Rada Ochrony Pracy

Udostępnij artykuł:

Obrady Rady Ochrony Pracy w dniu 11 czerwca 2024r.W porządku obrad min. wydanie opinii ROP do wniosku Marszałka Sejmu Szymona Hołowni dotyczącego odwołania Pani Katarzyny Łażewskiej-Hrycko ze stanowiska Głównego Inspektora Pracy i opinii dotyczącej powołania na to stanowisko Pana Marcina Staneckiego, przyjęcie stanowiska w sprawie szarej strefy w zatrudnieniu, prezentacja na temat wsparcia możliwości zatrudnienia dla nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności kobiet- materiały opracowane przez PIP, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Uniwersytet Jagielloński.

W wyniku tajnego głosowania Rada Ochrony Pracy pozytywnie, większością głosów, zaopiniowała wniosek Marszałka Sejmu o powołanie Pana Marcina Staneckiego na stanowisko Głównego Inspektora Pracy.

Udostępnij artykuł: