Dlaczego warto?

 • Pracownik nie będący członkiem Związku nie będzie ostrzeżony o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę.
  Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy - podejmując uchwałę w dniu 20.06.1991 r. (I PZP 11/91) następującej treści:
  "Kierownik zakładu pracy nie ma obowiązku zawiadamiania na podstawie art. 38 par. 1k.p. o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę działających w zakładzie pracy organizacji związkowych w sytuacji, gdy pracownik nie zrzeszony nie wskazał do obrony swoich praw zakładowej organizacji, która wyraziła na to zgodę"
   
 • Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę musi zasięgnąć opinii związku. Sprzeciw Solidarności powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza, niż kiedy bronisz się sam.
   
 • Zasady Twojego wynagradzania ustalane są w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym. Nie jesteś skazany na jedyną propozycję "nie do odrzucenia" jaką przedstawi Ci pracodawca.
   
 • Związek egzekwuje świadczenia należne Tobie i Twoim kolegom wynikające z zasad bezpieczeństwa i warunków pracy.
   
 • Gdy w zakładzie naruszane są przepisy prawa pracy to z inicjatywy związków zawodowych w tym zakładzie może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.
   
 • Pracodawca naruszając Twoją godność spotyka się z reakcją przedstawicieli NSZZ Solidarność.
   
 • Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania wydatków z funduszu socjalnego i mieszkaniowego.
   
 • Jest wiele innych powodów, o których przekonasz się będąc członkiem naszego Związku.

 

Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem związku,

i masz problemy pracownicze lub inne - to zapisz się do NSZZ "Solidarność - aby mieć pewność, że Komisja Zakładowa działająca w Twoim zakładzie, będzie mogła skuteczniej reprezentować Cię przed pracodawcą.
 


Jeżeli jesteś członkiem NSZZ Solidarność

i potrzebujesz pomocy, to możesz liczyć na pomoc działaczy i pracowników Zarządu Regionu. Potrzebne informacje i porady otrzymasz w siedzibie Zarządu Regionu lub jego Biurach Terenowych.

 • Prawnicy związkowi udzielają bezpłatnych porad dla członków Związku i pomagają w procesach sądowych dotyczących spraw pracowniczych. Prawnicy przyjmują we wszystkie dni robocze tygodnia w siedzibie Zarządu Regionu.
 • Informacje i porady można także uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 68 327-13-80.

Jeżeli NSZZ Solidarność w Twoim zakładzie pracy nie działa spróbuj wtedy zrobić coś dla siebie i dla innych.

 

KONTAKT:  +48 666 600 891     lub    +48 785 182 449