Komunikat wspólny Zakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku i Regionalnego Sztabu Strajkowego Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność”

Informujemy:

1.Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku, stwierdziła, że przebieg  postępowania  mediacyjnego  uzasadnia  ocenę, że  nie doprowadzi  ono  do rozwiązania sporu  podpisaniem przez strony porozumienia. Komisja uprawniona  w  imieniu  swojej  organizacji  zakładowej,  organizuje  i  przeprowadzi w dniu  26  lipca 2022r. w godzinach 12.00-14.00  jednorazowo   i na czas nie dłuższy niż 2 godziny strajk ostrzegawczy.  2.Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku postanowiła, że jeżeli przebieg postępowania  mediacyjnego nie zakończy się podpisaniem przez strony porozumienia  do  dnia  1 sierpnia 2022r.  do  godz. 12.00  oraz  po sporządzeniu protokołu  rozbieżności  do  dnia  1 sierpnia 2022r.  do godz. 12.00, uprawniona w  imieniu  swojej  organizacji  zakładowej, ogłasza od dnia 01 sierpnia 2022 na terenie zakładu pracy W&W Polska Sp. z o.o.  w Lubsku  –  strajk zakładowy,  który  będzie  przebiegał  w następujący sposób:

01 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 12.00 do godz. 14.00

02 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 10.00 do godz. 14.00

03 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 10.00 do godz. 14.00

04 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 10.00 do godz. 14.00

05 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 10.00 do godz. 14.00

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku, postanowiła,  że po przerwie  urlopowej  (08 – 19.08.2022 r.)  od  dnia  23 sierpnia 2022 r. strajk, będzie kontynuowany do skutku, każdego dnia po 8 godzin, tj. od godz. 6.00 do godz. 14.00. 

3.Komisja  Zakładowa  NSZZ „Solidarność”  W&W Polska Sp. z o.o.   w   Lubsku   do  prowadzenia  i kierowania   strajkiem  upoważniła członków Komisji  Zakładowej  jako Zakładowy  Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku

 Małgorzata Musielak – Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku– Przewodnicząca Zakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku

Bogusław Motowidełko – Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze- Przewodniczący Regionalnego Sztabu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Regionu Zielonogórskiego

Dokumenty

Ważne! Rozliczenie z urzędem skarbowym

Rozliczenie organizacji związkowej z urzędem skarbowym

Ankieta informacyjna

Liczba członków na 31 grudnia 2020

Nowa deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Legitymacja członkowska

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji

Wolność związkowa

Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP

czytaj więcej

Pomoc dla represjonowanych

Instytut Pamięci Narodowej

czytaj więcej

Dokumenty dot. CIT-8

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.