Pracownicy zakładów pracy z Regionu Zielonogórskiego!


Zarząd Regionu Zielonogórskiego NSZZ ”Solidarność”  zawsze służy pomocą i wsparciem dla naszych organizacji zakładowych  i członków związku. Szczególnie w tym ciężkim czasie  możecie liczyć na nasze wsparcie zarówno prawne , organizacyjne jak i merytoryczne. Ze względu na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się wirusa, nasi prawnicy i inni pracownicy Regionu wykonują pracę zdalnie. Dlatego zachęcamy do kontaktu mailowego i telefonicznego. Żadna sprawa nie pozostanie bez odpowiedzi. Jest to zupełnie nowa sytuacja dla nas wszystkich. Dlatego szczególnie teraz każdy może mieć wiele wątpliwości i pytań.  Zamiast szukać odpowiedzi na forach internetowych czy innych nie sprawdzonych źródłach zapytaj nas i naszych prawników. Zapewniamy rzetelną pomoc prawną i profesjonalne porady.
W sposób szczególny zwracamy się do pracowników zakładów pracy , w których nie ma organizacji zakładowych  NSZZ „Solidarność” . W  najbliższym czasie zostanie wprowadzona tzw. „Tarcza antykryzysowa” . Szereg rozwiązań będzie dotyczyć bezpośrednio pracodawców i pracowników. Nie mając swoich przedstawicieli uprawnionych do negocjacji i uprawnionych do podejmowania decyzji w imieniu wszystkich pracowników możecie zostać zaskoczeni decyzjami , które wpłyną na organizację pracy oraz życie Waszych rodzin. Zapraszamy do konsultacji z naszymi przedstawicielami  i prawnikami aby zapewnić Wam wiedzę o podejmowanych za Was i w Waszym  imieniu decyzji. Zapraszamy do kontaktu .
                                           Zorganizowani mogą więcej
Informacja o kontaktach:
1. Bogusław Motowidełko – Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze
adres e-mail :       mmotor@op.pl                  tel.   785 182 449
2. Dariusz Liniart – Z-ca Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze
adres e-mail:          d.liniart@solidarnosc.zgora.pl              tel .  608 507 476
3. Krzysztof Sobczak – członek Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze
adres e-mail :       sol.kron@wp.pl                                       tel.   576 010 353
4. Michał Kukuła – członek Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze
adres e-mail :        michal.kukula@inter.ikea.com               tel.    666 600 891
5. Bożena Pierzgalska – członek Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze
adres e-mail :        b.pierzgalska@solidarnosc.zgora.pl ,     tel.  601 638 170
– informacje i porady w zakresie dotyczącym  oświaty
6.Elżbieta Grudzińska -Przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze
adres e-mail :  oswiata@solidarnosc.zgora.pl                     tel.   609 483 887
– informacje i porady w zakresie dotyczącym  oświaty
7. Adresy e-mail  prawników Zarządu Regionu na naszej stronie : www.solidarnosc.zgora.pl
– jeżeli będzie potrzebny pilny kontakt telefoniczny z prawnikiem proszę dzwonić do osób wskazanych
w punktach 1-6

Pozdrawiam wszystkich .
Życzę zdrowia.
Szczęść Boże.
Bogusław Motowidełko

Dokumenty

Ważne! Rozliczenie z urzędem skarbowym

Rozliczenie organizacji związkowej z urzędem skarbowym

Ankieta informacyjna

Liczba członków na 31 grudnia 2020

Nowa deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Legitymacja członkowska

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji

Wolność związkowa

Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP

czytaj więcej

Pomoc dla represjonowanych

Instytut Pamięci Narodowej

czytaj więcej

Dokumenty dot. CIT-8

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.