Komunikat regionalnego sztabu strajkowego NSZZ „Solidarność” z rokowań w trwającym wielozakładowym sporze zbiorowym

Koleżanki, Koledzy,
członkowie NSZZ „Solidarność” i OPZZ „Konfederacja Pracy” w MOPS Zielona Góra
i wszyscy pracownicy zakładów pracy objętych wielozakładowym sporem zbiorowym

19 maja 2022r., podczas trwającego wielozakładowego sporu zbiorowego, z udziałem przedstawicieli NSZZ „Solidarność” i OPZZ „Konfederacja Pracy” w MOPS Zielona Góra i pracodawców, podlegających pod Miasto Zielona Góra, których w sporze wielozakładowym reprezentuje Prezydent Miasta, strony sporu zakończyły rokowania.
Pomimo przedstawionej w dniu 13 maja 202r. przez stronę związkową, możliwej do akceptacji przez pracowników zakładów pracy będących w sporze zbiorowym, kwoty podwyżki płac do wynagrodzenia zasadniczego, oraz możliwych rozwiązań które mogłyby doprowadzić do godnego kompromisu i do zawarcia porozumienia., nie osiągnięto porozumienia .
Strony postanowiły podpisać protokół rozbieżności podtrzymując swoje dotychczasowe stanowiska.

 1. Stanowisko Prezydent Zielonej Góry:
 • podwyżka 750 brutto + koszty pracodawcy od 1 kwietnia 2022r. dla każdego, w tej samej wysokości , pracownika miejskich jednostek organizacyjnych i Urzędu Miasta Zielona Góra
 1. Stanowisko związkowe:
  -podwyżka 1000,00 zł do płacy zasadniczej od 1 stycznia 2022r. dla każdego pracownika zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych (pracodawców), dla których Prezydent Zielonej Góry jest organem założycielskim
  -zrealizowanie przez Prezydenta porozumienia płacowego z 2021r. tj. przekazanie 18 381,40 zł (niezrealizowanej dotychczas miesięcznej kwoty) na podwyżki dla pracowników Urzędu Miasta Zielona Góra z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

Strony zwrócą się do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o wskazanie mediatora z listy Ministra Spór zbiorowy istnieje w 40 zakładach pracy podlegających pod Miasto Zielona Góra, w których zatrudnionych jest około 2200 pracowników.

Regionalny sztab strajkowy informuje, że po odrzuceniu przez Prezydenta Zielonej Góry proponowanych rozwiązań godnego kompromisu i zawarcia porozumienia zwrócił się do Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych NSZZ „Solidarność” i „Konfederacji Pracy” o podjęcie decyzji o wprowadzeniu od dnia 23 maja 2022r. pogotowia strajkowego we wszystkich jednostkach, w których istnieje spór zbiorowy.

               Zorganizowani - Razem możemy więcej

Bogusław Motowidełko – Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze – przewodniczący Regionalnego Sztabu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Regionu Zielonogórskiego

Dokumenty

Ważne! Rozliczenie z urzędem skarbowym

Rozliczenie organizacji związkowej z urzędem skarbowym

Ankieta informacyjna

Liczba członków na 31 grudnia 2020

Nowa deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Legitymacja członkowska

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji

Wolność związkowa

Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP

czytaj więcej

Pomoc dla represjonowanych

Instytut Pamięci Narodowej

czytaj więcej

Dokumenty dot. CIT-8

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.