Aktualności

Komunikat nr 2  Regionalnego Sztabu Strajkowego Regionu Zielonogórskiego Nowa Sól/Zielona Góra

Trwa, rozpoczęta konferencją prasową w dniu 27 czerwca 2023r.,  akcja społeczna i pracownicza PanDa w jednostkach organizacyjnych samorządu Miejskiego Nowej Soli i powiatu nowosolskiego. Walczymy o godne warunki pracy i płacy.

Obecnie kontynuujemy kolejny etap akcji tj. wysyłanie listów do Prezydenta Jacka Milewskiego i Starosty Iwony Brzozowskiej oraz radnych miejskich i powiatowych z wiadomością do lokalnych mediów prosząc decydentów o realizację postulatów pracowniczych.

Akcja PanDa jest szeroko i pozytywnie komentowana przez społeczność nowosolską i powiatową. Dynamicznie rośnie poparcie dla działań pracowników zorganizowanych w  NSZZ "Solidarność" . Widać coraz większą arogancję "władzy" będącej niby dla nas, niby dla społeczeństwa, a tak naprawdę  zainteresowanej tylko sobą, o czym świadczą ostatnie wydarzenia.   

Ponownie, teraz już  oficjalnym, w trybie administracyjny , pismem Prezydent Nowej Soli odsyła nas do Dyrektorów  jednostek po podwyżkę  płac, którzy i tak nic nie mogą, bez odpowiednich decyzji finansowych Prezydenta i Starosty.  

Wiemy , że mamy rację , prawo i społeczeństwo nowosolskie stoi razem z nami , stoi  tam gdzie zawsze stoi "Solidarność"!

Razem możemy więcej ! I tak Wygramy !!!

Załączamy zdjęcia z akcji przekazywania listów PanDa z Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli i Żłobka w Nowej Soli.

Bogusław Motowidełko - Regionalny Sztab Strajkowy Regionu Zielonogórskiego


Komunikat Regionalnego Sztabu Strajkowego Regionu Zielonogórskiego

Nowa Sól/Zielona Góra - 27 czerwca 2023r.

Konferencją prasową w siedzibie Regionu Zielonogórskiego NSZZ "Solidarność" 

rozpoczęliśmy akcję społeczną i pracowniczą PanDa w jednostkach organizacyjnych samorządu Miejskiego Nowej Soli i powiatu nowosolskiego. Walczymy o godne warunki pracy i płacy.

PanDa/Pandy Opanowały dzisiaj PUP w Nowej Soli. Oprócz tego dzisiaj pracownicy PUP

byli ubrani ma czarno z naklejkami . Akcja trwa w innych jednostkach samorządowych - MOPS Nowa Sól, Żłobek Nowa Sól , Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Szkoły miejskie  i  powiatu. Akcja rozwija się również w innych  jednostkach samorządu.

Informację o trwającej akcji i jej odmianach  w różnych miejscach i jednostkach organizacyjnych samorządu na terenie Nowej Soli i powiatu będziemy podawać na bieżąco.

Zdjęcia PanDa z Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli.

Bogusław Motowidełko - Regionalny Sztab Strajkowy Regionu Zielonogórskiego  

Przewodniczący Zarządu Regionu Zielonogórskiego NSZZ "Solidarność"


Posiedzenie Nr 2/2023 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim

Przedstawiciele NSZZ Solidarność Rafał Jaworski i Przedstawiecielki członkowie związku w Domu Pomocy Społecznej w Tursku kol. Izabela Kot i Dorota Zawadzka omawiają problemy pracowników DPSów i Opieki Społecznej. Bogusław Motowidełko poinformował o porozumieniu Solidarności z Rządem którego przedmiotem jest również poprawa sytuacji pracowników DPSów i ich wynagrodzeń w 2023 r a docelowo zmiana zasad finansowania DPS pod kątem wysokości wynagrodzeń pracowników i poprawy warunków pracy.

W posiedzeniu WRDS jako stały przedstawiciel pracowników bierze również udział przedstawiciel NSZZ "Solidarność" z Regionu Zielonogórskiego Michał Kukuła Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu .

km


Wybory Powiatowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ”Solidarność” w Świebodzinie.

W dniu 25 maja 2023 r. odbyły sie wybory Powiatowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ"Solidarność" w Świebodzinie.
W skład komisji wchodzi 10 organizacji związkowych NSZZ"Solidarność" obejmujących swoim działaniem 23 pracodawców.
Przewodniczącym PKK jednomyślnie zostal wybrany Bogusław Motowidełko,

pozostali wybrani członkowie PKK to:
Fabian Piotr
Flisiewicz Michał
Gołek Aleksandra
Kozik Marek
Kukuła Michał
Łapszyńska-Kędzierska Daniela
Mosiejko Stanisław
Shylo Viktor
Szarłata Piotr
Władysiak Jacek.
Serdecznie wszystkim gratulujemy.


Walne Zebranie Delegatów Regionu Zielonogórskiego NSZZ”Solidarność”

W dniu 18 maja 2023 r. odbyło się XII Walne Zebranie Delegatów Regionu Zielonogórskiego NSZZ "Solidarność" na kolejną kadencję Przewodniczącym Regionu został wybrany Bogusław Motowidełko.

Bogusław Motowidełko był jedynym kandydatem na tę funkcję.

- To, że wybraliście mnie na kolejną kadencję, jest dla mnie wielkim zaszczytem. Reprezentowanie Solidarności przez następne lata będzie dużym wyzwaniem, ale mam nadzieję że razem z członkami Zarządu Regionu mu podołamy - powiedział po wyborze Przewodniczący.

- Negocjacje i rozwój to są zdania dla Solidarności, ale żeby je realizować, muszą być finanse. Niezależność Solidarności opiera się właśnie na tej zasadzie. Solidarność jest największym, najlepszym i najdroższym Związkiem w Polsce. Dzięki temu jesteśmy niezależni - przekonywał z kolei przed wyborami.

Poniżej pełny wynik wyborów:

Wybrani członkowie Zarządu Regionu z okręgu Zielona Góra

Chrucka-Krzeszowska Maria, Gawroński Marek, Graczyk Daniel,
Jawornicki Tomasz, Jaworski Rafał, Jusis Robert,
Kocur Jarosław, Kupś Adam, Liniart Dariusz,
Niedzielski Dariusz, Powchowicz Marek, Sergun Zdzisław,
Trubacz Mirosław, Woźniak Józef.
Wybrani członkowie Zarządu Regionu z okręgu Żary

Michałek Mariusz, Musielak Małgorzata, Sobczak Krzysztof,
Zyga Daniel.

Wybrani członkowie Zarządu Regionu z okręgu Świebodzin

Białecki Grzegorz ,Cegliński Kazimierz, Flisiewicz Michał,
Kukuła Michał, Obała Bogdan,
Shylo Viktor, Władysiak Jacek.

Wybrani członkowie Zarządu Regionu z okręgu Nowa Sól
Kubicka Zenobia, Rękoś Krzysztof.

Wybrani członkowie Zarządu Regionu z okręgu Krosno Odrzańskie

Ziemka Arkadiusz.

Regionalna Komisja Rewizyjna

Dobrołowicz Justyna, Grudzińska Elżbieta, Kaczmarek Adam,
Konecki Piotr, Przyłucki Jerzy, Trzeciak Wanda.


Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów
Jusis Robert, Motowidełko Bogusław, Pierzgalska Bożena,
Trubacz Mirosław.


Uroczysta Sesja Rady Ochrony Pracy w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Sesja Rady odbywa się dla oddania holdu wszystkim pracownikom , którzy utracili zdrowie i życie w miejscu pracy. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy obchodzony jest uroczyście28 kwietnia każdego roku. W uroczystej Sesji Rady Ochrony Pracy uczestniczy Bogusław Motowidełko Przewodniczący Zarządu Regionu Zielonogorskiego NSZZ Solidarność , członek ROP reprezentuje NSZZ Solidarność.


