Aktualności

Wspólny Komunikat z rozmów Starosty Zielonogórskiego i NSZZ „Solidarność” Regionu Zielonogórskiego 16 sierpnia 2022 r.

Podczas kolejnej rundy rozmów w sprawie wprowadzenia podwyżek płac dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych, pomiędzy NSZZ „Solidarność” a przedstawicielami Powiatu Zielonogórskiego ,Starosta Powiatu zaproponował aby wzrost płac w wysokości średnio 600,00 zł brutto na etat wprowadzić od 1 września 2022r. Również, podczas tego spotkania, na podstawie wcześniejszych ustaleń stron, Starosta przedstawił propozycję zasad podziału i wysokości wprowadzenia podwyżki do płacy zasadniczej. Przedstawiciele NSZZ "Solidarność" poinformowali, że w jednostkach powiatu gdzie mają swoje organizacje związkowe, w dniach od 16.08-24.08.2022r. przeprowadzą konsultacje z pracownikami dotyczące złożonej propozycji przez Starostę. Ustalono, że na podstawie przeprowadzonych konsultacji, rozmowy będą kontynuowane 25 sierpnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze.


List wsparcia

 

Szanowni koledzy, bracia i siostry,W imieniu czeskich pracowników chciałbym wyrazić moje pełne poparcie dla naszych kolegów i koleżanek z W&W Polska Sp. z oo. w Lubsku, którzy od marca prowadzą negocjacje zbiorowe aby zabezpieczyć płace, które pozwoliłyby im utrzymać swój standard życia. Życzymy  im powodzenia w dążeniu do pomyślnego zakończenia negocjacji.Zachęcamy do kontynuowania strajku do czasu, aż żądania zostaną spełnione lub do wypracowania kompromisu, który zostanie zaakceptowany przez obie strony.
Nie ma powodu, dla którego za ten kryzys mieliby płacić pracownicy. Wręcz przeciwnie,  aby go skutecznie przezwyciężyć należy uniknąć śmiertelnej spirali związanej z kurczeniem się popytu, co doprowadziłoby do upadku przedsiębiorstw, cięć płacowych i utraty miejsc pracy.Fala inflacji ma charakter międzynarodowy i dlatego należy mierzyć się z nią wspólnie w międzynarodowej solidarności.Bądźcie silni i chrońcie się nawzajem!

Z poważaniem Józef Stredula Przewodniczący CMKOS


Komunikat strajkowy 3


3 sierpnia 2022r.- trzeci dzień strajku w W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku. Od godz.12.30 pod zakładem  odbyła się akcja Regionu Zielonogórskiego NSZZ Solidarność wspierająca strajkujących pracowników firmy. W dniu dzisiejszym przedstawiciele z 16 organizacji zakładowych "Solidarności" Regionu wspierało strajkujących: Starostwo Żary, Urząd Pracy Żary, DPS Miłowice,  Spomasz Żary, SwissKrono Żary,  Celnicy z Zielonej Góry,  Oświata z Żagania i Zielonej Góry,  Medyk Zielona Góra, Straż Pożarna Krosno Odrz., Spółdzielnia Mieszk. Ziel.Góra, Wyborowa Ziel.Góra,  Elektrociepłownia Ziel.Góra,  Saint Gobain Żary,  Ikea Industry Zbąszynek,  Adient Świebodzin,  Domy Dziecka Świebodzin. Przyjechali również przedstawiciele Związku Zawodowego Budowlanych z Ikei Industry Zbąszynek. Podczas akcji odczytany został list Piotra Dudy -Przewodniczącego Komisji Krajowej skierowany do strajkujących. Dziękujemy za obecność i wsparcie. Bardzo dziękujemy naszym koleżankom i kolegom z W&W - w tych dniach sierpniowych pokazujecie nam wszystkim jaka jest i gdzie stoi "Solidarność". W czwartek i piątek ( 4 i 5 sierpnia ) kolejne dni strajku.  Oczekujemy i apelujemy do kierownictwa i właścicieli firmy o wznowienie negocjacji.  Od wczoraj 2 sierpnia po rozmowie z Przewodniczącym Regionu i Przewodniczącym Piotrem Dudą -Janusz Dudojć Burmistrz Lubska zaangażował się osobiście w mediacje celem rozwiązania konfliktu. Jesteśmy w kontakcie ze związkiem zawodowym DGB z Niemiec. W przyszłym tygodniu Dział Zagraniczny Komisji Krajowej rozpocznie wraz z Piotrem Dudą konsultacje z  DGB. Od 8 sierpnia przerwa urlopowa w W&W . Strajk będzie kontynuowany w pełnym wymiarze po urlopie od 23 sierpnia. Każdego , kolejnego dnia strajku, kolejne organizacje zakładowe i kolejne Regiony z Polski , jesteśmy z Wami.
Niech żyje "Solidarność"Małgorzata Musielak_ Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność w W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku Bogusław Motowidełko Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze


Komunikat strajkowy 2 sierpnia 2022 r.to kolejny dzień strajku w W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku.


