Protest Regionalny

Koleżanki i koledzy.

Przewodniczący Komisji

Decyzją Prezydium Zarządu Regionu zaczynamy mailową akcję protestu przeciwko stanowisku Kierownictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu, które odmawia uznania słusznego postulatu pracowników Szpitala zrównania płacy zasadniczej z minimalnym wynagrodzeniem za pracę ustalanym Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz niesprawiedliwym, antyspołecznym i niezgodnym z prawem (bez uzgodnienia) podziałem publicznych środków finansowych na tzw. ,,dodatek COVID''. Z  informacji wynika, że Dyrektor Szpitala Pani Beata Sudnik-Kotus pożyczkę ze środków publicznych w kwocie 1.3 mln zł przeznaczyła na jednorazowy ,dodatek "COVID'' dla wszystkich pracowników (83% podstawy miesięcznego wynagrodzenia). Decyzja ta została podjęta przez pracodawcę jednostronnie, pomimo ustawowego obowiązku uzgodnienia podziału środków na wynagrodzenia ze wszystkimi organizacjami związkowymi działającymi w Szpitalu, co stanowi rażące naruszenie przepisów prawa pracy. Procentowy podział dodatków spowodował, że znacząca grupa osób pracujących bezpośrednio 
przy łóżku chorego otrzymała najmniejsze kwoty, a najwięcej skorzystała kadra kierownicza i inni pracownicy nie mający nic wspólnego z bezpośrednim kontaktem z chorymi. W ten sposób salowe/salowi, opiekunki/opiekunowie, w podziękowaniu za pracę bezpośrednio przy łóżku chorego, otrzymali najmniej, ich podstawa wynagrodzenia jest bowiem najniższa w szpitalu. Część pielęgniarek również otrzymało mniej niż pracownicy administracji. 
Wspieramy w ten sposób protestujących w tej sprawie pracowników i organizację zakładową NSZZ "Solidarność" w Wojewódzkim Szpitala Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu, Proszę  o  aktywne zaangażowanie w akcję i udział w proteście mailowym. Informuję, że jest to jedno z pierwszych działań wspierających . Informacje o sytuacji w Szpitalu w Ciborzu  opisują  lokalne media. Kolejne akcje - również protestów w różnych miejscach Zielonej Góry  będziemy podejmować w zależności od potrzeb i sytuacji. 

Dokumenty

Ważne! Rozliczenie z urzędem skarbowym

Rozliczenie organizacji związkowej z urzędem skarbowym

Ankieta informacyjna

Liczba członków na 31 grudnia 2020

Nowa deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Legitymacja członkowska

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji

Wolność związkowa

Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP

czytaj więcej

Pomoc dla represjonowanych

Instytut Pamięci Narodowej

czytaj więcej

Dokumenty dot. CIT-8

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.