Aktualności

Posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego IRTUC

W dniu 23 marca 2023r w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego IRTUC ( Międzyregionalnych Rad Związkowych) działających na granicach państw Uni Europejskiej. Bogusław Motowidełko , który będąc Przewodniczącym MRZZ "Viadrina" reprezentuje MRZZ uczestnicząc w posiedzeniu . MRZZ Viadrina działa na granicy polsko- niemieckiej reprezentując związki zawodowe z Polski - NSZZ Solidarność Region Zielonogórski i Gorzowski , i OPZZ woj. Lubuskiego , i z Niemiec - DGB Brandenburgia.Omawiane jest stanowisko IRTUC , które zostanie zaprezentowane w dniach 23-26 maja 2023r. w Berlinie na Kongresie EKZZ , informacja dotycząca Europejskiego Urzędu ds.Pracy, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, nabór wniosków Komisji Europejskiej w ramach EFS+, i sprawy wewnętrzne IRTUC.


Kontrola PIP: Zwolnienie przewodniczącego „S” w lubawskim oddziale IKEA w sposób rażący naruszało prawo pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie w piśmie z 18 stycznia 2023 r. skierowanym do Józefa Dzikiego, przewodniczącego Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „S”, przedstawiła wyniki kontroli przeprowadzonej w IKEA Industry Poland sp. z o.o. Oddział w Lubawie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z Dariuszem Kawką – przewodniczącym Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w lubawskim oddziale IKEA.

„W toku prowadzonej kontroli potwierdziły się zarzuty zawarte w Państwa piśmie, dotyczące rozwiązania umowy o pracę z Panem Dariuszem Kawką – Przewodniczącym Organizacji Zakładowej NSZZ «Solidarność» w IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział w Lubawie z naruszeniem przepisów dotyczących szczególnej ochrony stosunku pracy” – napisano w piśmie. 

W dokumencie potwierdzono, że pracodawca dopuścił się naruszenia przepisów dotyczących szczególnej ochrony stosunku pracy

„Inspektor pracy stwierdził, że osoba działająca w imieniu pracodawcy rozwiązała z Panem Dariuszem Kawką stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy, co stanowi wykroczenie z art. 281 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy” – czytamy w piśmie. 

Poinformowano również, że „w związku ze stwierdzonymi w toku kontroli naruszeniami przepisów prawa pracy, w tym dotyczącymi kwestii wskazanych w Państwa piśmie, tj. w zakresie rozwiązywania stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa pracy dotyczących jego szczególnej ochrony, inspektor pracy skierował do pracodawcy niezbędne środki prawne przewidziane przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy”. 

„Ponadto biorąc pod uwagę, że doszło do popełnienia wykroczenia, o którym mowa w art. 281 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy tj. rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem bez wypowiedzenia, naruszając tym w sposób rażący przepisy prawa pracy, inspektor pracy niezwłocznie po zakończeniu czynności kontrolnych wszczął czynności w zakresie postępowania wykroczeniowego w stosunku do osoby odpowiedzialnej za jego popełnienie” – przekazano w dokumencie. 


Wesołych Świąt

Koleżanki i koledzy. Przewodniczący Komisji członkowie naszego związku NSZZ "Solidarność". Zbliżają się upragnione Święta Bożego Narodzenia . Spotkamy się przy rodzinnym , Wigilijnym stole oczekując przyjścia Dzieciątka Jezusa Chrystusa i dzieląc się opłatkiem .To nie tylko tradycja, ale to także nasza wiara, którą staramy się codziennie przekazywać – nie tylko w naszych rodzinach, ale także członkom Związku. W naszym statucie mamy wpisane wartości chrześcijańskie dlatego spotkania rodzinne i wszystkie spotkania opłatkowe są dla nas tak bardzo ważne. To ważne, aby przy wigilijnym stole, gdzie jest tradycyjnie puste miejsce, wspomnieć w modlitwie o tym, co dzieje się na Ukrainie.Moi drodzy życzę Wam i najbliższym, błogosławionych , zdrowych spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia . Pełnych radości, miłości , rodzinnego ciepła i bliskości. Życzę również upragnionego odpoczynku od codziennych nieraz trudnych spraw .Niech Dzieciątko ,w nędznej szopie narodzone, odnowi wszystko wokół nas, niech dotrzyma towarzystwa, wypełni puste miejsca przy stole i spełni wszystkie życzenia.Bóg się rodzi, moc truchleje! Niech te Święta Bożego Narodzenia umocnią nas w Nadziei, Radości , Zdrowiu i bez wojny w kolejnym roku.Życzę wszystkim opieki i błogosławieństwa Bożego w 2023r. Bogusław Motowidełko - Przewodniczący ZR , członkowie prezydium i pracownicy Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze.


Uroczysta Msza Święta w 38 rocznicę mordu męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

19 października 2022r. Kościół pw. Najświętszej Maryi  Panny Królowej Polski w Świebodzinie.Uroczysta Msza Święta w 38 rocznicę mordu męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki" . We Mszy uczestniczyli min. W-ce Starosta Powiatu Świebodzińskiewgo Andrzej Chromiński i Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, członek Zarządu Powiatu Michał Motowidełko, Przewodnicząca Rady Miejskiej  Anita Molicka , radni miejscy Janusz Koszyka i Artur Kubacki , wójt Lubrzy  Ryszard Skonieczek , przedstawiciele organizacji zakładowych i międzyzakładowych "Solidarność" z Przewodniczącym Regionu Zielonogórskiego i Ziemi Świebodzińskiej NSZZ "Solidarność" Bogusławem Motowidełko i wierni okolicznych parafii. Solidarność Ziemi Świebodzińskiej wystawiła poczet sztandarowy reprezentujący NSZZ "Solidarność" IKEA w składzie Michała Kukuła ENEA, Leszek Łuczak i Marcin Wajman. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom i wiernym, którzy uczestniczyli we Mszy św. oddając cześć błogosławionemu ks. Jerzemu patronowi NSZZ "Solidarność".


Marsz Godności Warszawa 17 listopada

,,Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Decyzją Komisji Krajowej „Solidarność” ogłosiła, że 17 listopada odbędzie się w
Warszawie manifestacja, podczas której będziemy się domagać:
• Systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich
rodzajów surowców i nośników;
• Zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wynagrodzeń pracowników
w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych;
• Przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych.
Hasłem manifestacji będzie: „Marsz Godności”!
Przy tej okazji pojawia się wiele pytań od dziennikarzy dlaczego „Solidarność”
protestuje, skoro odbyły się bezpośrednie spotkania z rządem i premierem, skoro padło
wiele słów o dobrym dialogu, pogłębionej wiedzy i czerpaniu z postulatów „Solidarności”.
Oto krótkie podsumowanie jakie są główne różnice pomiędzy stanowiskiem Związku,
a propozycjami rządu.
Przede wszystkim Komisja Krajowa po spotkaniach z premierem i przedstawicielami
rządu pozyskała pogłębioną wiedzę na temat działań rządu dot. naszych postulatów.
Niestety z tych spotkań wynika jednoznacznie, że propozycje rządu nie gwarantują
skutecznej ich realizacji. Nie chronią społeczeństwa przed ubóstwem energetycznym, nie chronią firm energochłonnych przed upadłością, a w kontekście wysokiej inflacji nie
gwarantują podwyżek dla szeroko rozumianej sfery finansów publicznych. Nie dają też
jasnej odpowiedzi co dalej z emeryturami stażowymi.
W przypadku pierwszego postulatu dot. cen energii zasadnicza różnica między nami
polega na tym, że rząd uruchamia cały system wsparcia m.in. dla konkretnych firm, podmiotów, organizacji, samorządów, gospodarstw domowych (wprowadzając
jednocześnie limity), zamiast – czego domaga się „Solidarność” – systemowego
zablokowania wzrostu cen dla wszystkich.
To skomplikowane i groźne, bo w wielu przypadkach mamy do czynienia z pomocą
publiczną, a ta musi być zgodna z prawem unijnym. Dla przykładu, jeśli udziela się
wsparcia dla firm energochłonnych, to konieczna jest notyfikacja Komisji Europejskiej. A ta nie jest oczywista, co mogliśmy obserwować np. wobec hut szkła. Jeśli Komisja uzna pomoc za niezgodną z prawem unijnym, będzie trzeba ją zwrócić, a firmy takie jak huty, cementownie, zakłady chemiczne będą musiały upaść. To oznacza utratę nawet miliona miejsc pracy i nienotowane od lat dwucyfrowe bezrobocie. Zablokowanie wzrostu cen dla wszystkich będzie wymagało wsparcia jedynie dla wytwórców energii i nie będzie niosło za sobą groźby wzrostu inflacji oraz upadłości zakładów przemysłowych. Nie będzie również konieczny system dotacji, który wielu z takiego wsparcia wyklucza.

