Negocjacje w sprawie podwyżek dla pracowników PSSE w Zielonej Górze

                Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” po konsultacji z pracownikami, w marcu 2016r. złożyła pracodawcy propozycję zasad i trybu wdrażania podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze na rok 2016.

Pracodawca złożył swoją propozycję wprowadzenia „regulacji płac”.

Z inicjatywy związkowców rozpoczęto negocjacje – najpierw w formie wymiany pism a następnie w formie dyskusji. Łącznie odbyło się 7 spotkań, w tym 5 spotkań negocjacyjnych. Po każdym spotkaniu odbywały się konsultacje z pracownikami a o kolejnych ustaleniach pracownicy byli informowani poprzez pisemne komunikaty.

W dniu 18 maja 2016 r. zawarto porozumienie pomiędzy Dyrektorem PSSE w Zielonej Górze a Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” działającą w PSSE Zielona Góra w sprawie zasady i tryb wdrażania podwyżek wynagrodzeń w 2016 r. dla pracowników zatrudnionych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze.

Porozumienie uwzględniło postulaty NSZZ „Solidarność” i oczekiwania ponad 60% załogi.