Przyłącz się do nas

Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem związku zawodowego, a w Twoim zakładzie pracy działa NSZZ Solidarność udaj się do komisji zakładowej i złóż deklarację członkowską. Tam również uzyskasz wszelkie informacje na temat prowadzonej działalności i przysługujących Ci praw związkowych.

Zgodnie ze Statutem NSZZ Solidarność członkami naszego Związku mogą zostać:
  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (także spółdzielczej umowy o pracę),
  • osoby zatrudnione w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych na podstawie członkostwa (wyboru, powołania, mianowania),
  • uczniowie przyzakładowych szkół zawodowych świadczących pracę na rzecz zakładu pracy lub pobierających naukę zawodu,
  • osoby wykonujące pracę nakładczą,
  • osoby wykonujące prace na podstawie umowy agencyjnej, a także osoby czerpiące środki utrzymania z pracy wykonywanej na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy,
  • osoby bezrobotne,
  • emeryci i renciści,
  • osoby odbywające zastępczą służbę wojskową.

Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą właściwej komisji zakładowej (międzyzakładowej lub wydziałowej). Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku zainteresowanemu służy prawo odwołania do walnego zebrania organizacji zakładowej (międzyzakładowej, względnie wydziałowej).

Jeżeli w Twoim zakładzie pracy nie działa jeszcze NSZZ Solidarność spróbuj z naszą pomocą zorganizować pracowników i założyć zakładową organizację związkową. Osoby, które nie mogą się zrzeszać w macierzystych zakładach pracy, mogą tworzyć organizacje związkowe przy terenowych strukturach Związku. W tym celu skontaktuj się z Zarządem Regionu.

Dokumenty

Ważne! Rozliczenie z urzędem skarbowym

Rozliczenie organizacji związkowej z urzędem skarbowym

Ankieta informacyjna

Liczba członków na 31 grudnia 2020

Nowa deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Legitymacja członkowska

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji

Wolność związkowa

Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP

czytaj więcej

Pomoc dla represjonowanych

Instytut Pamięci Narodowej

czytaj więcej

Dokumenty dot. CIT-8

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.