Akcja Protestacyjna

Koleżanki i koledzy.
Przewodniczący Komisji.

Zaczynamy regionalną akcję protestu przeciwko bezprecedensowym i bezprawnym działaniom pracodawcy JOART S.A. w Bolesławcu.

W czerwcu tego roku pracownicy firmy JOART S.A. przystąpili do NSZZ „Solidarność'” chcąc bronić swoich praw pracowniczych i poprawić warunki pracy przystępując do organizacji międzyzakładowej  NSZZ „Solidarność” w Ikea Industry Poland Sp. z o.o. i Ikea Retail Sp. z o.o. i inne.
Od czerwca 2020 r. firma JOART S.A. na podstawie przepisów prawa związkowego została objęta działalnością organizacji międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Ikea Industry Poland Sp. z o.o. i Ikea Retail Sp. z o.o. i inne o czym firma została skutecznie poinformowana. Zarząd firmy od czerwca tego roku pomimo skierowanego zaproszenia nie podjął dialogu z przedstawicielami NSZZ „Solidarność”.
Z kolei firma JOART S.A. jako pracodawca od sierpnia 2020 r. rozpoczął działania antyzwiązkowe i zmienił jednostronnie, bez zawiadomienia i zgody Komisji Międzyzakładowej, warunki pracy naszym koleżankom upoważnionym do reprezentowania związku wobec pracodawcy . Jedną z koleżanek przeniósł   z Zielonej Góry do Gorzowa Wielkopolskiego. Propozycja wykonywania przez nią pracy w Gorzowie Wielkopolskim – oddalonym od Zielonej Góry o 100 km – jest celowym działaniem szykanującym i dyskryminującym za przynależność związkową i jest nie do przyjęcia. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę zawiera bardzo niekorzystne dla obu Pań warunki pracy. Zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru czasu pracy, zmiana miejsca świadczenia pracy jest naszym zdaniem „karą” za organizowanie związku. Zmiana warunków pracy pracownikom objętemu szczególną ochroną będących przedstawicielami NSZZ „Solidarność” w Waszej firmie jest atakiem na związek zawodowy a tym samym atakiem na podstawowe prawa pracownicze i związkowe. Podkreślenia wymaga także, że wypowiedzenie warunków umowy o pracę jest rażącym naruszeniem prawa pracy i gwarantowanego w Konstytucji RP prawa do swobodnego zrzeszania się. Jest ewidentnym przejawem dyskryminacji ze względu na przynależność związkową. Działania podejmowane przez pracodawcę stanowią rażące naruszenie przepisów prawa pracy, o jakim mowa w art. 281 pkt 3 kodeksu pracy. Bezprawność zmiany warunków pracy jest jaskrawa, oczywista dla każdego, a przez to budząca oburzenie społeczne.  

Proszę stanąć w obronie naszych koleżanek , wziąć niezwłocznie udział w akcji protestacyjnej i  wysłać e-mailem protest ( w załączeniu  – proszę wpisać swoją właściwą nazwę organizacji.) na podane adresy e-mail.

b.madej@szachownica.com.pl
a.kuczynski@szachownica.com.pl

Proszę Przewodniczących aby protest wysyłać również do wiadomości Regionu na adres e-mail
mmotor@op.pl

Potrzebne ze względów strategicznych protestu.
Pozdrawiam.
Bogusław Motowidełko – Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze

Dokumenty

Ważne! Rozliczenie z urzędem skarbowym

Rozliczenie organizacji związkowej z urzędem skarbowym

Ankieta informacyjna

Liczba członków na 31 grudnia 2020

Nowa deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Legitymacja członkowska

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji

Wolność związkowa

Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP

czytaj więcej

Pomoc dla represjonowanych

Instytut Pamięci Narodowej

czytaj więcej

Dokumenty dot. CIT-8

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.