Konferencja Międzyregionalnej Rady Zwiazków Zawodowych oraz poradni dla pracowników zagranicznych Fachstelle Migration und Gute Arbeit Brandenburg 14 października 2022 w Colegium Polonicum w Słubicach 14 października 2022 r.

Tworzenie transgranicznej sieci współpracy na rzecz egzekwowania praw pracowniczych

Transgraniczne rynki pracy na obszarze oddziaływania Euroregionu Pro-Europa Viadrina znajdują się dzięki nowym inwestycjom dużych koncernów na progu dynamicznego rozwoju. Przez to wzrośnie jednak również zakres nietypowych i transgranicznych form zatrudnienia w Lubuskiem i Brandenburgii, stanowiących większe ryzyko naruszania praw pracowniczych. Szczególnie to migrantów czy uchodźców, którzy nie mają dostępu do skutecznej ochrony przed naruszeniami praw pracowniczych w pracy sezonowej, przy realizacji umów o dzieło, jako osoby samozatrudnione lub pracujące bez wymaganych zgłoszeń. W tym kontekście Międzyregionalna Rada Związków Zawodowych Euroregionu Viadrina, zrzeszająca polskie i niemieckie związki zawodowe, wraz z poradnią dla pracowników zagraniczych Fachstelle Migration und Gute Arbeit Brandenburg, w ramach finansowanego przez UE projektu „Poradnik egzekwowania praw pracowniczych” mobilizuje do rozwoju współpracy poradni i organów kontrolnych oraz ich transgranicznej sieci. Konferencja informuje na temat rozważań koncepcyjnych, ram prawnych, możliwości instytucjonalnych oraz praktycznych doświadczeń w zakresie współpracy i tworzenia sieci na rzecz egzekwowania praw pracowniczych w Euroregionie Pro Europa Viadrina.
Podczas konferencji odbyły się tematyczne panele dyskusyjne, w których wzięli udział Inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze Robert Simonjetz -Zca OIP i Adam Pisarczyk Inspektor , przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy Agata Bajon i Edwin Gierasimczyk oraz członek Prezydium Zarządu Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność” Michał Kukuła i członkowie NSZZ „Solidarność” w CEVA Logistics CFS Fulfilment ze Świebodzina Svitlana Ploshanska i Viktor Shylo – obywatele Ukrainy mieszkający i pracujący w Polsce. W konferencji wzięli również przedstawiciele Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność” Bożena Pierzgalska i Elżbieta Grudzińska.
Dzień wcześniej 13 października 2022r. w Słubicach odbyło się posiedzenie Prezydium MRZZ „Viadrina” podczas, którego omówiono aktualną sytuację w związkach zawodowych po obu stronach granicy , wspólne działania w najbliższym czasie oraz przebieg i organizację konferencji 14.10.2022r. Region Zielonogórski NSZZ „Solidarność” reprezentowali Mrosław Trubacz i Bogusław Motowidełko , który został wybrany Przewodniczącym MRZZ „Viadrina” na kolejny rok kadencji MRZZ.

Dokumenty

Ważne! Rozliczenie z urzędem skarbowym

Rozliczenie organizacji związkowej z urzędem skarbowym

Ankieta informacyjna

Liczba członków na 31 grudnia 2020

Nowa deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Legitymacja członkowska

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji

Wolność związkowa

Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP

czytaj więcej

Pomoc dla represjonowanych

Instytut Pamięci Narodowej

czytaj więcej

Dokumenty dot. CIT-8

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.