Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Zielona Góra

 

Maciej Jankowski
Przewodniczący Zarządu Regionu
m.jankowski@solidarnosc.zgora.pl
Bogusław Motowidełko
Zastępca Przewodniczącego + skarbnik
mmotor@op.pl
Dariusz Liniart
Sekretarz
d.liniart@solidarnosc.zgora.pl
Robert Jusis
Członek Prezydium 
robert.jusis@onet.pl      
Bożena Pierzgalska
Członek Prezydium - Rzecznik prasowy
b.pierzgalska@solidarnosc.zgora.pl
Jolanta Sienkiewicz
Członek Prezydium,
jolanta.sienkiewicz@plk-sa.pl
Krzysztof Sobczak
Członek Prezydium 

sol.kron@wp.pl