Dodatek za godziny nadliczbowe

Rozpoczęte w połowie marca 2016r. negocjacje, pomiędzy Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Parys S.A. a kierownictwem firmy zakończyły się w kwietniu 2016r. podpisaniem porozumienia, które korzystniej niż dotychczas ustala wysokość wypłacanego dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Dodatek będzie wypłacany od kwietnia 2016r. w wysokości 50% od wyliczonego 1% obowiązującego w danym roku minimalnego wynagrodzenia krajowego za godzinę pracy. Jest to długo oczekiwane przez pracowników (zdecydowaną większość stanowią zatrudnione w Parys S.A. Panie) rozwiązanie i porozumienie.