Marsz Papieski w Regionie

2 kwietnia 2023 wieczorem ulicami Świebodzina wierni przeszli Drogę Krzyżową połączoną z Marszem Papieskim. W wydarzeniu licznie wzięli udział działacze i członkowie NSZZ "Solidarność Regionu Zielonogórskiego.Od Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Pomnika Świętego Jana Pawła II w Świebodzinie o godz. 19.00 ruszyła Droga Krzyżowa połączona z Marszem Papieskim. "Licznie zgromadzeni wierni i uczestnicy oddali hołd i pamięć apostołowi narodów, wielkiemu humaniście i prorokowi naszych czasów śp. Świętemu Janowi Pawłowi II Papieżowi, wielkiemu Polakowi" - przekazuje Bogusław Motowidełko, przewodniczący ZR Zielonogórskiego NSZZ "S". Drogę Krzyżową i Marsz zakończono na Placu Jana Pawła II.Podobne marsze zorganizowano także w innych miastach regionu, w tym m.in. w Zielonej Górze, Żaganiu, Nowej Soli i w Żarach.

fotorelacja Świebodzin


Posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego IRTUC

W dniu 23 marca 2023r w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego IRTUC ( Międzyregionalnych Rad Związkowych) działających na granicach państw Uni Europejskiej. Bogusław Motowidełko , który będąc Przewodniczącym MRZZ "Viadrina" reprezentuje MRZZ uczestnicząc w posiedzeniu . MRZZ Viadrina działa na granicy polsko- niemieckiej reprezentując związki zawodowe z Polski - NSZZ Solidarność Region Zielonogórski i Gorzowski , i OPZZ woj. Lubuskiego , i z Niemiec - DGB Brandenburgia.Omawiane jest stanowisko IRTUC , które zostanie zaprezentowane w dniach 23-26 maja 2023r. w Berlinie na Kongresie EKZZ , informacja dotycząca Europejskiego Urzędu ds.Pracy, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, nabór wniosków Komisji Europejskiej w ramach EFS+, i sprawy wewnętrzne IRTUC.


Kontrola PIP: Zwolnienie przewodniczącego „S” w lubawskim oddziale IKEA w sposób rażący naruszało prawo pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie w piśmie z 18 stycznia 2023 r. skierowanym do Józefa Dzikiego, przewodniczącego Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „S”, przedstawiła wyniki kontroli przeprowadzonej w IKEA Industry Poland sp. z o.o. Oddział w Lubawie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z Dariuszem Kawką – przewodniczącym Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w lubawskim oddziale IKEA.

„W toku prowadzonej kontroli potwierdziły się zarzuty zawarte w Państwa piśmie, dotyczące rozwiązania umowy o pracę z Panem Dariuszem Kawką – Przewodniczącym Organizacji Zakładowej NSZZ «Solidarność» w IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział w Lubawie z naruszeniem przepisów dotyczących szczególnej ochrony stosunku pracy” – napisano w piśmie. 

W dokumencie potwierdzono, że pracodawca dopuścił się naruszenia przepisów dotyczących szczególnej ochrony stosunku pracy

„Inspektor pracy stwierdził, że osoba działająca w imieniu pracodawcy rozwiązała z Panem Dariuszem Kawką stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy, co stanowi wykroczenie z art. 281 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy” – czytamy w piśmie. 

Poinformowano również, że „w związku ze stwierdzonymi w toku kontroli naruszeniami przepisów prawa pracy, w tym dotyczącymi kwestii wskazanych w Państwa piśmie, tj. w zakresie rozwiązywania stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa pracy dotyczących jego szczególnej ochrony, inspektor pracy skierował do pracodawcy niezbędne środki prawne przewidziane przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy”. 

„Ponadto biorąc pod uwagę, że doszło do popełnienia wykroczenia, o którym mowa w art. 281 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy tj. rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem bez wypowiedzenia, naruszając tym w sposób rażący przepisy prawa pracy, inspektor pracy niezwłocznie po zakończeniu czynności kontrolnych wszczął czynności w zakresie postępowania wykroczeniowego w stosunku do osoby odpowiedzialnej za jego popełnienie” – przekazano w dokumencie. 


