WIADOMOŚCI REGIONALNE

Rada Ochrony Pracy 11.12.2018 r.

W dniu 11.12.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy w porządku posiedzenia:

1.Przyjęto stanowisko w sprawie:

-działania ZUS i KRUS w celu zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych

2.Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2019 r..

3. Sprawy różne.

ROP11122018.jpg

Wręczono nagrody głównego inspektora pracy

Na Zamku Królewskim w Warszawie 27 listopada 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXV edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i specjalnych wyróżnień głównego inspektora pracy dla społecznych inspektorów pracy.

W tym roku Nagroda im. Haliny Krahelskiej została przyznana: Krzysztofowi Gadowskiemu, Anicie Gwarek, Wojciechowi Ilnickiemu, Wiesławie Janczak, Marii Longinie Kaczmarskiej, dr. inż. Adamowi Mirkowi, prof. dr hab. Jerzemu Olszewskiemu, Wojciechowi Piotrowi Szaramie, prof. dr. hab. Gertrudzie Uścińskiej, Jerzemu Werle. Nagrody wręczali: Wiesław Łyszczek i Elżbieta Rafalska. Zakładowy Społecznym Inspektor z Swiss Krono Żary Marek Hucał otrzymał wyróżnienie .

IMG_4972.JPG

 

Główny inspektor pracy w towarzystwie zaproszonych gości wręczył także nagrody: statuetki „Mecum Tutissimus Ibis” w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.Z naszego regionu nagrodę otrzymała firma RECARO Aircraft Seating Polska Sp. z o.o.

IMG_4926.JPG

 

Rada Ochrony Pracy 20.11.2018 r.

Wtorkowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy zdominowało przyjęcie stanowiska w sprawie:projektu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2019 r. Zebrani wysłuchali również sprawozdania z działań podejmowanych przez ZUS i KRUS w celu zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych. W posiedzeniu wziął udział przewodniczący Zarządu Regionu Bogusław Motowidełko.

rop20112018.jpg

 

 

EUROPEJSKA RADA ZAKŁADOWA W SWISS KRONO

W dniu 15 listopada 2018 r. w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ"Solidarność" w Zielonej Górze, podpisano wspólny wniosek do Zarządu Centralnego Swiss Krono przez Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" w Swiss Krono w Żarach i Radę Zakładową Swiss Krono w Heiligengrabe/Niemcy w sprawie utworzenia Europejskiej Rady Zakładowej w koncernie Swiss Krono.

 

 swiss.jpg

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

5 listopada 2018r. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W porządku obrad omówiono:
-zagadnienia związane z infrastrukturą kolejową i drogową woj. lubuskiego
-kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego i zawodowego w województwie lubuskim.
 
 
wrds05112018.jpg

Rada Ochrony Pracy 

W dniu 16.10.2018r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy. W porządku posiedzenia o Budżecie Państwowej Inspekcji Pracy na 2019r., przyjęcie stanowiska w sprawie oceny zdolności do pracy jako narzędzia integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz powołania na Okręgowych Inspektorów Pracy w Rzeszowie Barbara Kiełt, Warszawie Jolanta Koszałka, Bydgoszczy Zbigniew Studziński.

rop16102018.jpg

Międzyregionalna Rada Związków Zawodowych Viadrina

W dniu 13 października 2018 r. odbyło się spotkanie MRZZ Viadrina.Od 22 lat DGB Berlin-Brandeburgia współpracuje z NSZZ"Solidarność" w Lubuskiem oraz od 2016 r. również z Radą OPZZ Województwa Lubuskiego.

W trakcie spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności MRZZ Viadrina. Dokonano wyboru członków prezydium. Zaprezentowano i przyjęto strategię i plan działań MRZZ Viadrina na lata 2018-2022.

Nie zabrakło również ciekawej dyskusji panelowej przedstawicieli młodego pokolenia w ruchu związkowym.

 viadrina.jpg

Spotkanie Zarządu Regionu w Żaganiu 17 września 2018r. 

Zgromadzenie publiczne pod Urzędem Miasta Żagań.

42150642_737569363258650_4147199014900596736_n.jpg

42178394_257911074752520_8101006102117744640_n.jpg

 

stanowiskoZR.jpg

żagań.png

RADA OCHRONY PRACY 28 sierpień 2018 r.

Dnia 28 sierpnia 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Podczas obrad przyjęto stanowisko w sprawie oceny i ograniczania ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki o działaniu rakotwórczym i mutagennym.. Na podstawie materiałów przygotowanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej  omówiono problematykę zatrudnienia na podstawie  umów cywilnoprawnych. 

 ROPsierpien.jpg

 

APEL DO PRACODAWCÓW!

W związku z wydanym dzisiaj przez IMGW ostrzeżeniem meteorologicznym 3 stopnia dla województwa Lubuskiego o treści:

"Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu".

 

 

Apelujemy do wszystkich przedstawicieli pracodawców w regionie o zastosowanie wszelkich możliwych środków takich jak:

 

Skracanie czasu pracy, wprowadzenie dodatkowych  przerw , zapewnienie odpowiednich nawiewów i klimatyzacji, zaopatrzenie pracowników w wodę wzbogaconą o minerały (butelkowaną), powyżej 39 stopni wstrzymanie pracy.

 

Przypominamy, że wg badań naukowych praca w temperaturze 40 stopni jest bezpośrednim zagrożeniem życia pracowników.

temperatura.jpg

 

RADA OCHRONY PRACY 17 lipca 2018 r.

Dnia 17 lipca 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Podczas obrad przyjęto stanowisko w sprawie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2017. Na podstawie materiałów przygotowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny , Centralny Instytut Ochrony Pracy i Państwową Inspekcję Pracy dokonano oceny i omówiono ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki o działaniu rakotwórczym i mutagennym. RDS1.jpg

AKCJA WSPARCIA DLA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" W CIBORZU
 
Koleżanki i koledzy.
Decyzją Zarządu Regionu na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018r. zaczynamy mailową akcję wsparcia dla NSZZ "Solidarność" z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu w sprawie odzyskania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
W załączeniu projekt pisma do Marszałek Województwa.  Proszę Komisje Zakładowe o wsparcie i wysłanie tej treści pismo na adres :
 

organize-fish.png

 

Uwaga! Trwa mobilizacja w Regionie, sytuacja na rynku pracownika dawno tak nie sprzyjała. To najlepszy moment aby rozpocząć negocjacje płacowe w waszych miejscach pracy. 

W związku z powyższym prowadzimy równolegle kilka akcji informacyjnych dla pracowników firm w regionie zielonogórskim.

Zastanawiasz się czy nie pora na Twoje miejsce pracy??? Skontaktuj się z NAMI. 

Dział rozwoju związku:-)

kontakt 666 600 891

 

LINK DO FILMU Z AKCJI W SWISS KRONO

http://www.telewizjazary.pl/wiadomosci/23488,pracownicy-swiss-krono-chca-podwyzki

 
 
 

WIZYTÓWKA REGIONU

logo.jpg

  REGION ZIELONOGÓRSKI

            65-072 Zielona Góra

              ul. Lisowskiego 5