Od czerwca 2018 r.

Od miesiąca czerwca 2018 r. przeprowadziliśmy szkolenia "Organizowani mają lepiej - cz.1" dla komisji zakładowych w firmie Adient w Świebodzinie oraz Swiss Krono (Kronopol) Żary.  Kolejnym etapem jest  3 miesięczny program praktyczny polegający na prowadzeniu kampanii informacyjnej wśród pracowników przez człnków komisji zakładowych NSZZ"Solidarność".

zorganizowani.jpg

Do 2016 r.

W miesiącach  czerwiec i wrzesień 2015 r. realizowaliśmy kolejne szkolenia pt; „Organizowanie pracowników i rozwój związku”. Zajęcia prowadził Janusz Zabiega trener-ekspert w tej dziedzinie z Działu Szkoleń  Komisji Krajowej z Gdańska. Zakończyliśmy I i II część szkolenia dla Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych z terenu działania Powiatowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej. W szkoleniu wzięli udział związkowcy z: Johnson Controls, Eldrob, Seco Warwick, Postęp, IKEA, Nowy Szpital w Świebodzinie, DPS Jordanowo, DPS Toporów,  Domy Dziecka  Komisje z dużym zaangażowaniem realizowały założenia swoich planów rozwojowych, które opracowywane są podczas szkolenia. Koleżanki i koledzy nabywali praktyczne umiejętności przeprowadzania rozmów z pracownikami. Zauważalne są już  konkretne korzyści z działalności  koleżanek i kolegów. Niektóre organizacje od czerwca tego roku zwiększyły swoją liczebność. Podczas szkolenia opracowano plany rozwojowe do wiosny 2016 r.

Od października 2015r. z udziałem organizatorów związkowych z Krajowego Działu Rozwoju Związku na terenie działania PKK rozpocznie się kampania rozwoju i organizowania związku. Kampanią objęte zostały niektóre organizacje zakładowe i zakłady pracy, w których nie ma organizacji zakładowych  NSZZ „Solidarność”.