Komunikat Zakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku

W dniu 5 lipca 2022r. na zebraniu  pracowników W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku, wspólnie z przedstawicielami Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze – Bogusławem Motowidełko Przewodniczącym i Krzysztofem Sobczakiem członkiem Prezydium, którzy w sporze  zbiorowym, razem z przedstawicielkami Komisji Zakładowej  reprezentują  pracowników, omówiono dotychczasowe postępy w trakcie toczących się mediacji z udziałem Pana Romana Rutkowskiego – mediatora . Pracownicy podtrzymali gotowość i konieczność rozpoczęcia ewentualnego strajku w W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku jeżeli proponowany przez kierownictwo i właścicieli  zakładu termin wprowadzenia podwyżek płac będzie dalece odbiegał od oczekiwań pracowników. Ponadto omówiono zasady wliczenia premii do stawek godzinowych i konieczność utrzymania dotychczasowych norm pracy po wejściu w życie podwyżek płac w celu utrzymania jej wysokości.  Rozmawiano również o przyszłych działaniach w celu poprawy warunków pracy i płacy w tym nagród np. na Święta Bożego Narodzenia.Małgorzata Musielak – Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku– Przewodnicząca Zakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność”W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku.

Dokumenty

Ważne! Rozliczenie z urzędem skarbowym

Rozliczenie organizacji związkowej z urzędem skarbowym

Ankieta informacyjna

Liczba członków na 31 grudnia 2020

Nowa deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Legitymacja członkowska

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji

Wolność związkowa

Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP

czytaj więcej

Pomoc dla represjonowanych

Instytut Pamięci Narodowej

czytaj więcej

Dokumenty dot. CIT-8

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.