Jeśli chodzi o drugi postulat, „Solidarność” domaga się podwyżki dla pracowników z
obszarów finansowanych z pieniędzy publicznych i to jeszcze w tym roku. W tym
kontekście nie wolno też zapominać o pracownikach finansowanych przez samorządy. To również pieniądze publiczne. Zgodnie z naszym stanowiskiem do przyszłorocznego budżetu domagamy się też podwyżek w 2023 roku na poziomie 20 proc. Tymczasem rząd proponuje w przyszłym roku jedynie 7,8, co stanowi zaledwie połowę obecnej inflacji. W naszej ocenie nie należy mówić o podwyżce, ale co najwyżej o regulacji, czy raczej dodatku inflacyjnym.
W przypadku emerytur stażowych, sprawa jest najbardziej oczywista. Od 10 miesięcy
mrożony jest w komisji sejmowej obywatelski projekt „Solidarności”, który miał pierwsze
czytanie w grudniu ub. roku. Jeszcze gorzej jest z projektem prezydenckim w tej sprawie.
Ten od grudnia nie miał nawet swojego pierwszego czytania. Takie traktowanie głowy
państwa to skandal. Domagamy się natychmiastowego odmrożenia prac w sejmie,
przeprowadzenia pierwszego czytania projektu prezydenckiego oraz dialogu. Jesteśmy
otwarci na dialog, ale ten dialog trzeba prowadzić.
Co najważniejsze, podnosząc te argumenty w bezpośrednich rozmowach z rządem, nie
udało nam się przekonać premiera do zmiany stanowiska w powyższych sprawach. Stąd
decyzja o skorzystaniu z kolejnego narzędzia w demokracji – manifestacji na ulicach
Warszawy.
Decyzja o proteście nie zamyka oczywiście drogi do porozumienia. „Solidarność” jest
otwarta na rzeczowy dialog, jednak bez zmiany stanowiska rządu wobec kluczowych
postulatów porozumienie nie będzie możliwe.

Marek Lewandowski
Rzecznik Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”


Konferencja Międzyregionalnej Rady Zwiazków Zawodowych oraz poradni dla pracowników zagranicznych Fachstelle Migration und Gute Arbeit Brandenburg 14 października 2022 w Colegium Polonicum w Słubicach 14 października 2022 r.

Tworzenie transgranicznej sieci współpracy na rzecz egzekwowania praw pracowniczych

Transgraniczne rynki pracy na obszarze oddziaływania Euroregionu Pro-Europa Viadrina znajdują się dzięki nowym inwestycjom dużych koncernów na progu dynamicznego rozwoju. Przez to wzrośnie jednak również zakres nietypowych i transgranicznych form zatrudnienia w Lubuskiem i Brandenburgii, stanowiących większe ryzyko naruszania praw pracowniczych. Szczególnie to migrantów czy uchodźców, którzy nie mają dostępu do skutecznej ochrony przed naruszeniami praw pracowniczych w pracy sezonowej, przy realizacji umów o dzieło, jako osoby samozatrudnione lub pracujące bez wymaganych zgłoszeń. W tym kontekście Międzyregionalna Rada Związków Zawodowych Euroregionu Viadrina, zrzeszająca polskie i niemieckie związki zawodowe, wraz z poradnią dla pracowników zagraniczych Fachstelle Migration und Gute Arbeit Brandenburg, w ramach finansowanego przez UE projektu "Poradnik egzekwowania praw pracowniczych" mobilizuje do rozwoju współpracy poradni i organów kontrolnych oraz ich transgranicznej sieci. Konferencja informuje na temat rozważań koncepcyjnych, ram prawnych, możliwości instytucjonalnych oraz praktycznych doświadczeń w zakresie współpracy i tworzenia sieci na rzecz egzekwowania praw pracowniczych w Euroregionie Pro Europa Viadrina.
Podczas konferencji odbyły się tematyczne panele dyskusyjne, w których wzięli udział Inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze Robert Simonjetz -Zca OIP i Adam Pisarczyk Inspektor , przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy Agata Bajon i Edwin Gierasimczyk oraz członek Prezydium Zarządu Regionu Zielonogórskiego NSZZ "Solidarność" Michał Kukuła i członkowie NSZZ "Solidarność" w CEVA Logistics CFS Fulfilment ze Świebodzina Svitlana Ploshanska i Viktor Shylo - obywatele Ukrainy mieszkający i pracujący w Polsce. W konferencji wzięli również przedstawiciele Regionu Zielonogórskiego NSZZ "Solidarność" Bożena Pierzgalska i Elżbieta Grudzińska.
Dzień wcześniej 13 października 2022r. w Słubicach odbyło się posiedzenie Prezydium MRZZ "Viadrina" podczas, którego omówiono aktualną sytuację w związkach zawodowych po obu stronach granicy , wspólne działania w najbliższym czasie oraz przebieg i organizację konferencji 14.10.2022r. Region Zielonogórski NSZZ "Solidarność" reprezentowali Mrosław Trubacz i Bogusław Motowidełko , który został wybrany Przewodniczącym MRZZ "Viadrina" na kolejny rok kadencji MRZZ.


Spotkanie Prezydium Komisji Krajowej, Przewodniczących Zarządów Regionów i Sekretariatów Branżowych z Premierem Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim.

Z ostatniej chwili.
Warszawa. 5 października 2022r. Siedziba Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Od godz. 8.00 trwa spotkanie Prezydium Komisji Krajowej, Przewodniczących Zarządów Regionów i Sekretariatów Branżowych z Premierem Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim. Omawiane są trzy aktualne postulaty NSZZ Solidarność -3×P 1.Powstrzynanie wzrostu cen energii
2.Podniesienie wynagrodzeń w sferze finansów publicznych
3.Przyjęcia ustawy dot. emerytur stażowych.
Informacja z Warszawy-Bogusław Motowidełko Przewodniczący Zarządu Regionu Zielonogorskiego NSZZ Solidarność.


XXXX Pielgrzymka Ludzi Pracy NSZZ”Solidarność” na Jasną Górę.


Komunikat strajkowy nr 6, 8 września 2022r.

Strajkujący pracownicy, w większości kobiety, w porannym głosowaniu zaakceptowali treść porozumienia płacowego, na mocy którego Przewodnicząca Komisji Zakładowej i Komitetu Strajkowego wraca do pracy, a pracownicy otrzymują od 1 września 2022 podwyżki w uzgodnionej wysokości. Ustalono, że kolejne negocjacje rozpoczną się w czerwcu 2023 tak aby podwyżka weszła najpóźniej od 1 września 2023.O godz. 9.00 rano wycofano Małgorzacie Musielak - Przewodniczącej Komisji, wręczone w dniu 6 września, rozwiązanie umowy o pracę.Strajkujący pracownicy,po tym dokonanym fakcie, zakończyli strajk i wrócili do pracy.Około godz.15.00 podpisano porozumienie z najważniejszymi punktami:-przywrócono Przewodniczącą do pracy,-wprowadzono podwyżki płac,-zagwarantowano kolejne podwyżki płac od września 2023 -wysokość do negocjacji -zakończono spór zbiorowy i strajk. W imieniu strajkujących pracowników serdeczne podziękowania i ukłony wszystkim Przewodniczącym Komisji, członkom Komisji , członkom organizacji zakładowych, ich rodzinom, przyjaciołom solidarności i mieszkańcom Lubska, Związkowi Zawodowemu Budowlani z Ikei oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w próbę mediacji.Serdeczne podziękowania , regionom i ich Przewodniczącym - Dolnośląskiemu, Jeleniogórskiemu i Gorzowskiemu , uczestnikom akcji wsparcia pod bramą zakładu i na Rynku w Lubsku.Wszystkim sklepikarzom wokół Rynku za okazaną serdeczność i mocno wspierających strajkujące Panie ,w szczególności Pani z kosmetyka na Rynku koło Kościoła i koledze Dominikowi z plakatem poparcia. Dziękujemy wszystkim regionom, organizacjom zakładowym i wszystkim ludziom dobrej woli za udział w funduszu Solidarnościowym. Dziękujemy działowi prasowemu KK i Markowi Lewandowskiemu,Dziękujemy Tysol i Pani Barbarze Michałowskiej,Dziękujemy Działowi zagranicznemu KK a szczególnie Panu Mateuszowi,Działowi Prawnemu KK i Marcinowi Zielenieckiemu Działowi Prawnemu Regionu Zielonogórskiego -Pani Emilii , Pani Joannie i Darkowi Dziękujemy wszystkim lokalnym, regionalnym i krajowym mediom za rzetelną informację o strajkujących i strajku,Dziękujemy Policjantom z Lubska za pomoc , wsparcie i zapewnienie bezpieczeństwa przez cały czas trwającego strajku,Dziękujmy Głównemu Inspektorowi Pracy Pani Katarzynie Łażewskiej-Hrycko, Okręgowemu Inspektorowi Pracy Panu Jerzemu Łabońskiemu , Inspektorowi Pracy Panu Sławomirowi Nowakowi,Dziękujemy Przewodniczącej WRDS Pani Elżbiecie Polak i wyznaczonemu przez Przewodniczącą WRDS mediatorowi Panu Romanowi Rutkowskiemu,Dziękujemy Pani Poseł Elżbiecie Płonka

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w tych trudnych dniach wspierali strajkujących , Dziękujemy Biskupowi Zielonogórsko-Gorzowskiemu Tadeuszowi Lityńskiemu , księżom proboszczom i kapelanom Solidarności i wszystkim za modlitwę w intencji strajkujących .Dziękujemy Prezydium KK i Zastępcy Tadeuszowi Majchrowiczowi Dziękujemy Sattar Mohbaliyev Przewodniczącemu Azrebaijan Trade Union Confederation Dziękujemy Jozef Stredula Przewodniczącemu CMKOS Szczególne podziękowania od strajkującej załogi kierujemy na ręce przewodniczącego KK Piotrowi Dudzie. Piotrze kłaniamy się nisko. Niech żyje "Solidarność"Zorganizowani Razem - możemy więcej.I tak wygramy. Małgorzata Musielak- Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność"W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku Krzysztof Sobczak - członek Prezydium ZR -odpowiedzialny za negocjacje w W&W Dariusz Liniart -Zca Przewodniczącego -odpowiedzialny za organizację i sprawy techniczne strajku Bożena Pierzgalska - rzecznik prasowy Michał Kukuła - członek Prezydium ZR -odpowiedzialny za komunikację podczas strajku i facebook Regionu Bogusław Motowidełko - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność w Zielonej Górze


Wspólny Komunikat z rozmów Starosty Zielonogórskiego i NSZZ „Solidarność” Regionu Zielonogórskiego 16 sierpnia 2022 r.

Podczas kolejnej rundy rozmów w sprawie wprowadzenia podwyżek płac dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych, pomiędzy NSZZ „Solidarność” a przedstawicielami Powiatu Zielonogórskiego ,Starosta Powiatu zaproponował aby wzrost płac w wysokości średnio 600,00 zł brutto na etat wprowadzić od 1 września 2022r. Również, podczas tego spotkania, na podstawie wcześniejszych ustaleń stron, Starosta przedstawił propozycję zasad podziału i wysokości wprowadzenia podwyżki do płacy zasadniczej. Przedstawiciele NSZZ "Solidarność" poinformowali, że w jednostkach powiatu gdzie mają swoje organizacje związkowe, w dniach od 16.08-24.08.2022r. przeprowadzą konsultacje z pracownikami dotyczące złożonej propozycji przez Starostę. Ustalono, że na podstawie przeprowadzonych konsultacji, rozmowy będą kontynuowane 25 sierpnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze.


