Koniec wielozakładowego sporu zbiorowego w Zielonej Górze 

Udostępnij artykuł:

Komunikat Regionu Zielonogórskiego.

Zielona Góra 25 czerwca 2024r.

Dzisiaj Przedstawiciele Komisji Zakładowych , Międzyzakładowych i Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność” podpisali porozumienie z Panem Marcinem Pabierowskim Prezydentem Zielonej Góry , które zakończyło trwający dwa lata wielozakładowy spór zbiorowy pomiędzy Prezydentem a NSZZ „Solidarność”

Porozumienie z prezydentem podpisali Bogusław Motowidełko – Przewodniczący Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność”, Rafał Jaworski – Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” nr 20 w Zielonej Górze, Edyta Bortkiewicz – członek Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” nr 20 w Zielonej Górze reprezentująca Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , Anna Markowska Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” zielonogórskich Żłobków nr 1, 4 i 7 i Bogusław Kacperski -Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze . Dzięki zawartemu porozumieniu uregulowano różnice płacowe powstałe po jednostronnym wprowadzeniu podwyżek płac i różnej ich wysokości przez poprzedniego prezydenta miasta Janusza Kubickiego. Zawarte porozumienie w Zielonej Górze, będzie jutro w Warszawie, podstawą do zakończenia sporu zbiorowego w postępowaniu arbitrażowym toczącym się w Sądzie Najwyższym .

Po podpisaniu porozumienia Prezydent Marcin Pabierowski podkreślił, że zależało mu na jak najszybszym zakończeniu konfliktu. – Pracownicy zasługują na godną pracę i szacunek. To nie były łatwe rozmowy. Dziękuję Wiceprezydentowi Markowi Kamińskiemu, że konsekwentnie prowadzi dialog z NSZZ „Solidarność” – mówił M. Pabierowski.

Rafał Jaworski Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej powiedział – Porozumienie podpisane w samo południe, to symboliczna godzina. Można powiedzieć, że jak w klasycznym westernie, dobro zwycięża, a zło zostało pokonane. I dodał już poważnie: – Nie ukrywam, że mam osobistą satysfakcję. Przez dwa lata musiałem znosić dużo niesprawiedliwych ataków i próby upokorzeń. Wspólnie z Bogusławem Motowidełko Przewodniczącym Zarządu Regionu podziękowali pracownikom, że to wytrzymali, byli cierpliwi i nas wspierali. Cieszymy się. Zdajemy sobie sprawę, że w przyszłości nie czekają nas łatwe rozmowy, ale chodzi nam o prowadzenie prawdziwego, z poszanowaniem stron , partnerskiego dialogu społecznego.

Marek Kamiński Wiceprezydent Zielonej Góry wyjaśnił – Ten konflikt, który trwał dwa lata dotyczył sześciu podmiotów, pracowników Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz trzech żłobków – wyjaśnia wiceprezydent Marek Kamiński. – W wyniku porozumienia zostaną wyrównane zaległości, bo pracownicy pozostałych miejskich spółek przez ostatnie dwa lata otrzymywali wyższe wynagrodzenia niż wspomniani pracownicy sześciu miejskich jednostek. Te zaległości wypłacimy dzięki zwiększeniu płacy zasadniczej i w formie nagród. To koniec upokorzeń, wszyscy pracownicy będą teraz traktowani równo – podkreśla M. Kamiński.

Za porozumienie ze związkowcami, Prezydentowi i NSZZ „Solidarność”, podziękowali obecni przy podpisaniu Radni Dariusz Legutowski, Grzegorz Maćkowiak i Jacek Budziński.

Bogusław Motowidełko -Przewodniczący Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność”

Udostępnij artykuł: