Dyżury Prawników

tel. (68) 3271380  region@solidarnosc.zgora.pl

 mgr Joanna Bojarska

  poniedziałek – 8.00 – 14.00

  wtorek – 8.00 – 14.00

  środa – 8.00 – 14.00

  czwartek – 12.30 – 14.00

  piątek – 8.00 – 14.00  

mgr Emilia Kacprzak - Kopciowska
 
  wtorek  - 8.00 - 14.00

  środa  - 8.00 - 14.00

  czwartek  - 8.00 - 14.00

mgr Ryszard Szportun  

  wtorek - 11.00 – 14.00

  środa - 12.00 - 15.00     

  czwartek - 13.00 - 15.00

  piątek - 14.00 - 15.30

mgr  Dariusz Łochowski

  poniedziałek - 7.30 – 13.30

  czwartek 7.30 - 11.30

  PKK NSZZ "Solidarność" w Nowej Soli czwartki w godz. 16.00 - 18.00 UWAGA!
W przypadku rozpraw sądowych lub interwencji w terenie, dyżur prawny jest odwołany, dlatego należy upewnić się, czy radca prawny jest na miejscu, w biurze ZR.