Według ustalonego przez Zakładowy Komitet Strajkowy harmonogramu kontynuowany jest strajk zakładowych. Po rokowaniach i mediacjach nie osiągnięto porozumienia w sprawie podwyżek płac dla pracowników
W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku. Komunikat o sytuacji został wysłany wczoraj email. Kontakt z mediami w sprawie aktualnej sytuacji i przebiegu strajku wyłącznie z osobami podanymi w mailach wysłanych do Państwa w dniu wczorajszym
Boguslaw Motowidełko Przewodniczący Zarządu Regionu Zielonogorskiego NSZZ Solidarność.
Komunikat strajkowy2.
Dnia 3 sierpnia 2022r. od godz.12.30 pod zakładem W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku odbędzie się akcja Regionu Zielonogorskiego NSZZ Solidarność wspierająca strajkujących pracowników firmy. Zapraszamy zainteresowanych przedstawicieli mediów lokalnych i regionalnych. Pozdrawiam. Bogusław Motowidełko Przewodniczący Zarządu Regionu Zielonogorskiego NSZZ Solidarność


Lubsko 1 sierpnia 2022r. Wspólny Komunikat prasowy Zakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku i Regionalnego Sztabu Strajkowego

NSZZ "Solidarność" Regionu Zielonogórskiego Informujemy:Po przeprowadzeniu negocjacji z udziałem mediatora w dniach 14 i 29 czerwca, 19 lipca oraz 1 sierpnia 2022 r. nie osiągnięto porozumienia. W stosunku do stanowisk stron, wyrażonych w dniu 23 maja 2022r. w protokole rozbieżności z rokowań, strony uzgodniły nowe stawki wynagrodzeń, odpowiadające poszczególnym kategoriom zaszeregowania roboty - prac akordowych (zawarto w załączniku do niniejszego protokołu) oraz podwyżkę zasadniczej stawki zaszeregowania dla pracowników, których zasadnicze stawki zaszeregowania określono w umowach o pracę, o kwotę nie mniejszą niż 450 PLN.W regulaminie wynagradzania zostanie zlikwidowana premia motywacyjna w wysokości do 18 % płacy zasadniczej oraz premia kwartalna kwotowa do 150 PLN; natomiast zostaje wprowadzona premia miesięczna kwotowa do 100 PLN według zasad obowiązujących w Regulaminie Wynagradzania .Strony nie osiągnęły porozumienia co do terminu wejścia w życie powyższych uregulowań.Strona Pracodawcy:- uważa, iż ze względu na obecną sytuację finansowo-ekonomiczną spółki, uzgodnione nowe uregulowania mogą wejść w życie od 1 listopada 2022r., z możliwością wcześniejszego ich wprowadzenia od 01.10.2022r., w zależności od sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki.Strona Związkowa:- stoi na stanowisku, iż uzgodnione nowe uregulowania powinny wejść w życie najpóźniej od 1 maja 2022r. Ze strony załogi istnieje możliwość szukania kompromisu i porozumienia w sprawie terminu wprowadzenia podwyżki, o czym negocjatorzy związkowi poinformowali kierownictwo zakładu podczas mediacji przed podpisaniem protokołu rozbieżności.Podkreślamy, że spór zbiorowy istnieje od 8 marca 2022r. a Komisja Zakładowa, uwzględniając wnioski kierownictwa firmy, w tym czasie dwukrotnie zmieniła swoje stanowisko w sprawie terminu wprowadzenia podwyżek : z 1 marca na 1 kwietnia , następnie z 1 kwietnia na 1 maja .Od 01 sierpnia 2022 na terenie zakładu pracy W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku załoga przystąpiła do strajku zakładowego, który będzie przebiegał w następujący sposób:01 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 12.00 do godz. 14.0002 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 10.00 do godz. 14.0003 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 10.00 do godz. 14.0004 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 10.00 do godz. 14.0005 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 10.00 do godz. 14.00Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku, postanowiła, że po przerwie urlopowej (08 – 19.08.2022 r.) od dnia 23 sierpnia 2022 r. strajk, będzie kontynuowany do skutku, każdego dnia po 8 godzin, tj. od godz. 6.00 do godz. 14.00. Jednocześnie negocjatorzy związkowi wyrazili gotowość do wznowienia negocjacji w każdej chwili gdy kierownictwo firmy zgłosi ich rozpoczęcie, w dobrej wierze, w celu osiągnięcia porozumienia.Upoważnionymi osobami do kontaktów z mediami w sprawie aktualnej sytuacji i przebiegu strajku są: Małgorzata Musielak - Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku– Przewodnicząca Zakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku tel: 609 939 360Bogusław Motowidełko - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze- Przewodniczący Regionalnego Sztabu Strajkowego NSZZ "Solidarność" Regionu Zielonogórskiego tel: 785 182 449

