Komunikat strajkowy nr 6, 8 września 2022r.

Strajkujący pracownicy, w większości kobiety, w porannym głosowaniu zaakceptowali treść porozumienia płacowego, na mocy którego Przewodnicząca Komisji Zakładowej i Komitetu Strajkowego wraca do pracy, a pracownicy otrzymują od 1 września 2022 podwyżki w uzgodnionej wysokości. Ustalono, że kolejne negocjacje rozpoczną się w czerwcu 2023 tak aby podwyżka weszła najpóźniej od 1 września 2023.O godz. 9.00 rano wycofano Małgorzacie Musielak – Przewodniczącej Komisji, wręczone w dniu 6 września, rozwiązanie umowy o pracę.Strajkujący pracownicy,po tym dokonanym fakcie, zakończyli strajk i wrócili do pracy.Około godz.15.00 podpisano porozumienie z najważniejszymi punktami:-przywrócono Przewodniczącą do pracy,-wprowadzono podwyżki płac,-zagwarantowano kolejne podwyżki płac od września 2023 -wysokość do negocjacji -zakończono spór zbiorowy i strajk. W imieniu strajkujących pracowników serdeczne podziękowania i ukłony wszystkim Przewodniczącym Komisji, członkom Komisji , członkom organizacji zakładowych, ich rodzinom, przyjaciołom solidarności i mieszkańcom Lubska, Związkowi Zawodowemu Budowlani z Ikei oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w próbę mediacji.Serdeczne podziękowania , regionom i ich Przewodniczącym – Dolnośląskiemu, Jeleniogórskiemu i Gorzowskiemu , uczestnikom akcji wsparcia pod bramą zakładu i na Rynku w Lubsku.Wszystkim sklepikarzom wokół Rynku za okazaną serdeczność i mocno wspierających strajkujące Panie ,w szczególności Pani z kosmetyka na Rynku koło Kościoła i koledze Dominikowi z plakatem poparcia. Dziękujemy wszystkim regionom, organizacjom zakładowym i wszystkim ludziom dobrej woli za udział w funduszu Solidarnościowym. Dziękujemy działowi prasowemu KK i Markowi Lewandowskiemu,Dziękujemy Tysol i Pani Barbarze Michałowskiej,Dziękujemy Działowi zagranicznemu KK a szczególnie Panu Mateuszowi,Działowi Prawnemu KK i Marcinowi Zielenieckiemu Działowi Prawnemu Regionu Zielonogórskiego -Pani Emilii , Pani Joannie i Darkowi Dziękujemy wszystkim lokalnym, regionalnym i krajowym mediom za rzetelną informację o strajkujących i strajku,Dziękujemy Policjantom z Lubska za pomoc , wsparcie i zapewnienie bezpieczeństwa przez cały czas trwającego strajku,Dziękujmy Głównemu Inspektorowi Pracy Pani Katarzynie Łażewskiej-Hrycko, Okręgowemu Inspektorowi Pracy Panu Jerzemu Łabońskiemu , Inspektorowi Pracy Panu Sławomirowi Nowakowi,Dziękujemy Przewodniczącej WRDS Pani Elżbiecie Polak i wyznaczonemu przez Przewodniczącą WRDS mediatorowi Panu Romanowi Rutkowskiemu,Dziękujemy Pani Poseł Elżbiecie Płonka

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w tych trudnych dniach wspierali strajkujących , Dziękujemy Biskupowi Zielonogórsko-Gorzowskiemu Tadeuszowi Lityńskiemu , księżom proboszczom i kapelanom Solidarności i wszystkim za modlitwę w intencji strajkujących .Dziękujemy Prezydium KK i Zastępcy Tadeuszowi Majchrowiczowi Dziękujemy Sattar Mohbaliyev Przewodniczącemu Azrebaijan Trade Union Confederation Dziękujemy Jozef Stredula Przewodniczącemu CMKOS Szczególne podziękowania od strajkującej załogi kierujemy na ręce przewodniczącego KK Piotrowi Dudzie. Piotrze kłaniamy się nisko. Niech żyje „Solidarność”Zorganizowani Razem – możemy więcej.I tak wygramy. Małgorzata Musielak- Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku Krzysztof Sobczak – członek Prezydium ZR -odpowiedzialny za negocjacje w W&W Dariusz Liniart -Zca Przewodniczącego -odpowiedzialny za organizację i sprawy techniczne strajku Bożena Pierzgalska – rzecznik prasowy Michał Kukuła – członek Prezydium ZR -odpowiedzialny za komunikację podczas strajku i facebook Regionu Bogusław Motowidełko – Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność w Zielonej Górze

Dokumenty

Ważne! Rozliczenie z urzędem skarbowym

Rozliczenie organizacji związkowej z urzędem skarbowym

Ankieta informacyjna

Liczba członków na 31 grudnia 2020

Nowa deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Legitymacja członkowska

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji

Wolność związkowa

Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP

czytaj więcej

Pomoc dla represjonowanych

Instytut Pamięci Narodowej

czytaj więcej

Dokumenty dot. CIT-8

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.