PROTEST

Mieszkańcy lubuskiego .Trwa protest przeciwko planom przeniesienia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” z Zielonej Góry do Sulechowa.

Wdrożenie tego niefortunnego pomysłu przez Panią Elżbietę Polak -Marszałek Województwa Lubuskiego i członków Zarządu Województwa będzie miało wiele niekorzystnych konsekwencji dla miasta i całego regionu. Akcja koordynowana jest przez Regionalny Sztab Strajkowy NSZZ „Solidarność Regionu Zielonogórskiego. Do protestu przyłączają się organizacje zakładowe NSZZ „Solidarność” z naszego Regionu oraz osoby prywatne – mieszkańcy Zielonej Góry i okolic .Popieramy słuszne postulaty pracowników CKZiU Medyk i uczniów szkoły, którzy oczekują naszego wsparcia oraz mieszkańców Zielonej Góry oczekujących naszych zdecydowanych działań. Zwracamy się do mieszkańców Zielonej Góry i całego województwa lubuskiego o przyłączenie się do akcji. Akcja polega na podpisaniu się pod listem protestu i wysłaniu go pod wskazane adresy e-mail:

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek – adresy e-mail poniżej kontakt@czarnek.pl; sekretariat.gpm@mein.gov.pl

Minister Zdrowia Adam Niedzielski – adres e-mail: biurokomunikacji@mz.gov.pl; kancelaria@mz.gov.pl

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak -adres e-mail: wojewoda@lubuskie.uw.gov.pl

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki: Sekretariat1@um.zielona-gora.pl

Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa : kuratorium@ko-gorzow.edu.pl

Dyrektor i kadra nauczycielska CKZiU Medyk- adres e-mail poniżej: msz@medyk.zgora.pl;

Radni Rady Miasta Zielona Góra – adresy e-mail poniżej:

RadaMiasta@zielona-gora.pl; biurorady@um.zielona-gora.pl;

Media regionalne Gazeta Lubuska Janusz Życzkowski -adres e-mail poniżej janusz.zyczkowski@polskapress.pl;

Radio Zachód Daniel Sawicki: d.sawicki@rzg.pl;

TVP3 Zielona Góra Barbara Kuraszkiewicz- MachniakBarbara.Kuraszkiewicz- Machniak@tvp.pl;

Marszałek Województwa Elżbieta Polak i Radni Sejmiku  – adres e-mail poniżej um@lubuskie.pl; sejmik@lubuskie.pl

mmotor@op.pl

 Radni Rady Miasta Zielona Góra – adresy e-mail poniżej RadaMiasta@zielona-gora.pl; biurorady@um.zielona-gora.pl

list w załączeniu Wiemy, że wymaga to poświęcenia chwili czasu i dokładnego wpisania adresów.Nasze koleżanki i koledzy w CKZiU Medyk oczekują naszego poparcia .Akcję wysłania protestu proszę podjąć niezwłocznie. Nie mamy wątpliwości, że rozwój Szpitala Uniwersyteckiego jest w naszym wspólnym interesie. Jednym z podstawowych czynników gwarantujących sukces tej placówki jest wysoko wykwalifikowana kadra medyczna. Jesteśmy zadowoleni, że Uniwersytet Zielonogórski przed kilkoma laty znalazł się w gronie uczelni kształcących kadry medyczne na poziomie akademickim. Nie można jednak zapominać, że dla zagwarantowania właściwej opieki zdrowotnej niezbędni są również pracownicy medyczni średniego stopnia. Dlatego uważamy, że kształcenie na obydwu poziomach powinno być otoczone szczególną troską. Znakomita dotychczasowa współpraca Uniwersytetu Zielonogórskiego i CKZiU „Medyk”, wspólnie realizowane i zaplanowane w projekty, dają gwarancję wysokiej jakości pracy i rozwoju obydwu instytucji. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” to szkoła z wieloletnią tradycją i doświadczeniem, dysponująca kadrą dydaktyczną i bazą na najwyższym poziomie. Wizytówka miasta i województwa. Zmiana siedziby szkoły to w rzeczywistości początek jej likwidacji, a tym samym pozbawienie placówek ochrony zdrowia dopływu nowych dobrze przygotowanych pracowników. To również pozbawienie młodych mieszkańców naszego regionu szansy kształcenia w pobliżu miejsca zamieszkania, w systemie umożliwiającym łączenie pracy z nauką. Nie zgadzamy się na dokonywanie zmian, które wygenerują ogromne koszty, zrujnują dotychczasowy dorobek jednej z wiodących szkół i pogorszą stan bezpieczeństwa zdrowotnego w województwie.

Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” – Bogusław Motowidełko

Dokumenty

Ważne! Rozliczenie z urzędem skarbowym

Rozliczenie organizacji związkowej z urzędem skarbowym

Ankieta informacyjna

Liczba członków na 31 grudnia 2020

Nowa deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Legitymacja członkowska

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji

Wolność związkowa

Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP

czytaj więcej

Pomoc dla represjonowanych

Instytut Pamięci Narodowej

czytaj więcej

Dokumenty dot. CIT-8

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.