Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze 
KADENCJA 2018 - 2022

  1. Bogusław Motowidełko  - Przewodniczący  ZR                  

    Okręg Zielona Góra
  2. Maria Chrucka-Krzeszowska    
  3. Robert Jusis - Członek Prezydium
  4. Ryszard Kępkowski
  5. Dariusz Liniart - Zastępca Przewodniczącego ZR
  6. Janusz Łabiak
  7. Dariusz Niedzielski
  8. Katarzyna Olejniczak
  9. Danuta Olszewska
 10. Jolanta Sienkiewicz - Członek Prezydium
 11. Jolanta Stankiewicz
 12. Mirosław Trubacz - Członek Prezydium
 13. Andrzej Trzeciak                                                                                          
 14. Józef Woźniak                                        

      Okręg Żary
15. Mirosław Ankudowicz
16. Danuta Cholma
17. Jerzy Przyłucki
18. Krzysztof Sobczak - Członek prezydium 

      Okręg Świebodzin
19. Kazimierz Cegliński
20. Michał Flisiewicz                                                                                           
21. Michał Kukuła - Członek Prezydium                                                           
22. Krystyna Podhorodecka

23. Anna Szostak

      Okręg Nowa Sól
24. Paweł Kopeć
25. Krzysztof Rękoś 
      Okręg Krosno Odrzańskie

26. Bogdan Śnieżek

      Okręg Żagań

27. Krzysztof Sowiński
     Branża

28. Marcin Harasymowicz
29. Bożena Pierzgalska - Członek Prezydium