniczący ZR Bogusław Motowidełko


XXXVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy

W dniach 19 - 20 września 2020 r. odbyła się już 38 Pielgrzymka Ludzi Pracy poniżej krótka fotorelacja


Konferencja nt. przyszłości Sanepidu

Niskie wynagrodzenia, a w konsekwencji brak rąk do pracy - to rzeczywistość pracowników inspekcji sanitarno-epidemiologicznych. W ostatnich miesiącach to na nich spoczywa ogromna odpowiedzialność w walce z pandemią koronawirusa. O problemach i pomysłach na ich rozwiązanie pracownicy Sanepidu rozmawiali w Toruniu w dniach 17-19 września z inicjatywy NSZZ Solidarność.

na zdjęciu Maria Krzeszowska Przewodnicząca  Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w Stacjach Sanitarno Epidemiologicznych z Regionu Zielonogórskiego

https://bydgoszcz.tvp.pl/49934075/przyszlosc-sanepidu-konferencja-torun


Konferencja : Tak powstała „Solidarność” na Ziemi Lubuskiej

W dniu 15 września 2020 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze odbyła się konferencja


Akcja Protestacyjna

Koleżanki i koledzy.
Przewodniczący Komisji.

Zaczynamy regionalną akcję protestu przeciwko bezprecedensowym i bezprawnym działaniom pracodawcy JOART S.A. w Bolesławcu.

W czerwcu tego roku pracownicy firmy JOART S.A. przystąpili do NSZZ "Solidarność'" chcąc bronić swoich praw pracowniczych i poprawić warunki pracy przystępując do organizacji międzyzakładowej  NSZZ „Solidarność” w Ikea Industry Poland Sp. z o.o. i Ikea Retail Sp. z o.o. i inne.
Od czerwca 2020 r. firma JOART S.A. na podstawie przepisów prawa związkowego została objęta działalnością organizacji międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Ikea Industry Poland Sp. z o.o. i Ikea Retail Sp. z o.o. i inne o czym firma została skutecznie poinformowana. Zarząd firmy od czerwca tego roku pomimo skierowanego zaproszenia nie podjął dialogu z przedstawicielami NSZZ „Solidarność”.
Z kolei firma JOART S.A. jako pracodawca od sierpnia 2020 r. rozpoczął działania antyzwiązkowe i zmienił jednostronnie, bez zawiadomienia i zgody Komisji Międzyzakładowej, warunki pracy naszym koleżankom upoważnionym do reprezentowania związku wobec pracodawcy . Jedną z koleżanek przeniósł   z Zielonej Góry do Gorzowa Wielkopolskiego. Propozycja wykonywania przez nią pracy w Gorzowie Wielkopolskim - oddalonym od Zielonej Góry o 100 km – jest celowym działaniem szykanującym i dyskryminującym za przynależność związkową i jest nie do przyjęcia. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę zawiera bardzo niekorzystne dla obu Pań warunki pracy. Zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru czasu pracy, zmiana miejsca świadczenia pracy jest naszym zdaniem „karą” za organizowanie związku. Zmiana warunków pracy pracownikom objętemu szczególną ochroną będących przedstawicielami NSZZ „Solidarność" w Waszej firmie jest atakiem na związek zawodowy a tym samym atakiem na podstawowe prawa pracownicze i związkowe. Podkreślenia wymaga także, że wypowiedzenie warunków umowy o pracę jest rażącym naruszeniem prawa pracy i gwarantowanego w Konstytucji RP prawa do swobodnego zrzeszania się. Jest ewidentnym przejawem dyskryminacji ze względu na przynależność związkową. Działania podejmowane przez pracodawcę stanowią rażące naruszenie przepisów prawa pracy, o jakim mowa w art. 281 pkt 3 kodeksu pracy. Bezprawność zmiany warunków pracy jest jaskrawa, oczywista dla każdego, a przez to budząca oburzenie społeczne.  

Proszę stanąć w obronie naszych koleżanek , wziąć niezwłocznie udział w akcji protestacyjnej i  wysłać e-mailem protest ( w załączeniu  - proszę wpisać swoją właściwą nazwę organizacji.) na podane adresy e-mail.

b.madej@szachownica.com.pl
a.kuczynski@szachownica.com.pl

Proszę Przewodniczących aby protest wysyłać również do wiadomości Regionu na adres e-mail
mmotor@op.pl

Potrzebne ze względów strategicznych protestu.
Pozdrawiam.
Bogusław Motowidełko - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze


40-lecie NSZZ”Solidarność” Region Zielonogórski

Obchody 40 lecia NSZZ"Solidarność" w Regionie Zielonogórskim


Człowiek roku 2019 r. Tygodnika „Solidarność”

Uroczystość wręczenia nagrody „Człowieka Roku Tygodnika Solidarność”, na której został nagrodzony tegoroczny laureat - Prezydent Andrzej Duda - 23 czerwca 2020 r.logo na 40 lecie "Solidarności"


NSZZ”Solidarność” w Szachownica.pl firma JOART S.A.

