Przewodniczący Zarządu Regionu

bogdan.jpg

Bogusław Motowidełko 

ur. 02 .01. 1960 we Wrocławiu. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr V im. Generała Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu(1979)  a po maturze (1979) w tymże Liceum, ukończył Policealne Studium Zawodowe -specjalność urządzenia chłodnicze (1981) we Wrocławiu.    1981-1986 pracownik Chłodni Składowej we Wrocławiu, od 1986 Lubuskich Zakładów Drobiarskich w Świebodzinie (obecnie LZD Eldrob S.A.). od 2010 pracownik Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze –członek prezydium, Z-ca Przewodniczącego ZR, obecnie Przewodniczący ZR 

1.Funkcje w NSZZ „Solidarność”                                                

 od 1989 w „S”, współzałożyciel „S” w LZD ELDROB, 1989-1991 Z-ca Przewodniczącego, od 1991 do chwili obecnej Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej w ELDROB S.A., 1991-1998 Z-ca Przewodniczącego  Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” w Świebodzinie a od 1998 Przewodniczący Powiatowej Komisji Koordynacyjnej w Świebodzinie (oddział Regionu Zielonogórskiego), od 1994 delegat na WZD Regionu Zielona Góra, od 1998 członek ZR, od 2002 członek Prezydium ZR, 2014-2018 Z-ca Przewodniczącego ZR, od 10 maja 2018r. Przewodniczący Zarządu Regionu , delegat na kolejne Krajowe Zjazdy Delegatów, od 2002 członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, z ramienia NSZZ „S” członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,od stycznia 2016r. reprezentuje NSZZ „Solidarność” w Radzie Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej  

2.Inne funkcje                                                                                 

1990 pełnomocnik Komitetu Wyborczego Lecha Wałęsy w Świebodzinie; od 1996 członek Rady Regionalnej AWS w Zielonej Górze, od 1998 przedstawiciel „S” w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Świebodzinie-obecnie od 2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy 

3.Funkcje samorządowe

-radny powiatu świebodzińskiego w kadencjach 1998-2002 z ramienia AWS radny powiatu-przewodniczący klubu radnych AWS, 2006-2010 z ramienia Prawo i Sprawiedliwość radny powiatu-Przewodniczący Rady Powiatu, 2010-2014 z ramienia Prawo i Sprawiedliwość- radny powiatu.