Komunikat wspólny Zakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku i Regionalnego Sztabu Strajkowego Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność” 28 lipca 2022 r.

Komunikat Regionalnego Sztabu Strajkowego Regionu Zielonogórskiego NSZZ"Solidarność:W dniu 26 lipca 2022 r. w firmie W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku w woj. Lubuskim od godz.12:00 - 14:00 odbył się strajk ostrzegawczy w ramach trwającego sporu zbiorowego od dnia 8 marca 2022. Firma z Niemieckim kapitałem zatrudniająca około 120 Polskich Kobiet zajmująca się produkcją obuwia skórzanego, które trafia na rynek Niemiecki. Oczekiwaniem załogi jest podwyżka 450 zł brutto od maja 2022 r. Jest jeszcze możliwe szukanie kompromisu i porozumienia  w sprawie terminu wprowadzenia podwyżki o czym negocjatorzy związkowi poinformowali kierownictwo zakładu podczas poprzedniej rundy mediacji.W najbliższy  poniedziałek ostatnie spotkanie w ramach mediacji; w przypadku nie dojścia do porozumienia pracownice zakładu w Lubsku zapowiedziały w dniach 1-5 sierpnia strajk 4h/dziennie, a od 20 sierpnia strajk w pełnym wymiarze. Popieramy!


Komunikat wspólny Zakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku i Regionalnego Sztabu Strajkowego Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność”

Informujemy:

1.Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku, stwierdziła, że przebieg  postępowania  mediacyjnego  uzasadnia  ocenę, że  nie doprowadzi  ono  do rozwiązania sporu  podpisaniem przez strony porozumienia. Komisja uprawniona  w  imieniu  swojej  organizacji  zakładowej,  organizuje  i  przeprowadzi w dniu  26  lipca 2022r. w godzinach 12.00-14.00  jednorazowo   i na czas nie dłuższy niż 2 godziny strajk ostrzegawczy.  2.Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku postanowiła, że jeżeli przebieg postępowania  mediacyjnego nie zakończy się podpisaniem przez strony porozumienia  do  dnia  1 sierpnia 2022r.  do  godz. 12.00  oraz  po sporządzeniu protokołu  rozbieżności  do  dnia  1 sierpnia 2022r.  do godz. 12.00, uprawniona w  imieniu  swojej  organizacji  zakładowej, ogłasza od dnia 01 sierpnia 2022 na terenie zakładu pracy W&W Polska Sp. z o.o.  w Lubsku  -  strajk zakładowy,  który  będzie  przebiegał  w następujący sposób:

01 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 12.00 do godz. 14.00

02 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 10.00 do godz. 14.00

03 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 10.00 do godz. 14.00

04 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 10.00 do godz. 14.00

05 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 10.00 do godz. 14.00

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku, postanowiła,  że po przerwie  urlopowej  (08 – 19.08.2022 r.)  od  dnia  23 sierpnia 2022 r. strajk, będzie kontynuowany do skutku, każdego dnia po 8 godzin, tj. od godz. 6.00 do godz. 14.00. 

3.Komisja  Zakładowa  NSZZ „Solidarność”  W&W Polska Sp. z o.o.   w   Lubsku   do  prowadzenia  i kierowania   strajkiem  upoważniła członków Komisji  Zakładowej  jako Zakładowy  Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku

 Małgorzata Musielak - Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku– Przewodnicząca Zakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku

Bogusław Motowidełko - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze- Przewodniczący Regionalnego Sztabu Strajkowego NSZZ "Solidarność" Regionu Zielonogórskiego


Informacja Regionalnego Sztabu Strajkowego

Od 23 maja 2022 r., w zakładach pracy, w których prowadzony jest wielozakładowy spór zbiorowy, ogłaszane jest pogotowie strajkowe.Pracownicy są cierpliwi i zdeterminowani w dążeniu do osiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia, a zatem również przygotowani są do ewentualnego udziału we wszystkich możliwych formach strajku.Chcemy wierzyć, że nie jest intencją prezydenta Zielonej Góry Pana Janusza Kubickiego eskalowanie konfliktu. Oczekujemy, że ponownie rozpatrzy i wnikliwie przeanalizuje złożone podczas rokowań przez przedstawicieli NSZZ "Solidarność" i Konfederacji Pracy dobre warianty kwotowe, umożliwiające zbliżenie stron do osiągnięcia porozumienia. Bogusław Motowidełko - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze – przewodniczący Regionalnego Sztabu Strajkowego NSZZ "Solidarność" Regionu Zielonogórskiego


Komunikat regionalnego sztabu strajkowego NSZZ „Solidarność” z rokowań w trwającym wielozakładowym sporze zbiorowym

Koleżanki, Koledzy,
członkowie NSZZ „Solidarność” i OPZZ „Konfederacja Pracy” w MOPS Zielona Góra
i wszyscy pracownicy zakładów pracy objętych wielozakładowym sporem zbiorowym

19 maja 2022r., podczas trwającego wielozakładowego sporu zbiorowego, z udziałem przedstawicieli NSZZ „Solidarność” i OPZZ „Konfederacja Pracy” w MOPS Zielona Góra i pracodawców, podlegających pod Miasto Zielona Góra, których w sporze wielozakładowym reprezentuje Prezydent Miasta, strony sporu zakończyły rokowania.
Pomimo przedstawionej w dniu 13 maja 202r. przez stronę związkową, możliwej do akceptacji przez pracowników zakładów pracy będących w sporze zbiorowym, kwoty podwyżki płac do wynagrodzenia zasadniczego, oraz możliwych rozwiązań które mogłyby doprowadzić do godnego kompromisu i do zawarcia porozumienia., nie osiągnięto porozumienia .
Strony postanowiły podpisać protokół rozbieżności podtrzymując swoje dotychczasowe stanowiska.

 1. Stanowisko Prezydent Zielonej Góry:
 • podwyżka 750 brutto + koszty pracodawcy od 1 kwietnia 2022r. dla każdego, w tej samej wysokości , pracownika miejskich jednostek organizacyjnych i Urzędu Miasta Zielona Góra
 1. Stanowisko związkowe:
  -podwyżka 1000,00 zł do płacy zasadniczej od 1 stycznia 2022r. dla każdego pracownika zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych (pracodawców), dla których Prezydent Zielonej Góry jest organem założycielskim
  -zrealizowanie przez Prezydenta porozumienia płacowego z 2021r. tj. przekazanie 18 381,40 zł (niezrealizowanej dotychczas miesięcznej kwoty) na podwyżki dla pracowników Urzędu Miasta Zielona Góra z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

Strony zwrócą się do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o wskazanie mediatora z listy Ministra Spór zbiorowy istnieje w 40 zakładach pracy podlegających pod Miasto Zielona Góra, w których zatrudnionych jest około 2200 pracowników.

Regionalny sztab strajkowy informuje, że po odrzuceniu przez Prezydenta Zielonej Góry proponowanych rozwiązań godnego kompromisu i zawarcia porozumienia zwrócił się do Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych NSZZ „Solidarność” i „Konfederacji Pracy” o podjęcie decyzji o wprowadzeniu od dnia 23 maja 2022r. pogotowia strajkowego we wszystkich jednostkach, w których istnieje spór zbiorowy.

               Zorganizowani - Razem możemy więcej

Bogusław Motowidełko - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze – przewodniczący Regionalnego Sztabu Strajkowego NSZZ "Solidarność" Regionu Zielonogórskiego


Dokumenty

Ważne! Rozliczenie z urzędem skarbowym

Rozliczenie organizacji związkowej z urzędem skarbowym

Ankieta informacyjna

Liczba członków na 31 grudnia 2020

Nowa deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Legitymacja członkowska

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji

Wolność związkowa

Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP

czytaj więcej

Pomoc dla represjonowanych

Instytut Pamięci Narodowej

czytaj więcej

Dokumenty dot. CIT-8

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.