Komunikat wspólny Zakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku i Regionalnego Sztabu Strajkowego Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność” 28 lipca 2022 r.

Komunikat Regionalnego Sztabu Strajkowego Regionu Zielonogórskiego NSZZ"Solidarność:W dniu 26 lipca 2022 r. w firmie W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku w woj. Lubuskim od godz.12:00 - 14:00 odbył się strajk ostrzegawczy w ramach trwającego sporu zbiorowego od dnia 8 marca 2022. Firma z Niemieckim kapitałem zatrudniająca około 120 Polskich Kobiet zajmująca się produkcją obuwia skórzanego, które trafia na rynek Niemiecki. Oczekiwaniem załogi jest podwyżka 450 zł brutto od maja 2022 r. Jest jeszcze możliwe szukanie kompromisu i porozumienia  w sprawie terminu wprowadzenia podwyżki o czym negocjatorzy związkowi poinformowali kierownictwo zakładu podczas poprzedniej rundy mediacji.W najbliższy  poniedziałek ostatnie spotkanie w ramach mediacji; w przypadku nie dojścia do porozumienia pracownice zakładu w Lubsku zapowiedziały w dniach 1-5 sierpnia strajk 4h/dziennie, a od 20 sierpnia strajk w pełnym wymiarze. Popieramy!


Komunikat wspólny Zakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku i Regionalnego Sztabu Strajkowego Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność”

Informujemy:

1.Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku, stwierdziła, że przebieg  postępowania  mediacyjnego  uzasadnia  ocenę, że  nie doprowadzi  ono  do rozwiązania sporu  podpisaniem przez strony porozumienia. Komisja uprawniona  w  imieniu  swojej  organizacji  zakładowej,  organizuje  i  przeprowadzi w dniu  26  lipca 2022r. w godzinach 12.00-14.00  jednorazowo   i na czas nie dłuższy niż 2 godziny strajk ostrzegawczy.  2.Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku postanowiła, że jeżeli przebieg postępowania  mediacyjnego nie zakończy się podpisaniem przez strony porozumienia  do  dnia  1 sierpnia 2022r.  do  godz. 12.00  oraz  po sporządzeniu protokołu  rozbieżności  do  dnia  1 sierpnia 2022r.  do godz. 12.00, uprawniona w  imieniu  swojej  organizacji  zakładowej, ogłasza od dnia 01 sierpnia 2022 na terenie zakładu pracy W&W Polska Sp. z o.o.  w Lubsku  -  strajk zakładowy,  który  będzie  przebiegał  w następujący sposób:

01 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 12.00 do godz. 14.00

02 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 10.00 do godz. 14.00

03 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 10.00 do godz. 14.00

04 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 10.00 do godz. 14.00

05 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 10.00 do godz. 14.00

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku, postanowiła,  że po przerwie  urlopowej  (08 – 19.08.2022 r.)  od  dnia  23 sierpnia 2022 r. strajk, będzie kontynuowany do skutku, każdego dnia po 8 godzin, tj. od godz. 6.00 do godz. 14.00. 

3.Komisja  Zakładowa  NSZZ „Solidarność”  W&W Polska Sp. z o.o.   w   Lubsku   do  prowadzenia  i kierowania   strajkiem  upoważniła członków Komisji  Zakładowej  jako Zakładowy  Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku

 Małgorzata Musielak - Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku– Przewodnicząca Zakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku

Bogusław Motowidełko - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze- Przewodniczący Regionalnego Sztabu Strajkowego NSZZ "Solidarność" Regionu Zielonogórskiego


Informacja Regionalnego Sztabu Strajkowego

Od 23 maja 2022 r., w zakładach pracy, w których prowadzony jest wielozakładowy spór zbiorowy, ogłaszane jest pogotowie strajkowe.Pracownicy są cierpliwi i zdeterminowani w dążeniu do osiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia, a zatem również przygotowani są do ewentualnego udziału we wszystkich możliwych formach strajku.Chcemy wierzyć, że nie jest intencją prezydenta Zielonej Góry Pana Janusza Kubickiego eskalowanie konfliktu. Oczekujemy, że ponownie rozpatrzy i wnikliwie przeanalizuje złożone podczas rokowań przez przedstawicieli NSZZ "Solidarność" i Konfederacji Pracy dobre warianty kwotowe, umożliwiające zbliżenie stron do osiągnięcia porozumienia. Bogusław Motowidełko - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze – przewodniczący Regionalnego Sztabu Strajkowego NSZZ "Solidarność" Regionu Zielonogórskiego


Komunikat regionalnego sztabu strajkowego NSZZ „Solidarność” z rokowań w trwającym wielozakładowym sporze zbiorowym

Koleżanki, Koledzy,
członkowie NSZZ „Solidarność” i OPZZ „Konfederacja Pracy” w MOPS Zielona Góra
i wszyscy pracownicy zakładów pracy objętych wielozakładowym sporem zbiorowym

19 maja 2022r., podczas trwającego wielozakładowego sporu zbiorowego, z udziałem przedstawicieli NSZZ „Solidarność” i OPZZ „Konfederacja Pracy” w MOPS Zielona Góra i pracodawców, podlegających pod Miasto Zielona Góra, których w sporze wielozakładowym reprezentuje Prezydent Miasta, strony sporu zakończyły rokowania.
Pomimo przedstawionej w dniu 13 maja 202r. przez stronę związkową, możliwej do akceptacji przez pracowników zakładów pracy będących w sporze zbiorowym, kwoty podwyżki płac do wynagrodzenia zasadniczego, oraz możliwych rozwiązań które mogłyby doprowadzić do godnego kompromisu i do zawarcia porozumienia., nie osiągnięto porozumienia .
Strony postanowiły podpisać protokół rozbieżności podtrzymując swoje dotychczasowe stanowiska.

 1. Stanowisko Prezydent Zielonej Góry:
 • podwyżka 750 brutto + koszty pracodawcy od 1 kwietnia 2022r. dla każdego, w tej samej wysokości , pracownika miejskich jednostek organizacyjnych i Urzędu Miasta Zielona Góra
 1. Stanowisko związkowe:
  -podwyżka 1000,00 zł do płacy zasadniczej od 1 stycznia 2022r. dla każdego pracownika zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych (pracodawców), dla których Prezydent Zielonej Góry jest organem założycielskim
  -zrealizowanie przez Prezydenta porozumienia płacowego z 2021r. tj. przekazanie 18 381,40 zł (niezrealizowanej dotychczas miesięcznej kwoty) na podwyżki dla pracowników Urzędu Miasta Zielona Góra z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

Strony zwrócą się do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o wskazanie mediatora z listy Ministra Spór zbiorowy istnieje w 40 zakładach pracy podlegających pod Miasto Zielona Góra, w których zatrudnionych jest około 2200 pracowników.

Regionalny sztab strajkowy informuje, że po odrzuceniu przez Prezydenta Zielonej Góry proponowanych rozwiązań godnego kompromisu i zawarcia porozumienia zwrócił się do Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych NSZZ „Solidarność” i „Konfederacji Pracy” o podjęcie decyzji o wprowadzeniu od dnia 23 maja 2022r. pogotowia strajkowego we wszystkich jednostkach, w których istnieje spór zbiorowy.

               Zorganizowani - Razem możemy więcej

Bogusław Motowidełko - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze – przewodniczący Regionalnego Sztabu Strajkowego NSZZ "Solidarność" Regionu Zielonogórskiego


Dokumenty

Ważne! Rozliczenie z urzędem skarbowym

Rozliczenie organizacji związkowej z urzędem skarbowym

Ankieta informacyjna

Liczba członków na 31 grudnia 2020

Nowa deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Legitymacja członkowska

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji

Wolność związkowa

Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP

czytaj więcej

Pomoc dla represjonowanych

Instytut Pamięci Narodowej

czytaj więcej

Dokumenty dot. CIT-8

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.