Uprzejmie informujemy, że w ubiegłym tygodniu organizacja międzyzakładowa NSZZ"Solidarność" IKEA Industry i Retail i inne z regionu Zielonogórskiego objęła działalnością kolejnego pracodawce firmę JOART S.A. sieć sklepów #szachownica.pl . Ponad 50 sklepów odzieżowych na terenie Polski. Proszę o udostępnianie informacji, a pracowników zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi. Zorganizowani mają lepiej! Kontakt do przewodniczącego Michał Kukuła tel. 666 600 891Kondolencje

Wczoraj 8 czerwca 2020 r. o godzinie 14.00 pożegnaliśmy w Rzepinie naszego kolegę Zbigniewa Spurgiasza – przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Lubuskim Zakładzie  Przewozów Regionalnych Zielona Góra.

Odszedł od nas nagle dobry, prawy i wrażliwy człowiek. Zaangażowany od lat w pracę związkową, kompetentny w rozwiązywaniu problemów pracowniczych. Wierny ideałom „Solidarności”.   

Rodzinie i przyjaciołom Zbigniewa składamy szczere wyrazy żalu i współczucia, zapewniamy o naszej pamięci i modlitwie w tych trudnych dniach.

Zarząd Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność”


Solidarność na spotkaniu z Prezydentem Andrzejem Dudą w Międzyrzeczu i Zielonej Górze


IKEA + LGBT 28 maja 2020 r.

Zapewne wielu z was pamięta słynną akcje ze zwolnieniem pracownika IKEA Retail za opublikowanie wpisu / komentarza na wew. intranecie firmowym pod postem dot. dni LGBT+ w sklepach IKEA w Polsce maj 2019 r.

dla tych co nie pamiętają link: https://www.money.pl/gospodarka/ikea-zwalnia-pracownika-za-cytowanie-biblii-dotarlismy-do-pelnych-wpisow-z-wewnetrznego-forum-firmy-6397818732758657a.html

lub

https://www.money.pl/gospodarka/ikea-zwalnia-pracownika-za-cytowanie-biblii-dotarlismy-do-pelnych-wpisow-z-wewnetrznego-forum-firmy-6397818732758657a.html

Kiedy to się wydarzyło komisja Międzyzakładowa NSZZ"Solidarność" IKEA Industry przedstawiła stanowisko sprzeciwu wobec takich praktyk jako zjawisko "odwrotnej tolerancji" treść w linku:

https://www.tysol.pl/a34232--Tylko-u-nas-S-w-IKEA-Oczekujemy-respektowania-chrzescijanskiego-systemu-wartosci?fbclid=IwAR2YJj1Sj410Zyv_3bdQhurRRolqLL1k6JjE7afMJnDQVhFWr5mc5W7eozA

Wg. prawników NSZZ"Solidarność" i Ordo Iuris :

"Działania firmy naruszyły szereg przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, przede wszystkim art. 53 Konstytucji RP gwarantujący wolność wyznania i art. 54 dotyczący wolności posiadania i głoszenia poglądów. IKEA naruszyła również art. 11 i 18 Kodeksu pracy, które zakazują dyskryminacji ze względu na poglądy i religię. Decyzja władz zakładu sprzeciwia się także art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który zapewnia każdemu wolność posiadania i wyrażania własnych przekonań. "

w dniu 28 maja 2020 r.:

Kierowniczka ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sieci handlowej IKEA, która zwolniła pracownika po zamieszczeniu przez niego na forum intranetowym cytatów z Biblii, usłyszała zarzut za ograniczanie praw pracowniczych ze względu na wyznanie - poinformował w środę PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś.

link: https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1479627,ikea-lgbt-biblia-zarzuty.html


Apel przewodniczącego NSZZ “Solidarność” Piotra Dudy do członków Związku


Umowa programowa z Prezydentem RP Andrzejem Dudą a NSZZ”Solidarność”


Wywiad z przewodniczącym regionu. (6.05.2020 r.)

Zaparaszamy do wysłuchania wywiadu https://www.zachod.pl/191646/boguslaw-motowidelko-6/


Kondolencje

Dzisiaj pożegnaliśmy naszą koleżankę Elżbietę Wilczyńską. Długoletnią , byłą, Przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Postęp S.A. Pogrzeb odbył się 29 kwietnia 2020r. na cmentarzu komunalnym w Świebodzinie.
Droga Elu dziękujemy za oddaną , długoletnią pracę na rzecz związku i swoich pracowników w Postęp.  Byłaś i zostaniesz wzorem dla wielu z nas. Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci Elżbiety składamy rodzinie i najbliższym kondolencje i wyrazy współczucia.
Pogrążeni w smutku członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Zielonogórskiego i Powiatowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej.

Region Zielonogórski NSZZ „Solidarność”

PKK NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej


Stanowisko 1 i 2 KK w sprawie tarczy 3.0

Po zapowiedzi protestów Rząd wycofuje się z rewolucji na rynku pracy:

https://www.rp.pl/Praca/304279892-Rzad-wycofuje-sie-z-rewolucji-na-rynku-pracy.html?fbclid=IwAR1IUHWi7UJsyCSmPCjR14y6_vIJjjkHiK3hZWww3W-zPXfjwrrWs3beUvg

[Wideo]P. Duda: Dzięki "S", prezydentowi i prem. Emilewicz z Tarczy 3.0 wykreślono antypracownicze zapisy


Życzenia


„Solidarność” na kryzys

Zachęcamy do korzystania z artykułów ekspertów Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na temat „Tarczy antykryzysowej”

http://www.solidarnosc.org.pl/video-lists/archiwum-aktow-prawnych/item/19386-artykuly-ekspertow-nszz-solidarnosc-na-temat-tarczy-antykryzysowej


Zwiększone kwoty zwolnione z podatku dochodowego

Zwiększone kwoty zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21. ust 1 PIT) wypłacane z ZFŚS oraz funduszy związków zawodowych

Podniesienie limitów związanych ze wsparciem w związku z wypłatą zapomóg, świadczeń, dopłat z funduszy związków zawodowych oraz funduszy socjalnych. Ustawa zwiększa kwoty zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21. ust 1 PIT) wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy związków zawodowych w następujących pozycjach:

pkt 9a - zapomogi inne niż wymienione w pkt 26 (czyli inne niż losowe), wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2020 kwoty 3 tys. zł.

pkt 26b - zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci wypłacane z innych źródeł – podwyższono do kwoty 10 tys. zł na rok 2020. Jeśli zaś chodzi o zapomogi otrzymane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub z funduszy związków zawodowych - są zwolnione na dotychczasowych zasadach w całości z podatku.

pkt. 67 - wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 tys. zł. Rozwiązanie przewidziano na 2020 oraz 2021.

pkt. 78b - dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączone z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18 - wypłacane z innych źródeł – podwyższono do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3tys.zł. Taki zwiększony limit będzie obowiązywał w 2020 oraz 2021 roku. Jeśli zaś chodzi o dopłaty z funduszu socjalnego oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - wypłaty z tych źródeł nadal są zwolnione bez limitu.

2. Zwolnienie od podatku świadczeń związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem, w przypadku zlecenia pracy w ściśle określonym ustawą zakresie

W przypadku, gdy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca:

a) zmieni system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji,

b) poleci pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji wówczas obowiązany jest zapewnić pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych, a świadczenie w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem pozostawione do dyspozycji podatnika w 2020 roku jest wolne od podatku dochodowego.

Rozwiązanie to dotyczy pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania systemów i obiektów infrastruktury krytycznej lub będących podwykonawcą lub dostawcą, którzy nie są częścią tej infrastruktury krytycznej, ale są kluczowi dla zachowania ciągłości jej działania oraz zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych.

4. Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 30 września 2020 na przeciwdziałanie COVID – 19:

a) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanych do wykazów, opracowywanych przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą,

b) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;

c) Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

W zależności od tego kiedy zostanie przekazana darowizna, można odliczyć następujące kwoty:

- jeśli darowizna zostanie przekazana do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;

- jeśli darowizna zostanie przekazana w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;

- jeśli zaś darowizna zostanie przekazana od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

5. Przedłużenie terminu składania zeznania podatkowego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedłużenie terminu składania zeznania podatkowego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uregulowane jest w art. 15zzj ustawy, zgodnie z którym możliwe jest złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie (czyli po dniu 30 kwietnia) nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Opracowanie - Marzena Podolska – Bojahr


Piotr Duda: „Solidarność” odwołuje imprezy rocznicowe. To nie jest czas na zabawę!

https://www.tysol.pl/a45794-Piotr-Duda-%E2%80%9ESolidarnosc%E2%80%9D-odwoluje-imprezy-rocznicowe-To-nie-jest-czas-na-zabawe?fbclid=IwAR2sSUFyA-KnVEAiTEr257NJi32QgBWfyp3TKgDcF9-W35Ub12JHao20c_Q


Wywiad

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z przewodniczącym regionu Bogusławem Motowidełko

https://www.zachod.pl/183534/boguslaw-motowidelko-5/?fbclid=IwAR0vgpTtOn2o1m5flLRRb_lVjvDKdNXCeVtbRXEvbcF4xOibQ7SUsN9aOjk


Podziękowania

Z wyrazami szacunku i wielkim uznaniem Zarząd Regionu NSZZ”Solidarność” dziękuje wszystkim pracownikom służby zdrowia i służbom mundurowym za oddanie i poświęcenie , narażanie zdrowia i życia dla nas wszystkich w tych ciężkich czasach.
Życzymy Wam dużo zdrowia . Niech Najjaśniejsza Panienka ma Was w swoje opiece
Szczęść Boże .
Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze


APEL

Apel Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze do członków związku z naszego Regionu.

Koleżanki i koledzy.
Nawiązując do treści Komunikatu wydanego wczoraj tj. 24 marca 2020r. i umieszczonego na stronie Regionu i facebooku oraz dostarczonego drogą elektroniczną  Przewodniczącym naszych organizacji zwracam się z prośbą i apelem o przekazywanie zawartych w Komunikacie informacji swoim znajomym , członkom rodzin , koleżankom i kolegom, i wszystkim tym pracownikom , których zakłady pracy nie są objęte działalnością NSZZ Solidarność" . Próbujemy do nich dotrzeć.  Pomóżmy im aby po wejściu w życie pakietu antykryzysowego mieli możliwość uzyskania  informacji o swoich prawach i możliwościach organizacyjnych i negocjacyjnych.
Pozdrawiam wszystkich.
Życzę zdrowia .
Szczęść Boże.
Bogusław Motowidełko - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze
Pracownicy zakładów pracy z Regionu Zielonogórskiego!


Zarząd Regionu Zielonogórskiego NSZZ ”Solidarność”  zawsze służy pomocą i wsparciem dla naszych organizacji zakładowych  i członków związku. Szczególnie w tym ciężkim czasie  możecie liczyć na nasze wsparcie zarówno prawne , organizacyjne jak i merytoryczne. Ze względu na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się wirusa, nasi prawnicy i inni pracownicy Regionu wykonują pracę zdalnie. Dlatego zachęcamy do kontaktu mailowego i telefonicznego. Żadna sprawa nie pozostanie bez odpowiedzi. Jest to zupełnie nowa sytuacja dla nas wszystkich. Dlatego szczególnie teraz każdy może mieć wiele wątpliwości i pytań.  Zamiast szukać odpowiedzi na forach internetowych czy innych nie sprawdzonych źródłach zapytaj nas i naszych prawników. Zapewniamy rzetelną pomoc prawną i profesjonalne porady.
W sposób szczególny zwracamy się do pracowników zakładów pracy , w których nie ma organizacji zakładowych  NSZZ "Solidarność" . W  najbliższym czasie zostanie wprowadzona tzw. "Tarcza antykryzysowa" . Szereg rozwiązań będzie dotyczyć bezpośrednio pracodawców i pracowników. Nie mając swoich przedstawicieli uprawnionych do negocjacji i uprawnionych do podejmowania decyzji w imieniu wszystkich pracowników możecie zostać zaskoczeni decyzjami , które wpłyną na organizację pracy oraz życie Waszych rodzin. Zapraszamy do konsultacji z naszymi przedstawicielami  i prawnikami aby zapewnić Wam wiedzę o podejmowanych za Was i w Waszym  imieniu decyzji. Zapraszamy do kontaktu .
                                           Zorganizowani mogą więcej
Informacja o kontaktach:
1. Bogusław Motowidełko - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze
adres e-mail :       mmotor@op.pl                  tel.   785 182 449
2. Dariusz Liniart - Z-ca Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze
adres e-mail:          d.liniart@solidarnosc.zgora.pl              tel .  608 507 476
3. Krzysztof Sobczak - członek Prezydium Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze
adres e-mail :       sol.kron@wp.pl                                       tel.   576 010 353
4. Michał Kukuła - członek Prezydium Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze
adres e-mail :        michal.kukula@inter.ikea.com               tel.    666 600 891
5. Bożena Pierzgalska - członek Prezydium Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze
adres e-mail :        b.pierzgalska@solidarnosc.zgora.pl ,     tel.  601 638 170
- informacje i porady w zakresie dotyczącym  oświaty
6.Elżbieta Grudzińska -Przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze
adres e-mail :  oswiata@solidarnosc.zgora.pl                     tel.   609 483 887
- informacje i porady w zakresie dotyczącym  oświaty
7. Adresy e-mail  prawników Zarządu Regionu na naszej stronie : www.solidarnosc.zgora.pl
- jeżeli będzie potrzebny pilny kontakt telefoniczny z prawnikiem proszę dzwonić do osób wskazanych
w punktach 1-6

Pozdrawiam wszystkich .
Życzę zdrowia.
Szczęść Boże.
Bogusław Motowidełko


Ważna informacja

Komunikat nr 14 Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność "w Zielonej Górze
- informacja dla członków związku chcących skorzystać z porad i pomocy prawnej lub organizacyjnej ,
również dla innych osób i pracowników  zgłaszających się do biura Zarządu Regionu chcących skorzystać z porad i pomocy prawnej lub organizacyjnej

Praca biur Zarządu Regionu i biur Regionalnej Sekcji Oświaty w dniach 08.06 -10.06.2020

1. - Prawnicy Zarządu Regionu pracujący w dniach 08.06. - 10.06.2020 w godzinach 9.00-15.00 -Joanna Bojarska
    - Prawnicy Zarządu Regionu pracujący w dniu 09.06.2020
-  w godzinach 9.00-15.00 - Dariusz Łochowski
    - W dniach 08.06.2020 - 10.06.2020
- Ryszard Szportuntylko kontakt przez adres e- mail lub telefoniczny -
      dane na stronie Zarządu Regionu -  praca zdalna
    - Emilia Kacprzak- Kopciowska  - urlop macierzyński - bez kontaktu

pozostałe godziny w  dniach pracy i pozostałych dniach tygodnia tj. 12.06.2020 kontakt z prawnikami tylko przez adres e- mail lub telefoniczny- dane na stronie Zarządu Regionu - praca zdalna 2. W dniach 08.06 -10.06.2020 w godzinach 9.00 - 15.00 w pracują biurach :
Przewodniczący ZR-B.Motowidełko  , Z-ca Przewodniczącego ZR_D. -Liniart , członek Prezydium .K.Sobczak, księgowa ZR- M.Matuszczak ,
-  pozostałe godziny w tych  dniach i pozostałych dniach tygodnia tj. 12.06.2020 kontakt ze wszystkimi pracownikami tylko przez adres e- mail lub telefoniczny- dane na stronie Zarządu Regionu - praca zdalna
3. W dniach 08.06 -10.06.2020  w godzinach 9.00 - 15.00 w pracują biurach - Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty - B.Pierzgalska , Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Oświaty E.Grudzińska , Danuta Łakomska- pozostałe godziny w tych dniach i pozostałych dniach tygodnia tj. 12.06.2020 kontakt ze wszystkimi pracownikami tylko przez adres e- mail lub telefoniczny- dane na stronie Zarządu Regionu - praca zdalna
5. Biura Zarządu Regionu i biura Regionalnej Sekcji Oświaty w dniu 12.06  - nieczynne - kontakt ze wszystkimi pracownikami tylko przez adres e- mail lub telefoniczny - dane na stronie Zarządu Regionu -wolne za 15.08.2020- praca zdalna
6. W dniach 08.06.2020 - 12.06.2020 Członek Prezydium ZR M.Kukuła 
- tylko kontakt przez adres e- mail lub telefoniczny - dane na stronie Zarządu Regionu -  praca zdalna
7. Biura Zarządu Regionu od dnia 15czerwca 2020r.  czynne w każdym dniu tygodnia w godzinach pracy  
8. Biura Regionalnej Sekcji Oświaty od dnia 15czerwca 2020r.  czynne w każdym dniu tygodnia w godzinach pracy
9.Biura oddziałów Zarządu Regionu tj. PKK Nowa Sól, Żary , Świebodzin - nieczynne w dniach 08.06.-12.06.2020
- kontakt z pracownikami biur tylko przez telefon

10. Biuro oddziału Zarządu Regionu w Świebodzinie- w dniach 15.06-19.06.2020 -nieczynne
11. Biura oddziałów Zarządu Regionu tj. PKK Nowa Sól, Żary - czynne od dnia 15.06.2020 w dniach i godzinach dyżurów - dane na stronie Zarządu Regionu

 Bogusław Motowidełko - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze


Pracodawca Przyjazny Pracownikom edycja XII

24 lutego 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył certyfikaty i statuetki w XII edycji Konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom " . Wśród wyróżnionych jest pracodawca z Regionu Zielonogórskiego PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Duchów w Dychowie. Wyróżnienie zostało przyznane na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Dychów w Dychowie.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat.

Źródło: Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność”

Na zdjęciach : Przewodniczący KZ Mirosław Siuta, Z-ca Arkadiusz Ziemka , Aleksandra Miechowic kierownik Wydziału Zarządzania , Prezes PGE Energia Odnawialna S.A. w Warszawie Paweł Mazurkiewicz, Przewodniczący ZR Bogusław Motowidełko , członek Prezydium ZR Krzysztof Sobczak, Dyrektor Oddziału PGE Sławomir Szostak


Kontrowersyjna fuzja Medkol

Koleżanki i koledzy.
Przewodniczący Komisji
Decyzją Prezydium Zarządu Regionu zaczynamy mailową akcję protestu przeciwko zmianom organizacyjnym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Ochrony Zdrowa MEDKOL w Zielonej Górze.
Wspieramy w ten sposób protestujących w tej sprawie pracowników i organizację zakładową
NSZZ "Solidarność"w SP ZOZ MEDKOL w Zielone Górze.
Proszę o aktywne zaangażowanie w akcję i udział w proteście mailowym. Informuję, że jest to jedno z pierwszych działań wspierających . Informacje o sytuacji w MEDKOL opisują już lokalne media.
Kolejne akcje będziemy podejmować w zależności od potrzeb i sytuacji.
Wyślij e-mail o treści " Popieram protest "
um@lubuskie.pl
Ponadto wysyłamy do wiadomości :
1. Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"w SP ZOZ MEDKOL w Zielone Górze na adres e-mail : medkol.solidarnosc@wp.pl

https://gorzow.tvp.pl/46691815/kontrowersyjna-fuzja-medkol-polaczy-sie-ze-szpitalem

https://gorzow.tvp.pl/46658014/zwiazkowcy-solidarnosci-protestuja-przeciwko-przekazaniu-medkolu

http://www.rzg.pl/89401/solidarnosc-mowi-nie-polaczeniu-medkolu-ze-szpitalem/


Spotkanie KK NSZZ„Solidarność” z Prezydentem RP

– Zaproponowałem, aby pierwsze spotkanie Komisji Krajowej w 2020 roku odbyło się tutaj na tej sali ze względu na wyjątkowość momentu, tym momentem jest rocznica rozpoczęcia się roku rocznicowego 40-lecia istnienia NSZZ „Solidarność”. Nie waham się powiedzieć, najważniejszej organizacji społecznej, pracowniczej, jaka powstała w dziejach Rzeczypospolitej. Organizacji o charakterze pokojowej, realizującej oddolne, niezwykle istotne społeczne potrzeby – zaczął swoje przemówienie prezydent Polski Andrzej Duda.

Polski prezydent podkreślił, że Solidarność narodziła się w kraju, który nie był w pełni wolny i niepodległy. –I właśnie tej wolności ludzie pragnęli, dlatego tak masowo zrzeszyli się w Solidarności – zaznaczył.

Andrzej Duda dodał także, że nie ma żadnych wątpliwości, że „Solidarność jako związek zawodowy ze swoją historią i swoimi ideałami jest i będzie zawsze potrzebna”.

Polski prezydent podkreślił także wyjątkowy i historyczny charakter miejsca dzisiejszego posiedzenia Komisji Krajowej. – To jest specyficzne miejsce, gdzie wiele spotkań historycznych się odbyło, różnie je dzisiaj oceniamy i różnie je ocenia historia i różne znaczenie miały dla naszego państwa – wyznał Andrzej Duda.

– Choćby w tym ostatnim czasie, ostatniego stulecia został podpisany tutaj Układ Warszawski, tutaj obradował Okrągły Stół, obradował tu także w 2016 roku szczyt NATO, który przesądził o obecności wojsk sojuszniczych, w tym amerykańskich na naszej wschodniej flance, był kolejnym krokiem przesuwania nas politycznie na zachód – dodał.

