15 stycznia 2016r.w Świebodzinie Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.  spotkał się z przedstawicielami NSZZ "Solidarność" zakładów pracy powiatu świebodzińskiego i radnymi związanymi z Solidarnością.
Wojewodę oraz uczestników spotkania powitał Bogusław Motowidełko Zastępca Przewodniczącego ZR, Przewodniczący PKK, - który jednocześnie pełnił rolę moderatora spotkania.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z następujących zakładów pracy: Państwowej Straży Pożarnej, Parys, DPS Jordanowo, Postęp, Ikea , Domów Dziecka, Johnson Controls, Nowy Szpital, Seco Warwick, Eldrob oraz radni Ireneusz Wodniak, Ryszard Górawski i Michał Motowidełko.

 Bogusław Motowidęłko przedstawił działalność NSZZ „Solidarność” w powiecie i zakładach pracy, w których są struktury związku. Omówił sytuację na lokalnym rynku pracy - wspomniał m. in. o problemach pracowników zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej, poruszył sprawę sporu pomiędzy zarządem świebodzińskiego szpitala z pracownikami, nawiązał również do likwidacji Lubuskich Fabryk Mebli i wcześniejszych grupowych zwolnień pracowników w LFM i niektórych zakładach pracy.
Wojewoda odnosząc się do informacji przekazanych na początku spotkania zadeklarował pomoc i chęć współpracy. Wojewoda Władysław Dajczak podkreślił, że jest gotowy na spotkanie z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” i  każdym, kto ma jakiś problem lub sprawę do wyjaśnienia.W dalszej części spotkania wojewoda omówił obecną sytuację polityczną w kraju oraz uczestniczył w dyskusji z przedstawicielami Komisji Zakładowych . Poruszono między innymi problemy pracownicze w Domach Pomocy Społecznej, Szpitalu, Straży Pożarnej, zakładach odzieżowych, w tym pracy chronionej i firmach związanych z branżą samochodową. W dyskusji nawiązano również do planowanej likwidacji szkoły w powiecie świebodzińskim w Sieniawie.

Zdjęcia z tego spotkania w galerii.