Szara strefa i umowy cywilnoprawne.We wtorek 17 maja obradowała Rada Ochrony Pracy.  Członkowie tego gremium (wśród nich Bogusław Motowidełko) oprócz spraw bieżących  zajmowali się m.in.  skutkami  dla budżetu państwa wynikającymi z zastępowania umów o pracę, umowami cywilnoprawnymi oraz zatrudnianiem pracowników w szarej strefie. Bogusław Moptowidełko przedstawił sytuacje ze Szpitala w Nowej Soli tj. zastępowanie ratowników medycznych umowami tzw. samozatrudnieniem oraz działaniami Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Zielona Góra  podejmowanymi wspólnie z Okręgową Inspekcją Pracy w Zielonej Górze i wojewodą lubuskim.