Posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy 22 września 2020 r. Wyjątkowe zebranie, bo w ramach obchodów 40 rocznicy „S”, odbyło się w historycznej sali BHP. Zebranie z udziałem Przewodniczącego NSZZ „S” Piotra Dudy , przedstawicieli GIP, i wojewody pomorskiego. Podczas obrad omówiono min.
1.Działania prewencyjno-promocyjne Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze legalności zatrudnienia – kampania „Pracuję legalnie” 2017-2019
2.Analiza zjawisk i tendencji na tunku usług agencji zatrudnienia w świetle działań kontrolno-nadzorczych PIP realizowanych w latach 2017-2019
3. Rada Ochrony Pracy przyjęła rezygnację Wiesława Łyszczka z funkcji Głównego Inspektora Pracy. Rada wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Pana Andrzeja Kwalińskiego na stanowisko Głównego Infpektora Pracy przez Marszałek Sejmu Panią Elżbietę Witek.
4. Stanowisko ROP w sprawie bezpieczeństwa pracy na budowach .

W obradach ROP uczestniczył członek rady z ramienia Komisji Krajowej NSZZ „S” Przewodniczący ZR Bogusław Motowidełko

Dokumenty

Ważne! Rozliczenie z urzędem skarbowym

Rozliczenie organizacji związkowej z urzędem skarbowym

Ankieta informacyjna

Liczba członków na 31 grudnia 2020

Nowa deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Legitymacja członkowska

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji

Wolność związkowa

Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP

czytaj więcej

Pomoc dla represjonowanych

Instytut Pamięci Narodowej

czytaj więcej

Dokumenty dot. CIT-8

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.