Ciąg dalszy sporu w Ciborzu!

Spór zbiorowy w Szpitalu w Ciborzu. Komunikat z kolejnej rundy rokowań.W dniu 16 marca 2021 r. podczas rokowań nastąpił pozytywny przełom ze strony pracodawcy i jest pierwsza próba uzgodnień z Komisją Zakładową NSZZ Solidarność. Dyrektor Szpitala po ustaleniach z Dyrektorem Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego uzgodniła z przedstawicielami NSZZ „Solidarność „, że od 1 marca 2021 r. salowi, opiekunowie i opiekunki oraz inni pracownicy których dotyczą żądania sporu zbiorowego otrzymają wzrost płacy zasadniczej o 100 zł brutto czyli 2600 zł. To nie kończy sporu zbiorowego. Nadal dążymy do osiągnięcia płacy zasadniczej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace tj. 2800 zł brutto oraz wyrównania tzw. dodatku COVID.Wobec zaistniałych okoliczności, Prezydium Zarządu Regionu wstrzymało decyzję ZR o ogłoszeniu pogotowia protestacyjnego dla Regionu Zielonogórskiego NSZZ”Solidarnosć” . Jesteśmy w stałym kontakcie z Marszałek województwa Panią Elżbietą Polak i Dyrektorem Departamentu Ochrony Zdrowia upoważnionego do rozmów z NSZZ „Solidarność” Prezydium Zarządu Regionu.

Spór zbiorowy w Szpitalu w Ciborzu. Komunikat z kolejnej rundy rokowań.W dniu 16 marca 2021 r. podczas rokowań nastąpił pozytywny przełom ze strony pracodawcy i jest pierwsza próba uzgodnień z Komisja Zskladową NSZZ Solidarność. Dyrektor Szpitala po ustaleniach z Dyrektorem Departamentu Ochrony Zdrowia Udzędu Marszałkowskiego zuzgodniła z przedstawicielami NSZZ „Solidarność „, że od 1 marca 2021 r. salowi, salowi , opiekunowie i opiekunki oraz inni pracownicy których dotyczą żadania sporu zbiorowego otrzymają wzrost płacy zasadniczej o 100 zl brutto czyli 2600 zł.To nie kończy sporu zbiorowego. Nadal dążymy do osiągnięcia płacy zasadniczejw wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace tj. 2800 zl brutto oraz wyrównania tzw. dodatku COVID.Wobec zaistniałych okoliczności, Prezydium Zarządu Regionu wstrzymało decyzję ZR o ogłoszeniu pogotowia protestacyjne dla Regionu Zielonogorskiego NSZZ”Solidarnosć” . Jesteśmy w stałym kontakcie z Marszałek województwa Panią Elżbietą Polak i Dyrektorem Departamentu Ochrony Zdrowia upoważnionego do rozmów z NSZZ „Solidarność” Prezydium Zarządu Regionu.

post z 2 marca 2021:

Jak już informowaliśmy w szpitalu w Ciborzu trwa spór zbiorowy. Niestety pomimo zapewnień Pani Marszałek, dyrekcja nie podpisała w dniu dzisiejszym 2 marca 2021 r. porozumienia. Aktualnie trwa okupacja biura dyrekcji szpitala.

https://lubuskie24.pl/wiadomosc/715-to-nie-jest-wasz-prywatny-szpital-zwiazkowcy-okupuja-biuro-zarzadu-szpitala-w-ciborzu.html?fbclid=IwAR1Q2u2O3HXWMMPml61VcfwO1yeucvk5BJOlwA06vFpm913BvYZ1Qe_VdR0

Strażacy ze Świebodzina  wspierają okupujących pracowników Szpitala w Ciborzu Pracownicy Szpitala i Przewodniczący Zarządu Regionu Bogusław Motowidełko dziękują świebodzińskim strażakom z NSZZ „Solidarność'” za osobiste  wsparcie protestu.

W dniu wczorajszym po godz. 22:00 po piśmie od Pani Marszałek, okupujący opuścili biuro dyrekcji Szpitala w Ciborzu. Treść pisma poniżej:

Komisja Zakładowa NSZZ”Solidarność”

przy Szpitalu w Ciborzu

W nawiązaniu do spotkania, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w dniu 24 lutego br. z udziałem dyrektor Szpitala Pani Beaty Sudnik-Kotus i przedstawicieli komisji zakładowej NSSZ „Solidarność” oraz Przewodniczącego Regionu NSZZ „Solidarność” B. Motowidełki, dotyczącego uregulowania wypłaty wynagrodzenia minimalnego w Szpitalu, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, żądania podniesienia płacy zasadniczej do wysokości 2.800 zł oraz podwyższenia kwoty przyznanych nagród pragnę poinformować, że ustalony został termin spotkania z trzema pozostałymi organizacjami związkowymi działającymi przy Szpitalu w Ciborzu na 5 marca 2021 r. o godz. 11.00 natomiast o godzinie 13.00 ponownie dojdzie do spotkania z komisją zakładową NSZZ „Solidarność” w celu kontynuacji rozmów.

Dzisiaj otrzymałam informację o skutkach finansowych wynikających ze zmian do których  dąży komisja zakładowa NSZZ „Solidarność”. Tylko w tym roku sięgną one kwoty 1.920 tys. zł. Dzisiaj również wpłynęła opinia prawna wyjaśniająca jakie obowiązki ciążą na pracodawcy wynikające z określenia minimalnego wynagrodzenia.

Pani Beata Sudnik-Kotus przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim, a osobą ją zastępującą w tym czasie jest Pan Grzegorz Rossa- z-ca dyrektora ds. lecznictwa. Proszę, z uwagi na nieobecność dyrektor B. Sudnik-Kotus, w pracy od dwóch dni, dać możliwość analizy sytuacji przez zastępcę dyrektora Szpitala z pomocą Urzędu Marszałkowskiego.

Mając na uwadze czasową nieobecność dyrektor Szpitala Pani B. Sudnik-Kotus proponuję kontynuację rozmów w dniu 5 marca br. z udziałem zastępcy dyrektora Szpitala – Pana G. Rossy w celu wspólnego wypracowania rekomendacji zaakceptowanych przez strony sporu zbiorowego.

Kompromis jest możliwy po przeanalizowaniu skutków finansowych ponieważ Szpital obciążony jest stratą za rok ubiegły w wysokości 3 854 tys zł oraz udzieloną pożyczką w wysokości 1 500 tys. zł.

W odpowiedzialności za finansowe decyzje w omawianym zakresie proszę o zachowanie spokoju i prowadzenie uzgodnień z zachowaniem staranności i poszanowaniem stron oraz szpitala.

                   Elżbieta Polak

                   Marszałek Województwa Lubuskiego

Dokumenty

Ważne! Rozliczenie z urzędem skarbowym

Rozliczenie organizacji związkowej z urzędem skarbowym

Ankieta informacyjna

Liczba członków na 31 grudnia 2020

Nowa deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Legitymacja członkowska

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji

Wolność związkowa

Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP

czytaj więcej

Pomoc dla represjonowanych

Instytut Pamięci Narodowej

czytaj więcej

Dokumenty dot. CIT-8

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.