Pozdrawiamy

Małgorzata Musielak Bogusław Motowidełko


Komunikat wspólny Zakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku i Regionalnego Sztabu Strajkowego Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność” 28 lipca 2022 r.

Komunikat Regionalnego Sztabu Strajkowego Regionu Zielonogórskiego NSZZ"Solidarność:W dniu 26 lipca 2022 r. w firmie W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku w woj. Lubuskim od godz.12:00 - 14:00 odbył się strajk ostrzegawczy w ramach trwającego sporu zbiorowego od dnia 8 marca 2022. Firma z Niemieckim kapitałem zatrudniająca około 120 Polskich Kobiet zajmująca się produkcją obuwia skórzanego, które trafia na rynek Niemiecki. Oczekiwaniem załogi jest podwyżka 450 zł brutto od maja 2022 r. Jest jeszcze możliwe szukanie kompromisu i porozumienia  w sprawie terminu wprowadzenia podwyżki o czym negocjatorzy związkowi poinformowali kierownictwo zakładu podczas poprzedniej rundy mediacji.W najbliższy  poniedziałek ostatnie spotkanie w ramach mediacji; w przypadku nie dojścia do porozumienia pracownice zakładu w Lubsku zapowiedziały w dniach 1-5 sierpnia strajk 4h/dziennie, a od 20 sierpnia strajk w pełnym wymiarze. Popieramy!


Komunikat wspólny Zakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku i Regionalnego Sztabu Strajkowego Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność”

Informujemy:

1.Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku, stwierdziła, że przebieg  postępowania  mediacyjnego  uzasadnia  ocenę, że  nie doprowadzi  ono  do rozwiązania sporu  podpisaniem przez strony porozumienia. Komisja uprawniona  w  imieniu  swojej  organizacji  zakładowej,  organizuje  i  przeprowadzi w dniu  26  lipca 2022r. w godzinach 12.00-14.00  jednorazowo   i na czas nie dłuższy niż 2 godziny strajk ostrzegawczy.  2.Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku postanowiła, że jeżeli przebieg postępowania  mediacyjnego nie zakończy się podpisaniem przez strony porozumienia  do  dnia  1 sierpnia 2022r.  do  godz. 12.00  oraz  po sporządzeniu protokołu  rozbieżności  do  dnia  1 sierpnia 2022r.  do godz. 12.00, uprawniona w  imieniu  swojej  organizacji  zakładowej, ogłasza od dnia 01 sierpnia 2022 na terenie zakładu pracy W&W Polska Sp. z o.o.  w Lubsku  -  strajk zakładowy,  który  będzie  przebiegał  w następujący sposób:

01 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 12.00 do godz. 14.00

02 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 10.00 do godz. 14.00

03 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 10.00 do godz. 14.00

04 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 10.00 do godz. 14.00

05 sierpnia 2022 r. strajk od godz. 10.00 do godz. 14.00

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku, postanowiła,  że po przerwie  urlopowej  (08 – 19.08.2022 r.)  od  dnia  23 sierpnia 2022 r. strajk, będzie kontynuowany do skutku, każdego dnia po 8 godzin, tj. od godz. 6.00 do godz. 14.00. 

3.Komisja  Zakładowa  NSZZ „Solidarność”  W&W Polska Sp. z o.o.   w   Lubsku   do  prowadzenia  i kierowania   strajkiem  upoważniła członków Komisji  Zakładowej  jako Zakładowy  Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku

 Małgorzata Musielak - Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku– Przewodnicząca Zakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku

Bogusław Motowidełko - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze- Przewodniczący Regionalnego Sztabu Strajkowego NSZZ "Solidarność" Regionu Zielonogórskiego


Informacja Regionalnego Sztabu Strajkowego

Od 23 maja 2022 r., w zakładach pracy, w których prowadzony jest wielozakładowy spór zbiorowy, ogłaszane jest pogotowie strajkowe.Pracownicy są cierpliwi i zdeterminowani w dążeniu do osiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia, a zatem również przygotowani są do ewentualnego udziału we wszystkich możliwych formach strajku.Chcemy wierzyć, że nie jest intencją prezydenta Zielonej Góry Pana Janusza Kubickiego eskalowanie konfliktu. Oczekujemy, że ponownie rozpatrzy i wnikliwie przeanalizuje złożone podczas rokowań przez przedstawicieli NSZZ "Solidarność" i Konfederacji Pracy dobre warianty kwotowe, umożliwiające zbliżenie stron do osiągnięcia porozumienia. Bogusław Motowidełko - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze – przewodniczący Regionalnego Sztabu Strajkowego NSZZ "Solidarność" Regionu Zielonogórskiego


Komunikat regionalnego sztabu strajkowego NSZZ „Solidarność” z rokowań w trwającym wielozakładowym sporze zbiorowym

Koleżanki, Koledzy,
członkowie NSZZ „Solidarność” i OPZZ „Konfederacja Pracy” w MOPS Zielona Góra
i wszyscy pracownicy zakładów pracy objętych wielozakładowym sporem zbiorowym

19 maja 2022r., podczas trwającego wielozakładowego sporu zbiorowego, z udziałem przedstawicieli NSZZ „Solidarność” i OPZZ „Konfederacja Pracy” w MOPS Zielona Góra i pracodawców, podlegających pod Miasto Zielona Góra, których w sporze wielozakładowym reprezentuje Prezydent Miasta, strony sporu zakończyły rokowania.
Pomimo przedstawionej w dniu 13 maja 202r. przez stronę związkową, możliwej do akceptacji przez pracowników zakładów pracy będących w sporze zbiorowym, kwoty podwyżki płac do wynagrodzenia zasadniczego, oraz możliwych rozwiązań które mogłyby doprowadzić do godnego kompromisu i do zawarcia porozumienia., nie osiągnięto porozumienia .
Strony postanowiły podpisać protokół rozbieżności podtrzymując swoje dotychczasowe stanowiska.

 1. Stanowisko Prezydent Zielonej Góry:
 • podwyżka 750 brutto + koszty pracodawcy od 1 kwietnia 2022r. dla każdego, w tej samej wysokości , pracownika miejskich jednostek organizacyjnych i Urzędu Miasta Zielona Góra
 1. Stanowisko związkowe:
  -podwyżka 1000,00 zł do płacy zasadniczej od 1 stycznia 2022r. dla każdego pracownika zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych (pracodawców), dla których Prezydent Zielonej Góry jest organem założycielskim
  -zrealizowanie przez Prezydenta porozumienia płacowego z 2021r. tj. przekazanie 18 381,40 zł (niezrealizowanej dotychczas miesięcznej kwoty) na podwyżki dla pracowników Urzędu Miasta Zielona Góra z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

Strony zwrócą się do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o wskazanie mediatora z listy Ministra Spór zbiorowy istnieje w 40 zakładach pracy podlegających pod Miasto Zielona Góra, w których zatrudnionych jest około 2200 pracowników.

Regionalny sztab strajkowy informuje, że po odrzuceniu przez Prezydenta Zielonej Góry proponowanych rozwiązań godnego kompromisu i zawarcia porozumienia zwrócił się do Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych NSZZ „Solidarność” i „Konfederacji Pracy” o podjęcie decyzji o wprowadzeniu od dnia 23 maja 2022r. pogotowia strajkowego we wszystkich jednostkach, w których istnieje spór zbiorowy.

               Zorganizowani - Razem możemy więcej

Bogusław Motowidełko - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze – przewodniczący Regionalnego Sztabu Strajkowego NSZZ "Solidarność" Regionu Zielonogórskiego


Dokumenty

Ważne! Rozliczenie z urzędem skarbowym

Rozliczenie organizacji związkowej z urzędem skarbowym

Ankieta informacyjna

Liczba członków na 31 grudnia 2020

Nowa deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Legitymacja członkowska

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji

Wolność związkowa

Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP

czytaj więcej

Pomoc dla represjonowanych

Instytut Pamięci Narodowej

czytaj więcej

Dokumenty dot. CIT-8

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.