Porozumienie w Saint – Gobain Innovative Materials Polska STD oddział w Żarach .

W dniu 29.01.2016   zakończono spór zbiorowy w zakładzie Saint –Gobain Innovative Materials Polska STD trwający od dnia 21.12.2015 r.

Przedmiotem sporu były sprawy płacowe. W wyniku rokowań prowadzonych przez Komisję Zakładową NSZZ Solidarność, przy współudziale NSZZ Pracowników Przemysłu Szklarskiego zostało osiągnięte porozumienie w którym strony sporu zbiorowego zaakceptowały swoje uzgodnienia .

Prowadzący rokowania ze strony NSZZ Solidarność dziękują wszystkim pracownikom a w szczególny sposób członkom Związku za szeroki udział w konsultacjach. To wasze opinie, postulaty i głosy pozwoliły nam podejmować racjonalne decyzje,  dzięki którym możliwe stało się osiągnięcie porozumienia z pracodawcą. Dziękujemy też władzom Regionu Zielonogórskiego NSZZ Solidarność – wasze cenne rady bardzo nam pomogły w trakcie trwania sporu zbiorowego .

                                                                                 Przewodniczący Komisji Zakładowej

                                                                                              NSZZ "Solidarność"

                                                                                           Mirosław Ankudowicz