Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Zielona Góra

 
Bogusław Motowidełko
Przewodniczący Zarządu Regionu 
mmotor@op.pl

Dariusz Liniart
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu - Sekretarz
d.liniart@solidarnosc.zgora.pl

Krzysztof Sobczak
Skarbnik Zarządu Regionu 
sol.kron@wp.pl

Michał Kukuła
Członek prezydium ds. rozwoju związku 
michal.kukula@ikea.com

Bożena Pierzgalska
Członek Prezydium - Rzecznik prasowy
b.pierzgalska@solidarnosc.zgora.pl 

Jolanta Sienkiewicz
Członek Prezydium
jolanta.sienkiewicz@plk-sa.pl 

Mirosław Trubacz
Członek prezydium
mtrubacz@o2.pl

Robert Jusis
Członek Prezydium 
robert.jusis@onet.pl