Prezydent przypomniał także o tragicznie zmarłym prezydencie Lechu Kaczyńskim i jego roli w Solidarności. Podkreślił, że Lech Kaczyński był „sercem, swoją pracą i służbą ogromnie związany z tym ruchem”. – Mam nadzieję, że pan prezydent cieszy się teraz gdzieś w zaświatach, że jego wychowanek zaprosił Komisję Krajową, aby tym spotkaniem oddać honor Solidarności i jej ludziom, którym zawdzięczamy wolność – powiedział polski prezydent.
 

Determinacja ludzi Solidarności bez broni w ręku, walka tylko słowem i tylko tym, co udało się napisać, formułowanymi postulatami i nieugiętym dążeniem do ich realizacji — to właśnie Europa i świat zawdzięcza Solidarności. Za to chcę jako prezydent RP wyrazić temu ruchowi wdzięczność


– podkreślił Andrzej Duda.

Zdaniem głowy polskiego państwa Solidarność była i jest niezwykle potrzebna także po 1989 roku, choć jak przyznał, w ciągu ostatnich 30 lat toczyły się w tej sprawie dyskusje. – Tak, jest potrzebna i ostatnie lata bardzo dobrze to pokazują, kiedy Solidarność walczyła o podstawowe sprawy, w taki sposób, w jaki zawsze to robi, czyli środkami prawnymi, czyli działając w sposób pokojowy, ale twardo protestując i przeciwstawiając się działaniom, które były szkodliwe dla pracowników i powodowały, że spadała jakość życia – zaznaczył polski prezydent.

Myślę tu chociażby o tym, jak twardo Solidarność walczyła o wiek emerytalny, jaka to była twarda walka nawet, wtedy kiedy była atakowana w mediach i przez polityków. Trzeba sobie jasno powiedzieć – Solidarność zwyciężyła po raz kolejny, czyli S spełnia tę funkcję, która jest jej przynależna – jest od tego, żeby każdej władzy pilnować, by przestrzegała umów społecznych i umów, które są elementami państwa nowoczesnego, ale i przede wszystkim społecznej gospodarki rynkowej, społecznej, czyli takiej, w której jest wolność gospodarcza, ale szanuje się pracownika – przyznał.

Polski prezydent na koniec swojego przemówienia przekazał w ręce przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy pamiątkową flagę, która jak zaznaczył, „zawsze z Solidarnością była i jest silnie w sensie wpisana i która nad znakiem Solidarności powiewa”.

Źródło: prezydent.pl

Były przewodniczący zarządu regionu Maciej Jankowski otrzymał z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy wyróżnienie "Zasłużony dla Solidarności"


Spotkanie Noworoczne 8 stycznia 2020 r.

Po przywitaniu przybyłych na uroczystość przez Przewodniczącego  ZRG NSZZ Solidarność, biskup Tadeusz Lityński w ciepłych słowach podziękował za wspólną organizację „historycznego spotkania obu Zarządów”(odbyło się po raz pierwszy).

Podniosłym momentem uroczystości było złożenie życzeń przez biskupa i podzieleniem się opłatkiem.

W spotkaniu uczestniczyli oprócz przedstawicieli „Solidarności” zielonogórskiej i gorzowskiej: Dyrektor Instytutu im. Wilhelma Pluty ks. Wojciech Miłek, kapelani „Solidarności” ks. Andrzej Szkudlarek i ks. Paweł Łobaczewski, ppłk Arkadiusz Tomczyk – Dyrektor Zakładu Karnego w Gorzowie, Michał Kuciński – Dyrektor Poczty Polskiej Regionu Sieci w Gorzowie, Zbigniew Rudowicz i Leszek Korban – Zarząd ZM „Mestil” w Gorzowie (wykonawcy Białego Krzyża „Solidarności, który znajduje się przy gorzowskiej Katedrze).


Obchody 13 grudnia 2019 r. Zielona Góra

13 grudnia 2019 r. obchodziliśmy uroczystości 38 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, odbyła się msza świętą w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze a po mszy złożyliśmy wiązanki kwiatów pod pomnikiem „Robotników”.


Kalendarze 2020 r.

Zachęcamy do zakupu kalendarzy Ściennych na 2020 r. w cenie 12 zł / szt w Biurze Zarządu Regionu .


