02 czerwca 2016r. w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze w ramach wspólnego projektu NSZZ „Solidarność” i OIP zwanego „Wszechnica związkowa" odbyło się dla kolejnej grypy związkowców szkolenie pt. „Zmiany w prawie pracy w 2016r.” skierowane do przewodniczących oraz członków organizacji zakładowych, międzyzakładowych naszego Regionu. W szkoleniu wzięło udział 17 osób z NSZZ „Solidarność” z następujących zakładów pracy: Oświata Zielona Góra, SP ZOZ Zabór, ENEA, Biblioteka Wojewódzka oraz NOVITA Zielona Góra.  

Szkolenie prowadzili prawnicy i inspektorzy pracy Oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze