Spór zbiorowy w Ciborzu!

W dniu 12.01.2021 r. Komisja Zakładowa NSZZ”Solidarność” poinformowała dyrekcję, że z powodu nie uwzględnieniu żądań przez pracodawcę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu od dnia 5 stycznia 2021 r. istnieje spór zbiorowy.

Poniżej nasze żądania:

1.Dokonanie podwyżek wynagrodzenia polegających na zwiększeniu podstawy wynagrodzenia w grupie zawodowej Salowa/Salowy do kwoty dwa tysiące osiemset złotych do dnia 08.01.2021 r.

2.Naprawienia szkody jaką wyrządzono pracownikom procentowym podziałem pożyczki na „dodatek COVID” i wypłacenia wyrównania do kwoty 2995 złotych brutto tym pracownikom którzy nie otrzymali takiej kwoty do dnia 08.01.2021 r.

Dokumenty

Ważne! Rozliczenie z urzędem skarbowym

Rozliczenie organizacji związkowej z urzędem skarbowym

Ankieta informacyjna

Liczba członków na 31 grudnia 2020

Nowa deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Legitymacja członkowska

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji

Wolność związkowa

Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP

czytaj więcej

Pomoc dla represjonowanych

Instytut Pamięci Narodowej

czytaj więcej

Dokumenty dot. CIT-8

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.