Sukces w Świebodzinie!

Burmistrz Świebodzina wycofał się z zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika oraz Przedszkola nr 1 w Świebodzinie i utworzenia na ich bazie Zespołu Edukacyjnego nr 2. Zarząd Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność” otrzymał do zaopiniowania w trybie ustawowym projekty uchwał ustalających sieci szkół oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2020/21, w których obydwie placówki są zapisane jako oddzielne podmioty. Wniosek: Opór w słusznej sprawie opłaca się. Trzeba reagować, gdy rządzący podejmują niekorzystne dla nas decyzje. Obojętność może drogo kosztować. Zarząd Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność” i Komisja Międzyzakładowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze poparły stanowczy sprzeciw rodziców i nauczycieli, zwłaszcza Przedszkola, i podjęły natychmiastowe działania, by przeciwdziałać uchwaleniu złego prawa. Razem osiągnęliśmy sukces. Trzeba jednak pamiętać: To jest rozwiązanie na rok szkolny 2021/22. Wciąż istnieje możliwość powrotu do planu połączenia placówek w następnym roku. Inne szkoły podstawowe i znajdujące się w pobliżu przedszkola mogą również stać się obiektem takich zamierzeń. Dlatego już dziś trzeba się przygotować i zjednoczyć, by później nie być zaskoczonym.

Zapraszamy pracowników oświaty w Świebodzinie do „Solidarności”. Zorganizowani mają lepiej!

Dokumenty

Ważne! Rozliczenie z urzędem skarbowym

Rozliczenie organizacji związkowej z urzędem skarbowym

Ankieta informacyjna

Liczba członków na 31 grudnia 2020

Nowa deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Legitymacja członkowska

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji

Wolność związkowa

Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP

czytaj więcej

Pomoc dla represjonowanych

Instytut Pamięci Narodowej

czytaj więcej

Dokumenty dot. CIT-8

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.