DOKUMENTY WYBORCZE

Ordynacja wyborcza 2017 po zmianach 30_08_17 (09.10.2017).pdf

Uchwała KK nr_11_09 ws. ankiet osobowych kandydatów członków władz Związku_tekst jednolity.pdf

Uchwała_KK_nr_5_17_ws. kalendarza_wyborczego_na_kadencję_2018-2022.pdf

Uchwała_KK_nr_11_2013_ws__regulaminu_działania_komisji_wyborczych.pdf

Uchwała_KK_nr_23_04_ws__ograniczenia_funkcji_zwizkowych.pdf

Uchwała_KK_nr_21-06.pdf

Uchwała_nr_1_XIX_KZD_ws__zasad_przeprowadzania_wyborow_i_odwolywania_czlonkow_wszystkich_wladz_Zwiazku_oraz_przyczyn_utraty_czlonkostwa_we_wladzach_Zwiazku_tekst_jednolity.pdf

Warunki_penienia_funkcji_zwizkowych_zawarte_w_47_Statutu_NSZZ_Solidarno.pdf

MATERIAŁY  WYBORCZE

Ankieta osobowa kandydata_członka władz Związku.docx

Porządek posiedzenia wyborczego - wzór.doc

Regulamin obrad - wzór.doc

protokół stwierdzający prawomocność.doc

Zgłoszenie kandydata na podstawie par 50 ust. 2 pkt 1 lit. b - wzór.doc

Zgłoszenie kandydata_zgoda - wzór.doc

Karta do głosowania.DOCX

protokół wyborczy zakładowej_międzyzakładowej komisji wyborczej_wzór.docx

protokół z ustalenia wyników wyborów władz zakładowych_międzyzakładowych.docx

protokół z ustalenia wyników wyborów władz zakładowych międzyzakładowych_listy cząstkowe.doc

protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionu_elektorów do wyboru delegatów na WZD Regionu.docx

protokół z ustalenia wyników wyborów delegata_ów na WZD Regionu na zebraniu elektorów.doc

Uchwała o przystąpieniu lub kontynuacji przynależności do sekcji_Sekretariatu.docx

protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD jednostki branżowej .docx

Protokół z zebrania dla Protokólanta.doc