Uroczystości 40-lecia NSZZ”Solidarność”


Obchody 13 grudnia 2019 r.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze zaprasza na uroczystości 38 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, które odbędą się 13 grudnia 2019 r.  Zapraszamy na mszę świętą do kościoła p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze 13 grudnia 2019 r. o godzinie 18.30, po mszy złożymy wiązanki kwiatów pod pomnikiem „Robotników”. Prosimy o przybycie pocztów sztandarowych, zbiórka przed kościołem o godzinie 18.15.


Szkolenie związkowe podstawy negocjacji Kalsk

W dniach 27 - 29 listopada 2019 r. odbyło się szkolenie dla członków komisji NSZZ"Solidarność" Regionu Zielonogórskiego.


Akcja Solidarności z niesłusznie zwolnionymi pracownikami Castoramy

W dniu 25 listopada 2019 r. odbyła się akcja Solidarności z niesłusznie zwolnionymi pracownikami Castoramy - liderami NSZZ"Solidarność" działającymi w firmie. Główna pikieta odbyła się pod i w centrali firmy w Warszawie.

Nie zabrakło Nas również pod sklepem w naszym regionie tj. w Zielonej Górze gdzie rozdaliśmy ponad 200 ulotek informacyjnych klientom sklepu. Cieszą nas bardzo liczne głosy poparcia usłyszane podczas akcji pod sklepem.


KONFERENCJA W BONN

W dniach 14.03-16.03.2019r. w Bonn odbyła się międzynarodowa Konferencja organizowana przez EZA- Europejskie Centrum Pracowników na temat "Zdrowe miejsca pracy - identyfikacja i postępowanie z niebezpiecznymi substancjami".EZA to organizacja, która zrzesza chrześcijańskie związki zawodowe i instytucje partnerskie. Organizator konferencji m.in. Wiceprzewodniczący EZA Józef Mozolewski - członek Komisji Krajowej i przewodniczący Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” zaprosił przedstawicieli z Polski , Niemiec, Francji i Portugalii aby przedstawili zasady ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy w swoich krajach , branżach zawodowych i związkowych.Polskę reprezentowali przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z Regionu Podlaskiego- Izabela Żmojda , branży chemicznej- Mirosław Miara i Sławomir Bezara ,Grupy Azoty-Bogusław Hereć i Wojciech Powszedniak, rolnictwa - Dariusz Łącki, budownictwa i drewna - Zbigniew Majchrzak,transportu kolejowego - Jerzy Grodzki oraz Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw z Lublina- Aneta Szczykutowicz. Referat o Radzie Ochrony Pracy, jej działalności i zadaniach na rzecz ochrony pracy, wygłosił zaproszony na konferencję Bogusław Motowidełko - Przewodniczący Regionu Zielonogórskiego i członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.


ZARZĄD REGIONU 11 kwietnia 2019

W dniu 11 kwietnia 2019 r. w siedzibie Zielonej Górze odbyło się posiedzenie członków Zarządu Regionu. W posiedzeniu gościliśmy Biskupa Tadeusza Lityńskiego.


SPOTKANIE VIADRINA 13 MAJA 2019

Dzisiaj Międzyregionalna Rada Związków Zawodowych Viadrina wezwała do Europy socjalnej. Na spotkaniu we Frankfurcie nad Odrą potwierdzili żądania DGB, Solidarności i OPZZ przyszłym wybranym przedstawicielom.

Oczekujemy, że przyszli wybrani posłowie do Parlamentu Europejskiego będą reprezentować interesy pracowników i ich rodzin.

Do tego potrzebujemy:

  1. Europa, stawiająca problemy społeczne na pierwszym miejscu, tworząca nowe prawa socjalne oraz pomagająca finansowac Europę socjalna.
  2. Ogólna europejska płaca minimalna wynosząca co najmniej 50% średniego dochodu krajowego.
  3. Większe możliwości angażowania się pracowników przedsiębiorstwach w ramach rad zakładowych i wzmocnienie systemu układów zbiorowych.
  4. Prawa socjalne i godne płace muszą stać ponad swobodami gospodarczymi.


Dokumenty

Ważne! Rozliczenie z urzędem skarbowym

Rozliczenie organizacji związkowej z urzędem skarbowym

Ankieta informacyjna

Liczba członków na 31 grudnia 2020

Nowa deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Legitymacja członkowska

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji

Wolność związkowa

Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP

czytaj więcej

Pomoc dla represjonowanych

Instytut Pamięci Narodowej

czytaj więcej

Dokumenty dot. CIT-8

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.