WIADOMOŚCI REGIONALNE

RADA OCHRONY PRACY 17 lipca 2018 r.

Dnia 17 lipca 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Podczas obrad przyjęto stanowisko w sprawie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2017. Na podstawie materiałów przygotowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny , Centralny Instytut Ochrony Pracy i Państwową Inspekcję Pracy dokonano oceny i omówiono ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki o działaniu rakotwórczym i mutagennym. RDS1.jpg

AKCJA WSPARCIA DLA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" W CIBORZU
 
Koleżanki i koledzy.
Decyzją Zarządu Regionu na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018r. zaczynamy mailową akcję wsparcia dla NSZZ "Solidarność" z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu w sprawie odzyskania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
W załączeniu projekt pisma do Marszałek Województwa.  Proszę Komisje Zakładowe o wsparcie i wysłanie tej treści pismo na adres :
 

organize-fish.png

 

Uwaga! Trwa mobilizacja w Regionie, sytuacja na rynku pracownika dawno tak nie sprzyjała. To najlepszy moment aby rozpocząć negocjacje płacowe w waszych miejscach pracy. 

W związku z powyższym prowadzimy równolegle kilka akcji informacyjnych dla pracowników firm w regionie zielonogórskim.

Zastanawiasz się czy nie pora na Twoje miejsce pracy??? Skontaktuj się z NAMI. 

Dział rozwoju związku:-)

kontakt 666 600 891

 
 
 

WIZYTÓWKA REGIONU

logo.jpg

  REGION ZIELONOGÓRSKI

            65-072 Zielona Góra

              ul. Lisowskiego 5